Privacybeleid | Deskfinder.nl

Privacybeleid Deskfinder

Bij Deskfinder respecteren wij uw privacy en zetten ons in om deze te beschermen.

Dit privacy beleid van Deskfinder (het ‘Privacy Beleid’) legt uit wanneer en waarom we persoonsgegevens verzamelen van mensen die onze website bezoeken, hoe we de gegevens gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze bekend mogen maken aan derden en hoe we ze beveiligen.

Het kan zijn dat we dit Privacy Beleid’ af en toe aanpassen, dus zorg ervoor dat u deze pagina af een toe controleert om zeker te stellen dat u met de veranderingen akkoord gaat. Met het gebruik van onze website gaat u akkoord met dit Privacy Beleid.

Indien u vragen heeft over dit Privacy Beleid en onze privacy procedures, kunt u een e-mail sturen naar info@www.deskfinder.nl of door een brief te schrijven naar Deskfinder B.V., Amsteldijk 194, 1079 LK te Amsterdam. U kunt ook bellen naar 085-9027391.

Wie zijn wij?

Wij zijn Deskfinder B.V., een online platform waarbij zoekers en aanbieders van kantoorruimte elkaar vinden. Wij zijn de beheerder en verantwoordelijke instantie voor de persoonsgegevens die u op onze website bekendmaakt. Ons vestigingsadres is Amsteldijk 194, 1079 LK te Amsterdam.

Hoe verzamelen we informatie over u?

We verzamelen informatie over u wanneer u onze website gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt over producten en diensten, wanneer u een bezichtiging in plant, of  een bericht achterlaat.

Welk type informatie verzamelen we over u?

De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen de volgende zijn: uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en informatie betreffende welke pagina’s u heeft bezocht en wanneer.

Onze Digitale Marketingactiviteiten Hoe wordt uw informatie gebruikt?

We kunnen uw gegevens gebruiken voor/om:

  • het verwerken van een dienst die u heeft aangeschaft, waaronder het beantwoorden van uw vragen aan de telefoon, via de post, via e-mail of via online chat;
  • het uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomsten die u met ons bent aangegaan;
  • uw oordeel of mening te vragen over de diensten die we u aanbieden;
  • u te informeren over veranderingen in onze diensten;
  • de functionaliteit en responsiviteit van onze website en diensten verder te verbeteren;
  • u informatie te sturen die u heeft aangevraagd of die u wellicht zou interesseren. Dit kan informatie zijn over aanbiedingen, prijsvragen, kortingen, aanbiedingen van producten en diensten van aan ons geassocieerde ondernemingen;
  • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld onze financiële boekhoudingsverplichtingen;
  • het bieden van doelgroepgerichte marketing aan u. Doelgroepgerichte marketing zijn advertenties die geoptimaliseerd zijn voor uw (afgeleide) persoonlijke voorkeuren.

We herzien onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens regelmatig. We zijn wettelijk verplicht om sommige types gegevens te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld met betrekking tot informatie over een bestelling voor belastingdoeleinden). Daarbuiten bewaren we uw persoonsgegevens in ons systeem zolang het nodig is om de relevante activiteit te kunnen uitvoeren of voor de periode die staat beschreven in een overeenkomst die u met ons heeft gesloten en voor een maximum van twee jaar.

Welke rechtsgronden hebben wij om uw gegevens in te zien?

De manier waarop we gegevens verwerken is gebaseerd op vier juridische rechtsgronden: (i) het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons, (ii) om één of meerdere van onze wettelijke verplichtingen uit te oefenen, (iii) uw toestemming en (iv) ons legitiem belang. Deze grondslagen kunnen gecombineerd worden waar toepasbaar. Wanneer wij om uw toestemming vragen, kunt u deze op elk moment intrekken. Het legitiem belang dat wij nastreven is ons belang om u op een zo goed mogelijke manier de diensten te bieden die we commercieel aanbieden en om er zeker van te zijn dat deze u bevallen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Externe dienstverleners die namens ons handelen: Het kan zijn dat we uw gegevens verstrekken aan onze externe dienstverleners, agenten, onderaannemers en andere verwante organisaties, met als doel het namens ons uitvoeren van de diensten en gerelateerde taken aan u (bijvoorbeeld, het verwerken van uw betalingen en het sturen van berichten. Wanneer wij echter gebruik maken van een externe dienstverlener, dan verstrekken we alleen de persoonsgegevens die benodigd zijn voor het leveren van de dienst aan u. Ook hebben we een overeenkomst gesloten volgens welke zij uw gegevens veilig dienen te bewaren en deze niet mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden. U kunt erop vertrouwen dat we geen gegevens aan derden verstrekken waar we geen overeenkomst mee hebben gesloten waarin alle privacyaspecten worden geregeld in overeenstemming met onze afspraken met u en de toepasselijke wet en regelgeving. Dit tenzij u ons heeft gevraagd om dit toe te staan, of indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op bevel van de rechtbank of voor het voorkomen van fraude of andere misdaden.

Wij wijzen u erop dat het gebruiken van websites in het algemeen kan leiden tot het toevoegen van uw persoonsgegevens aan reclameprofielen die derden over u bijhouden. Facebook, Google en andere online spelers kunnen uw gebruik van (onze) advertenties onafhankelijk registreren conform de voorwaarden die van toepassing zijn op uw verhouding met deze partijen.

Externe Partijen waar we mee samenwerken: We werken nauw samen met verschillende externe partijen om u een kwalitatief aanbod van betrouwbare producten en diensten te bieden, waaronder bijvoorbeeld onze lokale makelaar partners. Wanneer u vragen heeft over producten of diensten of wanneer u deze aanschaft, dan zullen de externe partijen waar wij mee samen werken uw gegevens gebruiken om u de gevraagde informatie ofwel de dienst te verschaffen en aan hun verdere verplichtingen aan u te voldoen. In sommige gevallen zullen deze partijen zelf de verantwoordelijke partij zijn voor uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien uw direct met hen in contact treedt. Wij raden u daarom aan om kennis te nemen van het eigen privacy beleid van deze partijen te lezen. Deze externe productaanbieders kunnen uw gegevens met ons delen, welke wij conform dit Privacy Beleid zullen verwerken.

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens aan een derde overdragen i) als onderdeel van een verkoop van een deel of van onze gehele onderneming en bezittingen aan een derde of als deel van een herstructurering of her-organisatie van de onderneming, of ii) als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen of kenbaar te maken om te voldoen aan wettelijke eisen, of iii) om onze gebruiksvoorwaarden toe te passen of af te dwingen, en iv) om de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze klanten en onszelf te beschermen. We zullen echter altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy en de daaraan gerelateerde rechten beschermd blijven.

Uw keuzes

U heeft de keuze of u wel of niet informatie van ons wenst te ontvangen. Indien u geen directe marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen over onze diensten en producten, dan moet u het daarvoor bestemde hokje waarmee wij de keuze bieden deze informatie te ontvangen niet aanvinken. Daarnaast kunt u zich altijd via de email die u heeft ontvangen uitschrijven via de unsubscribe link.

Tenzij u hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven, zullen wij geen contact met u opnemen voor marketingdoeleinden via e-mail, telefoon of tekstberichten. U kunt uw marketing voorkeuren op elk moment aanpassen door ons een e-mail te sturen: info@www.deskfinder.nl of te bellen op: 085-9027391.

Heeft u een klacht over ons Privacy Beleid? Laat het ons weten en we zullen ons best doen om, in alle redelijkheid, aan uw verzoeken te voldoen. Wij wijzen u er ook graag op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. In Nederlands is dat ‘De Autoriteit Persoonsgegevens’. Bezoek hun website voor meer informatie.

Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens en hoe kunt u deze bijwerken

Het is belangrijk voor ons dat uw gegevens kloppen. We zijn altijd bezig om manieren te vinden om het voor u gemakkelijker te maken om de gegevens die wij van u hebben in te zien en aan te passen. Vooralsnog vragen wij u om ons een e-mail te sturen wanneer u van e-mailadres verandert of wanneer andere door ons bewaarde gegevens verouderd zijn. Dit kan op info@www.deskfinder.nl of u kunt naar ons schrijven: Amsteldijk 194. 1079 LK te Amsterdam. Daarnaast kunt u ons bellen op 085-9027391.

U heeft het recht om te vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt ons tevens vragen om deze persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen.

Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verlies, misbruik of wijzigen van uw gegevens

Wanneer u ons uw persoonsgegevens deelt, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat deze veilig behandeld worden. Wanneer u zich op een beveiligde pagina bevindt, dan verschijnt er een sloticoon in de webbrowsers, zoals Microsoft Internet Explorer.

Gegevens die u via het Internet aan ons verstuurd, zijn nooit gegarandeerd veilig. Dit betekent dat, hoewel wij streven naar het beveiligen van uw persoonsgegevens, we de beveiliging van enige gegevens die u ons toezend niet kunnen garanderen. Dit vindt dus plaats op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij alles in het werk stellen om de beveiliging op onze systemen te garanderen. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u er een gekozen heeft), waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, dan bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites, die in beheer zijn van andere organisaties. Dit Privacy Beleid is alleen van toepassing op onze website. We raden u aan om de privacy verklaringen te lezen van de andere websites die u bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de inhoud of de werkwijzen van andere sites, zelfs wanneer u ze bereikt via links op onze website.

Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzes van sites van derden wanneer u via een derde site naar onze site linkt. We raden u aan om het beleid van de website van de derde partij te lezen.

16 jaar of jonger

We geven om het beschermen van de privacy van kinderen, personen die niet ouder zijn dan 16. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan eerst toestemming aan je ouder/voogd voordat je ons persoonsgegevens aanbiedt.

Herziening van dit Beleid

Dit beleid is in mei 2018 voor het laatst bijgewerkt.

***