Bergse Dorpsstraat 8, Rotterdam | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Bergse Dorpsstraat 8

Omschrijving

Betreft
Hoogwaardige, kleinschalige kantoorvilla met eigen kantoorappartementen.

Een herontwikkeling van een voormalig bankgebouw naar 6 kantoorappartementen met parkeerplaatsen. Reeds 5 appartementsrechten zijn verkocht en geleverd aan louter eigenaar/ gebruikers.

Beschikbaar nog voor verkoop is het laatste hoogwaardig afgewerkte kantoorappartement (98 m² VVO) met twee eigen parkeerplaatsen.

Ligging en bereikbaarheid
Het object is gelegen in het hart van Hillegersberg aan de Bergse Dorpsstraat met diverse voorzieningen op loopafstand. Vele diverse lokale winkels, lunchrooms en restaurants zijn gevestigd in de straat, maar ook winkels zoals Albert Heijn, T-Mobile, Rituals en Gauchos.

Per auto:
Op ongeveer 10 minuten afstand ligt de A20 met een perfecte aansluiting in de richting van Den Haag via de A4 en A13, Delft via de A4, Utrecht via de A12 en Breda via de A16.

Het pand is strategisch gelegen ten opzichte van de nieuwe A16 Rotterdam/ Rottemerentunnel.

Per OV:
Op loopafstand is gelegen een tramhalte (lijn 4) alsmede een bushalte (lijn 35) welke verbindingen maken met Rotterdam Centraal, Station Rotterdam-Noord en metrolijn E.

Kadastrale gegevens
Gemeente : Hillegersberg
Sectie : F
Nummers : 2107 en 2108
Grootte perceel: gezamenlijk ca. 1197.00 m²

Oppervlakte:
Unit 4, 1e verdieping, parkzijde ca. 98 m² v.vo. incl. toerekening algemene ruimte.

Energielabel
Het huidige object beschikt over energielabel A.

Bouwjaar
Het gebouw is gebouwd omstreeks 1992 (bron: BAG Viewer) en ingrijpend gerenoveerd tot nagenoeg nieuwbouw kwaliteit in 2023.

Publiekrechtelijke bestemming
Het object valt onder bepalingen van het bestemmingsplan “Kern en Plassen”, vastgesteld bij raadsbesluit op 15 januari 2021, met als enkelbestemming “Wonen”, functieaanduiding “Kantoor” en als dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-3”.

Enkelbestemming
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Woningen;
b. Ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’, tevens voor horeca op de begane grond;
c. Ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’, tevens voor kantoren;
d. Ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’, tevens voor maatschappelijke voorzieningen die niet vallen onder de ‘Geluidsgevoelige objecten’ genoemd in artikel 1 van deze regels;
e. Met de daarbij behorende voorzieningen zoals (inpandige) bergingen en garages, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede tuinen, groen, water en ontsluitingswegen en -paden;
Dubbelbestemming
De voor “Waarde-Archeologie-3” aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden. Volledigheidshalve verwijzen wij u voor het vigerende bestemmingsplan naar:www.ruimtelijkeplannen.nl.

Leveringsdatum
Juridische levering appartementsrecht: uiterlijk 2 weken na koopovereenkomst;
Oplevering van de bouwwerkzaamheden door Van Driel Bouw B.V.: gepland eind september 2023.

Staat van oplevering
De kantoorvilla wordt grondig verbouwd, gerenoveerd en geoptimaliseerd, om daarmee te voldoen aan de eisen van de huidige en nog te verwachten wet en regelgeving, met name m.b.t. energiehuishouding en comfort.

Ieder appartementsrecht beschikt ten minste over de volgende voorzieningen:
• Gezamenlijke, representatieve entree met lift en trapopgang;
• Eigen meterkast met aansluitingen en meters voor de betreffende nutsvoorzieningen;
• Sanitaire voorzieningen (met mogelijkheid tot keuze uit twee wc’s of een wc en een douche);
• Keukeneiland, inclusief vaatwasser, quooker, koelkast en wijnkoelkast (stelpost € 10.000 excl. BTW);
• Indeling op basis van systeemwanden (treden in overleg over zowel situering als kwaliteitsuitvoering; tegen meerprijs);
• Eigen buitenruimte (balkon);
• Plafondafwerking spuitwerk in de kleur zwart en voorzien van aansluitingen t.b.v. verlichtingsarmaturen;
• Vloeren gereed voor esthetische afwerking;
• Energiezuinige nieuwe klimaatinstallatie (lucht-luchtwarmtepomp installatie)met verwarming, koeling, luchtreiniging en separate installatie t.b.v. mechanische ventilatie;
• Gezamenlijk ontruimingsalarm;
• Aansluitpunten elektra en ethernet op nader te bepalen wijze en locaties conform Technische Omschrijving;
• Intercom met beeld- en spraakverbinding;
• Afgesloten, beveiligd en verlicht parkeerterrein, voorbereid op laadinfrastructuur;
• Afgesloten en verlichte fietsenberging, voorbereid op laadinfrastructuur;
• Eén systeem voor het openen van de centrale entree, toegang eigen kantoor en slagboom afgesloten parkeerterrein (te gebruiken door zowel eigenaren als bezoekers).
Milieu/ondergrondse tank(s)
Informatie met betrekking tot de milieu- en bodemsituatie is opgenomen in de digitale dataroom.

Dataroom
Via Parc Makelaars is toegang tot een dataroom te verkrijgen, waarin de volgende documenten te raadplegen zijn:
• Kadastrale gegevens;
• Concept koopovereenkomst;
• Concept aannemingsovereenkomst;
• Concept akte van levering;
• Concept akte van splitsing;
• VVE gegevens;
• BAG uittreksels;
• Artis impressies/referentiefoto’s;
• NEN2580 meetrapport d.d. 16-11-2022;
• Bouwtekeningen en Technische Omschrijving;
• Energielabel;
• Aansprakelijkheden van derden, welke (zullen) voorvloeien uit of betrekkingen hebben op de milieukundige toestand van de registergoederen en/of de omgeving.

VERKOOPPROCEDURE
Verkoper wordt bij de verkoop van de Bergse Dorpsstraat 8 te Rotterdam exclusief geadviseerd door Parc Makelaars. Het verkoopproces wordt nader omschreven in dit Investment Memorandum.

Koopsom/vraagprijs
Unit Oppervlakte Appartementsrecht incl. 2 parkeerplaatsen Aanneemsom app. recht ex.btw
Unit 4, 1e verdieping, parkzijde 98 m² v.v.o. € 529.000,- k.k. € 170.000,-

Kosten
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten m.b.t. het doorhalen van hypotheken, beslagen e.d. voor rekening van verkoper komen.

Notaris
Van der Stap Notarissen.

Bezichtiging
Bezichtiging kan uitsluitend plaatsvinden op afspraak. Een bezichtiging kan aangevraagd worden via het kantoor van Parc Makelaars; via 010-4365700 of via info@parc.nl.

Verkoopproces
Er is sprake van een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verwerving van het object. Er bestaat geen verplichting voor verkoper dan wel van een van de daaraan gelieerde vennootschappen om het aanbod te aanvaarden of om in onderhandeling te treden om tot een koopovereenkomst te komen.

Verkoper heeft nadrukkelijk het recht om te gunnen aan een ander dan de hoogste bieder en/of niet te gunnen/verkopen.
Uitdrukkelijk wordt het recht voorbehouden om gedurende de procedure aanvullende en/of afwijkende voorwaarden in de definitieve documentatie op te nemen indien dit door verkoper noodzakelijk wordt geacht.

Alle door partijen geïnvesteerde middelen, kosten, tijd in onderzoek, due dilligence etc. komen volledig voor eigen rekening en zijn niet verhaalbaar op de andere partij.

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de koopsom als de bijkomende voorwaarden middels een door partijen rechtsgeldig ondertekende koopovereenkomst.

De beoogde koper wordt in de gelegenheid gesteld om een due dilligence onderzoek uit te voeren.

Algemeen
Dit Investment Memorandum is vertrouwelijk en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. of andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot toekomstige beslissingen van de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. met betrekking tot het project, en deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. heeft geen verplichtingen jegens gegadigden die voortvloeien uit dit Investment Memorandum. De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure terzake van het object naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen.

De opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van redenen uit de verkoopprocedure terug te trekken. Indien de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld, zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop de opdrachtgever van Parc Makelaars B.V. handelt als in de vorige volzin vermeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren. Makelaars B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Noch Parc Makelaars B.V. noch enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met het object en er bestaat jegens geen enkele ander persoon enige zorgvuldigheidsplicht.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Parc Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Koopsom € 579.000 - Kosten koper

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 98 m2 (in units vanaf 98 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 1 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag