de Bruyn Kopsstraat 12, Rijswijk | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

de Bruyn Kopsstraat 12

Omschrijving

ALGEMEEN
Het betreft een zelfstandig kantoorgebouw. Het gebouw is zeer representatief te noemen en beschikt over een eigen ondergelegen parkeergarage. Onlangs geheel gerenoveerd en derhalve zo te betrekken.

Door de hoekligging en de ligging recht tegenover het European Patent Office heeft het gebouw een zeer hoge attentiewaarde.

Overige huurders in het gebouw zijn New Main, PMV en Prodapt Consulting.

LOCATIE
Het gebouw is gelegen op businesspark Plaspoelpolder. De Plaspoelpolder heeft een zeer strategische ligging binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De pluriforme economische bedrijvigheid en de ligging maken het gebied tot een belangrijke economische motor voor de gemeente én voor de metropolitane regio als geheel. Het geldt als ‘banenmotor’, met 15.000 banen en daarnaast ongeveer 6.000 afgeleide banen in de regio.

Het bedrijventerrein wordt momenteel getransformeerd naar een dynamisch gebied waar wonen en werken samen gaan.

ADRES
De Bruyn Kopsstraat 12 – 14 (2288 ED) te Rijswijk.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 2.725 m² VVO kantoorruimte, verdeeld over 6 kantoorverdiepingen en 2 parkeerlagen. Voor de verhuur is thans circa 1.090 m² VVO kantoorruimte beschikbaar welke als volgt is verdeeld:

Verdieping | Metrage
1e verdieping: circa 390 m²
2e verdieping: circa 233 m²
3e verdieping: circa 467 m²

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
In de ondergelegen parkeergarage zijn ruim voldoende parkeerplaatsen voor verhuur beschikbaar (parkeernorm 1:90). Tevens kan er op de openbare weg gratis worden geparkeerd.

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte: € 95,- per m² per jaar.
Parkeerplaatsen: € 500,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 45- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie

Levering en diensten:
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Gasverbruik inclusief vastrecht;
– Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– Waterverbruik inclusief vastrecht;
– Onderhoud en periodieke controle van:
– Verwarmingsinstallatie(s);
– Luchtbehandelingsinstallatie(s);
– Liftinstallatie(s);
– Hydrofoorinstallatie(s);
– Brandmelderinstallatie(s);
– Dakbedekking;
– Overheaddeur parkeergarage;
– Intercominstallatie
– Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten;
– Onderhoud groenvoorziening buiten;
– Legionellapreventie;
– Ongediertebestrijding;
– Vuilafvoer;
– Glasbewassing;
– Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

– Representatieve centrale entree;
– Twee personenliften;
– Intercomsysteem met elektronische deuropener;
– Verwarming door middel van c.v.-gasinstallatie;
– Koeling door airconditioningsysteem;
– Te openen ramen;
– Balkons;
– Zonneschermen buiten, handmatige bediening;
– Nieuw systeemplafond met verlichtingsarmaturen (hoogfrequent tl + spots);
– Vloerbedekking;
– Gerenoveerde toiletgroep;
– Gerenoveerde pantry;
– Kabelgoten met elektra- en databekabeling.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Zeer centraal gelegen op bedrijventerrein “Plaspoelpolder”. De Plaspoelpolder in Rijswijk is een uitstekend bereikbaar businesspark in het hart van de randstad. Het businesspark omvat zes decennia aan bedrijvigheid en heeft zich organisch ontwikkeld tot het grootste en meest veelzijdige businesspark van de regio Haaglanden. De Plaspoelpolder is met 15.000 werknemers en ruim 400 bedrijven een echte banenmotor in de regio.

Verschillende delen van de Plaspoelpolder zijn inmiddels herontwikkeld of staan in de planning om herontwikkeld te worden. De gemeente werkt actief samen met ondernemers en vastgoedeigenaren om weinig kansrijke kantoorpanden te transformeren of de locaties te herontwikkelen na sloop. Vervangende functies zijn oa leisure/horeca, (studenten)huisvesting en shared work space.

Het kantoorgebouw is recht tegenover het nieuwe European Patent Office gelegen en in de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals TUI, Shell en CBR. Ook zijn er vele voorzieningen op het gebied van lunchgelegenheden, sportclubs, E-laad carcharges en hotels.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Plaspoelpolder’ en heeft de bestemming ‘Bedrijvigheid (kantoor)’.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over een Energielabel C.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 95 /m2/jaar

Servicekosten € 45 /m2/jaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 1.090 m2 (in units vanaf 233 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 2 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag