Bezuidenhoutseweg 105, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Bezuidenhoutseweg 105

Omschrijving

ALGEMEEN
Het gerenoveerde kantoorgebouw, gelegen op een zeer courante locatie in de Haagse wijk Bezuidenhout, kenmerkt zich door haar duurzame en comfortabele karakter. Het gebouw beschikt over een representatieve entree met een bemande receptie. De kantoorruimte is tevens zeer geschikt voor multifunctioneel gebruik en een flexibele indeling. Gebruikers in het gebouw zijn thans Voedingscentrum Nederland, LTO Nederland, Stichting Milieukeur.

Op loopafstand van het gebouw is de winkelstraat de Theresiastraat gelegen, die zich kenmerkt door de vele winkels, cafe’s en restaurants. Daarnaast is het gebouw uitstekend bereikbaar middels het OV.

ADRES
Bezuidenhoutseweg 105 (2594 AC) Den Haag

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 4.300 m² VVO kantoorruimte verdeeld over 7 bouwlagen. Voor de verhuur is thans circa 727,30 m² VVO kantoorruimte beschikbaar gelegen op de 3e verdieping.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Op het afgesloten buitenterrein zijn 6 parkeerplaatsen beschikbaar (met oplaadmogelijkheden). Daarnaast zijn er betaald parkeermogelijkheden aan de openbare weg.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ‘s-Gravenhage
Sectie: R
Nummer: 12393
Grootte: 11 a 63 ca
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 180,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 1.850,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 78,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

– Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de eigen ruimten en de gemeenschappelijke ruimten;
– Verbruik stadsverwarming incl. vastrecht en overige kosten;
– Waterverbruik incl. vastrecht en overige kosten;
– Gasverbruik incl. vastrecht en overige kosten;
– Assurantiepremie glasverzekering algemene ruimten;
– Onderhoud en periodieke controle en keuring van luchtbehandelingsinstallatie(s), koelinstallatie;
– Onderhoud en periodieke controle van verwarmingsinstallatie inclusief doormelding;
– Onderhoud en periodieke controle van liftinstallatie(s);
– Onderhoud en periodieke controle van slagboom-, hekwerkinstallatie;
– Onderhoud en periodieke controle van tourniquet alsmede schuifdeuren;
– Onderhoud en periodieke controle van brandmeld- en ontruimingsinstallatie inclusief doormelding;
– Onderhoud en periodieke controle van intercominstallatie;
– Onderhoud en periodieke controle van technische- en elektrische installatie(s);
– Onderhoud en periodieke controle van brandslanghaspels/poederblussers (voor zover aanwezig in de algemene ruimte) en noodverlichting;
– Onderhoud en periodieke controle van algemene verlichting binnen/buiten;
– Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, facade, beglazing buitenzijde, gehele buitenterrein inclusief gladheidsbestrijding en ongediertebestrijding;
– De kosten voor het onderhoud van de parkeerinstallatie inclusief camera’s;
– De kosten van onderhoud aan het buitenterrein;
– Onderhoud van de collectieve waterleidinginstallatie, inclusief legionella controles;
– Onderhoud verlichting algemene ruimten;
– Onderhoud (automatische) deuren;
– Onderhoud sanitaire voorzieningen in de algemene ruimte zoals toiletten en doucheruimte;
– Onderhoud en periodieke controle van overige gemeenschappelijke voorzieningen en klein dagelijks onderhoud;
– Receptiediensten;
– Gemeentelijke heffingen (enkel de heffingen welke toekomen aan huurder);
– Keyholding / alarmopvolging / sluitronde bewakingsdienst;
– Telefonie algemene ruimte;
– Vuilafvoer;
– Alle kosten gemoeid met periodiek aanvullingen van klein restauratieve voorzieningen in de algemene ruimte op de begane grond van het object, zoals koffie, thee, onderhoud cateringapparatuur etc.;
– Administratiekosten ad. 5% te berekenen over de kosten van de hierboven genoemde leveringen en diensten, te vermeerderen met BTW.
– Alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waarvoor per geval door verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object is casco+ opgeleverd en onder meer voorzien van:

– Representatieve entree met receptiebalie;
– Ruim trappenhuis;
– Geëgaliseerde vloer;
– Klimaatplafond met LED-verlichting;
– Wandkabelgoten met elektra- en databekabeling;
– Buitenzonwering aan de achterzijde van gebouw;
– Toiletgroepen en moderne pantry;
– Liften;
– Parkeerplaatsen (met mogelijkheid tot elektrisch laden) alsmede fietsenstalling op eigen terrein.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het kantoorgebouw is gelegen in de populaire Haagse wijk het ‘Bezuidenhout’. Deze wordt gekenmerkt door de bekende Theresiastraat en de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De Theresiastraat maakt onderdeel uit van een duurzaam winkelgebied met vele winkels, leuke lunchrooms en restaurants. In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO en VNO NCW.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12 en de A4. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van station Den Haag Centraal. Dit station is makkelijk te bereiken per trein, tram en bus:

Trein
NS-sprinter tussen Utrecht en Den Haag.
Tram 1 (HTM):
rijdt tussen Delft Tanthof en Leidschendam / Leidsenhage.
Bus 45 (EBS):
rijdt tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal.
Metro E (RET):
rijdt tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Bezuidenhout – Noord’ en heeft de bestemming ‘kantoor’.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over energielabel A en BREAAM in Use Very Good.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 180 /m2/jaar

Servicekosten € 78 /m2/jaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 727 m2 (in units vanaf 727 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 7 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag