Treubstraat 19, Rijswijk | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Treubstraat 19

Omschrijving

ALGEMEEN
In het hart van bedrijventerrein ‘de Plaspoelpolder’ in Rijswijk zal een uniek en vernieuwend bedrijfsgebouw worden gerealiseerd!

Het energiezuinige en multifunctionele bedrijfspand ‘FLEX’ bestaat uit ca 7.500 m² BVO bedrijfs-/werkruimte, verdeeld over de begane grond t/m de 3e verdieping met in totaal 63 units variërend van 52 m² VVO tot 195 m² BVO. De ontwikkeling bestaat uit 21 tweelaagse maakunits op de begane grond bedrijfsruimte met een interne trap naar de 1ste verdieping waar een eigen kantoor bevindt. Op de 2e en 3e verdieping bevinden zich 42 werkruimtes. De ruimtes worden in een casco staat opgeleverd, echter biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid om tegen een meerprijs de ruimte turn-key op te leveren. De koper heeft dan de keuze om een extra energiepakket af te sluiten met de ontwikkelaar waar o.a. een koel- warmte (terugwinning) installatie in is opgenomen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om meerdere units aan elkaar te koppelen.

Voor de deelverkoop is het linkergedeelte van het bedrijfsgebouw beschikbaar gesteld. Dit betreft 10 maakunits verdeeld over twee verdiepingen en voorzien van een overheaddeur. De metrages voor de maakunits verschillen tussen de 150 m² BVO en 195 m² BVO. Daarnaast zijn er 20 werkruimtes beschikbaar variërend van grootte tussen de 87 m² BVO en 102 m² BVO.

Het totale concept ‘Flex’ is gericht op het creëren van een community. Het is een inspirerende plek waar ondernemers in de algemene ruimtes bij elkaar kunnen komen om hier hun ideeën en met elkaar te delen. Flex is een echte community waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd, zowel om te netwerken als voor het verbeteren van de cohesie binnen het gebouw.

In het linkerbouwdeel is het mogelijk om losse bedrijfsunits te kopen. Door de keuze voor verkoop van losse bedrijfsunits is het project opgesplitst in appartementsrechten, hierdoor ontstaat een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE behartigt de belangen van de eigenaren waar door het bestuur o.a. zaken worden geregeld als:
– Financiële administratie;
– VvE vergaderingen;
– VvE administratie;
– Onderhoud buitenterrein;
– Algemeen elektraverbruik.

De bedrijfsunits zijn buitengewoon geschikt voor ondernemers die op zoek zijn naar huisvesting voor hun (startende) onderneming of particulieren. Wanneer ondernemers kiezen voor een turn key oplevering kunnen zij direct aan de slag. De units zijn niet alleen interessant voor eigenaar gebruikers, maar ook voor investeerders. Bedrijfsunits zijn tegenwoordig zeer gewild in de markt door het stijgende aantal Mkb’ers en zelfstandige ondernemers, hierdoor kan beleggen in een bedrijfsunit worden gezien als een stabiele investering.

ADRES
Treubstraat 19-23 (2288 EH) te Rijswijk.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: RIJSWIJK
Sectie: G
Nummer: 2461 en 2043
Grootte: 4.026 m²

DUURZAAMHEID
‘FLEX’ wordt ontwikkeld met duurzaamheid in het oog. Dit houdt in dat de uitstraling van het complex, de manier van ontwikkelen en gevoerde bedrijfsactiviteiten door de eindgebruikers een duurzaam karakter zal hebben. Het gebouw zal dan ook ten minste een energielabel A krijgen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door goede isolatie, installaties, ventilatie met warmteterugwinning, zonnepanelen en een dak dat kan worden benut voor groenvoorziening. Hierdoor ontstaat een prettig werkklimaat zonder dat het milieu daaronder lijdt.

PARKEREN
Elke koopunit is voorzien van 1 (één) parkeerplaats. Er zijn in totaal circa 69 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.

OPLEVERING
De units worden in een casco staat opgeleverd, echter in tegenstelling tot andere projecten kunnen de ruimtes bij ‘Flex’ tegen een meerprijs turn-key worden opgeleverd. De units zijn in casco staat onder andere voorzien van de navolgende faciliteiten:

Algemeen
– Representatieve centrale entree;
– Toegangscontrolesysteem;
– Verlichting (125 lux en aanwezigheid detectie) in de bedrijfsruimten;
– Deelauto’s, deelfietsen ter beschikking van de huurders;
– Toiletgroepen op de begane grond, 2e, en 3e verdieping;
– 1 goederen-/personenlift.

Maakunits
– Eigen sanitaire voorziening per maak unit;
– Interne trap naar de 1e verdieping;
– Vloerbelasting 1.500 kg/m² op de begane grond;
– Vrije hoogte 4,55 m¹ op de begane grond;
– Vloerbelasting 500 kg/m² op de 1e verdieping;
– Vrije hoogte 3,15 m¹ op de 1e verdieping;
– Overheaddeur 3800 x 3600 mm (B x H).
– Betonnen vloer, door middel van vlinderen vlak afgewerkt.

Werkruimten
– Vloerbelasting 500 kg/m²;
– Vrije hoogte 3,15 m.

Indien een koper geïnteresseerd is in een koopunit voorzien van een turn-key oplevering, dan kan de koper in overleg met de ontwikkelaar tegen een meerprijs een extra energiepakket (o.a. voorzien van koel- warmte installatie) afsluiten.

KOOPGEGEVENS
De losse units worden in een casco staat te koop aangeboden vanaf € 148.093,00 VON, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW. Een actueel overzicht van de units is op aanvraag beschikbaar.

AANVAARDING
Q2 2024.

ZEKERHEIDSSTELLING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris op uiterlijk 5 werkdagen na bereiken van wilsovereenstemming. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, zijn voor rekening van verkoper.

NOTARIS
Nader door koper te bepalen.

KOOPOVEREENKOMST
De (ver)koop van de bedrijfsunits aan eindgebruikers of beleggers geschiedt middels een koop-en aannemingsovereenkomst. De verkoper heeft hiertoe een standaar koop- en/aannemingsovereenkomst opgesteld, voorzien van diverse bijlagen zoals verkooptekening(en), technische omschrijving en een situatietekening.

ERFDIENSTBAARHEDEN/KETTINGBEDINGEN/KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
Koper dient al zulke bepalingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.

LOCATIE
‘FLEX’ ligt in het hart van bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk, dus strategisch tussen Delft en Den Haag in! Van oudsher is de Plaspoelpolder een divers bedrijventerrein, denk hierbij aan het voormalige onderzoeksinstituut van Shell, het Nederlands Octrooibureau, TNO en het hoofdkantoor van TUI.

De komende jaren zal de dynamiek op het terrein sterk veranderen. Zo worden er in het ‘Havenkwartier’ door oude kantoor- en bedrijfsgebouwen te herontwikkelingen en nieuwbouw te plegen 2.500 woningen gerealiseerd. Hierbij worden ook horeca, hotel en recreatiefuncties toegevoegd. Ook worden bestaande (kantoor)gebouwen verduurzaamd en de openbare voorzieningen verbeterd. Het hele terrein zal een boost krijgen!

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met eigen- en het openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A4 en de A13. Binnen 5 autominuten bevindt zich het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen. Zo bereik je via de A13, binnen 10 minuten, de TU Delft Campus en het Delft Techpark.

Fiets
Binnen een kwartier bereik je op de fiets o.a. station Holland Spoor, de Oude Kerk in de historische binnenstad van Delft, maar ook het centrum van Wateringen en het hart van de bruisende Binckhorst. Daar haar centrale ligging is ‘FLEX’, dus ook met de fiets, zeer goed te bereiken!

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het gebouw eveneens uitstekend bereikbaar. ‘FLEX’ bevindt zich op loopafstand van station/halte Rijswijk, het station tussen Delft en Den Haag Holland Spoor. Dit station is makkelijk te bereiken per trein, tram en bus. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende tram- en bushaltes in de buurt van ‘FLEX’.

Trein: NS-sprinter tussen Dordrecht en Den Haag Centraal.
Tramlijn 17 (HTM): rijdt tussen Den Haag Centraal en Wateringen.
Bus 30 (EBS): rijdt tussen Naaldwijk via Rijswijk naar Den Haag Leidschenveen.
Bus 23 (EBS): rijdt tussen Scheveningen en Den Haag via Voorburg en Rijswijk.

BIJZONDERHEDEN

BESTEMMING
Het bedrijfspand valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Plaspoelpolder, 2e herziening’ en heeft de bestemming ‘bedrijventerrein’.

ENERGIELABEL
Door nieuwbouw te plegen wordt er een energiezuinig gebouw met energielabel A gerealiseerd.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Koopsom € 148.093 - Vrij op naam

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 3.685 m2 (in units vanaf 87 m2)

Plan een bezichtiging of stel een vraag