Melkwegstraat 22, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Melkwegstraat 22

Omschrijving

TE HUUR: BINCK OFFICES

ALGEMEEN
In de nabijheid van het stadscentrum van Den Haag bevindt zich de Binckhorst, een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar zowel wonen als werken plaatsvindt. Aangezien Den Haag aan één zijde enkel strand en zee heeft, moet de uitbreiding voor wonen, werken en recreatie zich oostwaarts ontwikkelen. De Binckhorst is zo’n gebied: voor creatieve ondernemers, mensen met nieuwe ideeën en traditionele Haagse bedrijven.

Binnen deze nieuwe woon- en werkomgeving heeft Vesteda een multifunctionele woon/werk/horeca ontwikkeling tot stand gebracht. Waarin de community gedachte wordt vormgegeven om voor diverse doelgroepen een op maat gesneden huisvesting te bieden.

Voor de Binckhorst worden in de periode 2024-2030 concrete maatregelen genomen voor slimme mobiliteit. Er zal meer ruimte worden gecreëerd voor voetgangers en fietsers. Bouwlogistiek en stadsdistributie zullen schoner een efficiënter plaatsvinden.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van de offices bedraagt circa 3.950 m² VVO kantoor-/bedrijfsruimte verdeeld over 10 units. Voor een aantal units is gekozen voor een combi begane grond met een inwendige trap naar de verdieping.

Adres Unit Metrage Huurprijs per jaar
Melkwegstraat 47C : 1.1 + 4.1 – 322 m² – € 42.500,-
Melkwegstraat 47B : 1.2 + 4.2 – 246 m² – € 32.500,-
Melkwegstraat 47A : 1.3 + 4.3 + 4.4 – 372 m² – € 49.500,-
Melkwegstraat 47 : 1.4 – 123 m² – € 18.500,-
Melkwegstraat 23 : 2 + 3 – 439 m² – € 65.000,-
Saturnusstraat 22 : 5 – 643 m² – € 92.500,-
Saturnusstraat 22B : 6 – 231 m² – € 31.500,-
Saturnusstraat 22C : 7 – 597 m² – € 97.500,-
Saturnusstraat 22D : 8 – 171 m² – € 24.500,-
Saturnusstraat 22E : 9 – 665 m² – € 110.000,-
Saturnusstraat 22F z: 10 – 141 m² – € 20.000,-

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
In het complex is een gezamenlijke parkeergarage voor de woontorens en de commerciële ruimten. In totaal zijn er 38 parkeerplaatsen gereserveerd voor de commerciële ruimte(n) alsmede een deel voor bezoeker parkeren.

Tevens zal met ingang van 1 december 2023 langs de openbare weg betaald parkeren worden ingevoerd.

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoor-/bedrijfsruimte
Vanaf € 18.500,- per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 150,- per maand op basis van een abonnement.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

LEVERING EN DIENSTEN
Onderstaande tabel geeft inzicht in de servicekosten per unit per maand.

servicekosten
indien BTW belast verhuurd*
Melkwegstraat 47C: 1.1 en 4.1| € 70,-
Melkwegstraat 47B: 1.2 en 4.2 | € 55,-
Melkwegstraat 47A: 1.3 en 4.3 en 4.4 | € 80,-
Melkwegstraat 47: 1.4 | € 30,-
Melkwegstraat 23: 2 + 3 | € 200,-
Melkwegstraat 22A: 5 | € 440,-
Melkwegstraat 22B: 6 | € 165,-
Melkwegstraat 22C: 7 | € 400,-
Melkwegstraat 22D: 8 | € 130,-
Melkwegstraat 22E: 9 | € 560,-
Melkwegstraat 22F: 10 | € 110,-

Indien van toepassing zullen de navolgende diensten en leveringen worden uitgevoerd, te weten:

– 4 maal per jaar glasbewassing;
– Schoonmaak algemene ruimte(n);
– Waterverbruik van de algemene ruimten en schoonmaak;
– Servicecontract liften;
– Elektra verbruik algemene ruimten;
– Vervanging lampen algemene ruimten;

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
In de basis zullen de units op casco niveau worden opgeleverd, te weten:

• Vloeren
Tussen de units afscheidende wanden verend opgelegde dekvloer dik 90mm, opgebouwd uit 30mm akoestisch EPS en 60mm zandcement klasse CW16, geschikt voor latere vloerafwerking door huurder.

• Wanden
Betonwanden; Onafgewerkt.
Kalkzandsteen scheidingswanden op de begane grond: Unit afscheidende wanden dik 214mm op as 7, as 8, as 9 en as C, onafgewerkt dus niet behang klaar en exclusief schilderwerk
Metalstud scheidingswanden (Gyproc Classic o.g.) op de verdiepingen: Unit afscheidende wanden dik 145mm op de eerste verdieping op as 7, as 8, as 9 en as C, behang klaar gemaakt en exclusief schilderwerk.

• Binnentrappen (alleen de 3 units met 2 verdiepingen)
Verdiepingshoge, in kleur gecoate stalen steektrappen, met microbeton treden en gespannen nethekwerk, op de verdieping nethekwerk doorgezet rondom het afgetimmerde trapgat; trapgataftimmering onafgewerkt.

• Entree(deur)kozijn en stalen binnen kozijnen
Aluminium buiten- c.q. binnen kozijn met aluminium glasdeur als ruimte-entree.
In basis inbegrepen op de begane grond 2 algemene en 5 unit-entreedeuren; op de eerste t/m derde verdieping 1 algemene entreedeur op as Dt en op de eerste + derde verdieping de vide- + patiokozijnen. Op de eerste t/m derde verdieping 3 unit-entreedeuren op as Dt en de lobbykozijnen tussen as Dt-Et.

• Plafondisolatie
Uitsluitend cellulair glas FOAMGLAS T3+ o.g. 600×450 dik 170mm (Rc 4,5) verlijmd tegen onderkant betonvloer, indien commerciële ruimte gelegen onder bergingszone.

• Meterkast
Bouwkundige meterkast met (afgedopte) Nutsaansluitingen.

• Pantry
Niet aanwezig. Afgedopte afvoer (aangesloten op riolering) en afgedopte koud waterleiding aanwezig.

• Toiletgroep
Bouwkundige toiletgroep dames (1x) en heren (1x) met gezamenlijke voorruimte.
Metal-studwanden dik 100mm i.c.m. hardhouten kozijnen en multiplex deuren.
Vloertegels fabr. Mosa o.g. in n.t.b. kleur, afm. ? 200x200mm2, wandtegels fabr. Mosa o.g. in n.t.b. kleur, afm. ? 200x250mm2 tot onderkant plafond.
Gipsplaten plafond op houten balklaag op ca. 2,60m+, met dichtgezette naden en fijn structuurspuitwerk, kleur wit.
Inbouwreservoir met 3 functies (grote, kleine spoeling, onderbreking) en wandcloset met softclose zitting. Wastafelcombinatie in voorruimte met koudwaterkraan en bijpassende spiegel.

• Bouwkundige kanaalelementen
Eén luchttoe-/ afvoerkanaal eindigend in het gevelrooster/ de collectieve dakkap op het dak.

• Brandbestrijding
Brandslanghaspel op koud waternet.

• Verwarming (en koeling)
Verwarmings- en koelingsinstallatie uitgevoerd als vloerverwarming/ -koeling. Elke unit heeft zijn eigen aflever set met eigen meters.

• WTW
Elke unit heeft zijn eigen WTW-installatie. De WTW-unit is gesitueerd in de ruimte en is aangesloten op een luchttoe-/afvoerkanaal, exclusief kanalen en roosters e.d. in de unit zelf.

• Intercomsysteem
Units op de 1e t/m 3e verdieping.

AANVAARDING
Q1 2024.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
De Binckhorst bruist van energie, het is de plek voor mensen die alles uit het leven willen halen. Het gebied is nu nog volop in ontwikkeling en straks vindt u in de directe omgeving koffie- en lunchtentjes, cafés, restaurants en alle voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. En de stad is nooit ver weg, met OV of de auto bent u in tien minuten in het centrum van Den Haag of op de Utrechtsebaan.

BEREIKBAARHEID
In beginsel is de bereikbaarheid uitstekend en zal door de komst van de HOV- lijn Den Haag CS-Voorburg richting Delft worden geoptimaliseerd.

Op dit moment zijn er in de naaste omgeving diverse opstapplaatsen van het regionale openbaarvervoer die directe aansluiting geven op het CS Centraal in Den Haag en of lopend naar het NS-station in Voorburg (5 minuten loopafstand).

Met het eigenvervoer is er nagenoeg directe aansluiting op het rijkswegennet (A-12- richting Utrecht) die ook een afsplitsing biedt naar de A-13 richting Rotterdam en de A-4 richting Amsterdam. De Airports Schiphol en Rotterdam The Hague liggen op respectievelijk 25 en 12 minuten autoafstand

BESTEMMING
Het onderhavige complex valt binnen de bepalingen van het omgevingsplan ‘Binckhorst’ en van toepassing is.

Artikel 7 Transformatiegebied: “Spoorboogzone”, “Begraafplaatszone”, “Binckhorsthaven en Maanplein”, ” Trekvlietzone” en “Gasfabriek terrein”

Diverse bedrijfsmatige functies zijn toegestaan. Voor de exacte toegestane functies verwijzen wij naar het bestemmingsplan zoals opgenomen in onze projectinformatie.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 18.500 Per jaar

Servicekosten € 30 Per maand

Aanvaarding Per datum

Aanvaardingsdatum 31/03/2024

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 3.950 m2 (in units vanaf 123 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 3 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag