Zonnebaan 52, Utrecht | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Zonnebaan 52

Omschrijving

ALGEMEEN
De kantoorruimte op de Zonnebaan 52 is naar wens op te leveren. Het pand is gesitueerd op het bedrijventerrein ‘Lage Weide’ alwaar gerenommeerde bedrijven als Eneco, Hydron, Danone en Smith’s zijn gehuisvest.

ADRES
Zonnebaan 52 (3542 EG) te Utrecht.

OPPERVLAKTE
Voor de verhuur is circa 300 m² VVO kantoorruimte beschikbaar gelegen op de 1e verdieping. Deelverhuur bespreekbaar vanaf circa 100 m².

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
Het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Er zijn 12 parkeerplaatsen beschikbaar, gelegen op eigen terrein.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Catharijne
Sectie: G
Nummer: 161
Grootte: 1.240 m²
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE)

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 160,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 900,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 30,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Energiekosten;
– Waterverbruik;
– Onderhoud van gebouw en terrein;
– Onderhoud van installaties en machines;
– Onderhoud van verlichting;
– Onderhoud brandblusmiddelen;
– Alarminstallatie met doormelding;
– Schoonmaak algemene ruimtes.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar. Kortere termijnen zijn bespreekbaar.

OPLEVERING
De kantoorruimte wordt standaard opgeleverd met de volgende voorzieningen:
– PVC vloerafwerking;
– Gemeenschappelijk entree;
– Airco unit(s) met schone lucht ventilatie;
– Luchtverwarming via airco;
– Kabelgoten met stopcontacten;
– Gemeenschappelijke WIFI (extra wensen zijn in overleg)
– Volledig uitgeruste pantry;
– Toiletgroep;
– Plaatsing van wanden en deuren;
– Systeem plafond;
– LED verlichting.

Extra opties zijn in overleg mogelijk.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het kantoorgebouw is gelegen op het bedrijventerrein ‘Lage Weide’. Het bedrijventerrein ligt aan de rand van Utrecht en is uniek vanwege de centrale ligging in Nederland, met een directe aansluiting op de A2 en een directe aansluiting op water en spoor.

BEREIKBAARHEID
Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A2 (Utrecht – Amsterdam). De op- en afrit bevindt zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Oudenrijn, alwaar A12 (Den Haag – Utrecht) en A2 samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens bereikbaar. Zowel vanaf station Utrecht Centraal als vanaf NS-station Maarssen vertrekken met grote regelmaat verscheidene buslijnen richting ‘Lage Weide’.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Lage Weide’ en heeft de bestemming ‘bedrijventerrein.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A++++.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 160 /m2/jaar

Servicekosten € 30 /m2/jaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 300 m2 (in units vanaf 100 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 1 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag