Maanplein 110, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Maanplein 110

Omschrijving

ALGEMEEN
De woontoren Nova, fraai gelegen op de kop van de jachthaven, biedt 183 ruime appartementen, waarvan 65 middendure huurappartementen, en een ruim aantal overdekte parkeerplaatsen. De stijlvolle en levendige plint biedt ruimte voor diverse commerciële voorzieningen. Aan de zijde van het Maanplein is per direct een ruimte van ca. 275 m² beschikbaar, met een maatschappelijke bestemming. De entree van de maatschappelijke ruimte bevindt zich aan het Maanplein en is zowel te bereiken via het Maanplein als de Melkstraat middels een hellingsbaan en/of trap naast het gebouw.

De ruimte wordt geheel casco opgeleverd, waardoor deze vrij indeelbaar is. Wel zijn in de ruimte afvoeren gerealiseerd t.b.v. sanitaire voorzieningen. De gevel is grotendeels voorzien van glas en het betreft zodoende een uitstekende zichtlocatie. Daarnaast is er een gedeelte van de ruimte beschikbaar voor opslag.

ADRES
Maanplein 110 ‘Nova’ (2516 CK) te Den Haag.

OPPERVLAKTE
De totale beschikbare oppervlakte bedraagt circa 275 m² VVO gelegen op de begane grond. Er dient een NEN2580 meetrapport opgemaakt te worden, naar aanleiding waarvan het exacte metrage zal worden vastgesteld.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
Het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
In de directe omgeving is parkeren (grotendeels gratis) aan de openbare weg mogelijk. Tevens is het mogelijk om een bedrijfsparkeervergunning aan te vragen. Op aanvraag zijn er eveneens parkeerplaatsen beschikbaar voor verhuur in de ondergelegen parkeergarage.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: AP
Nummer: 2020

HUURPRIJS
Op aanvraag.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICE KOSTEN
Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting en betaling van alle nutsvoorzieningen.

Aanvullend worden er servicekosten in rekening gebracht welke nader te bepalen zijn. Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken:
– Vanuit de VVE doorbelaste kosten welke redelijkerwijs voor rekening van huurder zijn;
– Glasbewassing algemene ruimten;
– Alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waarvoor per geval van zich aandienende servicekostenpost op dat moment door verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder.
– Administratiekosten ad. 5% over de hierboven aangekruiste leveringen en diensten.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object wordt casco opgeleverd, voorzien van individuele meterkast en afvoeren.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het woon-werkgebouw is gelegen aan de Melkwegstraat met uitzicht over Binckhorst haven. De Binckhorst is een opkomend stadsdeel in Den Haag dat bekend staat om zijn transformatie van een industrieel gebied naar een levendige en moderne woon- en werkplek. Voormalige industriële gebouwen worden omgezet in trendy wooneenheden, moderne kantoren en creatieve bedrijfsruimtes. Dit geeft de buurt een dynamisch en eigentijds karakter.

In de nabije omgeving worden diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd, zowel woningen als bedrijfsmatige units. Het gebied is opkomend en zodoende een ideale kans om uw onderneming te laten floreren, op korte afstand zijn o.a. DDTL tandheelkunde gevestigd en diverse fysio en manuele therapeuten.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De Binckhorst is gunstig gelegen ten opzichte van het snelwegennet. Vanuit verschillende richtingen is de locatie gemakkelijk bereikbaar. Neem bijvoorbeeld de A12, A4, of A13, afhankelijk van het startpunt. De nabijheid van deze belangrijke snelwegen maakt het eenvoudig voor zowel medewerkers als klanten om de locatie te bereiken.

Openbaar vervoer
Verschillende buslijnen en tramlijnen bedienen de Binckhorst, waardoor het gemakkelijk is om vanuit verschillende delen van Den Haag en omliggende gebieden te komen. Daarnaast bevinden treinstations, zoals Den Haag Centraal, zich op redelijke afstand, waardoor de locatie ook goed bereikbaar is voor treinreizigers.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Chw Omgevingsplan Binckhorst’ en heeft de bestemming ‘Transformatiegebied’.

ENERGIELABEL
Het object is recentelijk opgeleverd, energielabel wordt momenteel aangevraagd. Er is gebouwd conform de laatste wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs Prijs op aanvraag

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Maatschappelijk_vastgoed

Oppervlakten

Oppervlakte m2

Plan een bezichtiging of stel een vraag