Treubstraat 19

Omschrijving

Algemeen
In het hart van bedrijventerrein ‘de Plaspoelpolder’ in Rijswijk zal een uniek en vernieuwend bedrijfsgebouw worden gebouwd!

Het energiezuinige en multifunctionele bedrijfspand ‘FLEX’ bestaat uit 6.816 m² VVO bedrijfs-/werkruimte, verdeeld over de begane grond t/m de 3e verdieping. Hier komt een keur aan collectieve ruimtes, horeca, verschillende gedeelde vergaderruimten en ruime parkeerfaciliteiten bij. Met meerdere afzonderlijke business units en verschillende werkruimten biedt ‘FLEX’ een serviceconcept dat ondernemen niet alleen eenvoudig, maar ook leuk maakt!

Door het toevoegen van collectieve ruimtes en gedeelde faciliteiten, ontstaat een prettige leef- en werkomgeving. Ondernemers en creativelingen komen hier bij elkaar. Het is dan ook een essentieel onderdeel van het concept van ‘FLEX’ om de kruisbestuiving en daarmee het community-gevoel tussen huurders te stimuleren.

Adres
Treubstraat 19-23 (2288 EH) te Rijswijk.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 6.800 m² VVO bedrijfs-/werkruimte. Voor de verhuur zijn onder andere 21 afzonderlijke business units beschikbaar. Deze business units hebben allen een eigen ingang op de begane grond. Elke business unit heeft eigen sanitaire voorzieningen en interne trap naar de 1e verdieping. De business units variëren in grootte van circa 126 m² tot 176 m² VVO.

Additioneel worden nog 42 werkruimtes op de 2e en 3e verdieping te huur aangeboden. Deze werkruimten variëren in grootte tussen circa 48 m² en 108 m² VVO. Dit gecombineerd met de verschillende gedeelde faciliteiten (denk hierbij aan het atrium met veel natuurlijk licht, 4 vergaderruimten variërend in grootte tussen circa 40 en 55 m², informele zitjes in de gang en de gezellige horeca waar je even kunt ontspannen) vormt het geheel van ‘FLEX’.

Parkeren
Er zijn circa 69 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar. In overleg is het mogelijk elektrische laadpalen te plaatsen.

Kadastrale gegevens
Gemeente: RIJSWIJK
Sectie: G
Nummer: 2461 en 2043
Grootte: 4.026 m²

Huurprijs
De verschillende business units en werkruimten zijn verschillend van grootte en huurprijs. Hieronder vind je een overzicht van de op dit moment beschikbare ruimten.

Verdieping | Unit | Metrage in VVO | Huurprijs per maand (excl. BTW en parkeren)

BG Horeca 68 m² € 930,-

BG en 1e verdieping 1 167 m² € 2.311,-
BG en 1e verdieping 2 173 m² € 2.240,-
BG en 1e verdieping 3 173 m² € 2.240,-
BG en 1e verdieping 4 173 m² € 2.240,-
BG en 1e verdieping 5 172 m² € 2.254,-
BG en 1e verdieping 6 172 m² € 2.254,-
BG en 1e verdieping 7 173 m² € 2.240,-
BG en 1e verdieping 8 173 m² € 2.240,-
BG en 1e verdieping 9 173 m² € 2.240,-
BG en 1e verdieping 10 169 m² € 2.268,-
BG en 1e verdieping 11 126 m² € 1.789,-
BG en 1e verdieping 12 128 m² € 1.719,-
BG en 1e verdieping 13 128 m² € 1.719,-
BG en 1e verdieping 14 128 m² € 1.719,-
BG en 1e verdieping 15 128 m² € 1.719,-
BG en 1e verdieping 16 126 m² € 1.733,-
BG en 1e verdieping 17 173 m² € 1.733,-
BG en 1e verdieping 18 176 m² € 2.283,-
BG en 1e verdieping 19 176 m² € 2.283,-
BG en 1e verdieping 20 176 m² € 2.283,-
BG en 1e verdieping 21 157 m² € 1.888,-

2e verdieping 22 79 m² € 942,-
2e verdieping 23 82 m² € 916,-
2e verdieping 24 82 m² € 916,-
2e verdieping 25 82 m² € 916,-
2e verdieping 26 80 m² € 929,-
2e verdieping 27 80 m² € 929,-
2e verdieping 28 82 m² € 916,-
2e verdieping 29 82 m² € 916,-
2e verdieping 30 82 m² € 916,-
2e verdieping 31 80 m² € 929,-
2e verdieping 32 70 m² € 837,-
2e verdieping 33 71 m² € 798,-
2e verdieping 34 71 m² € 798,-
2e verdieping 35 71 m² € 798,-
2e verdieping 36 108 m² € 1.243,-
2e verdieping 37 48 m² € 550,-
2e verdieping 38 94 m² € 1.086,-
2e verdieping 39 95 m² € 1.086,-
2e verdieping 40 95 m² € 1.060,-
2e verdieping 41 95 m² € 1.060,-
2e verdieping 42 76 m² € 1.060,-

3e verdieping 43 79 m² € 870,-
3e verdieping 44 82 m² € 845,-
3e verdieping 45 82 m² € 845,-
3e verdieping 46 82 m² € 845,-
3e verdieping 47 80 m² € 857,-
3e verdieping 48 80 m² € 857,-
3e verdieping 49 82 m² € 845,-
3e verdieping 50 82 m² € 845,-
3e verdieping 51 82 m² € 845,-
3e verdieping 52 80 m² € 857,-
3e verdieping 53 70 m² € 773,-
3e verdieping 54 71 m² € 737,-
3e verdieping 55 71 m² € 737,-
3e verdieping 56 71 m² € 737,-
3e verdieping 57 70 m² € 737,-
3e verdieping 59 49 m² € 531,-
3e verdieping 60 94 m² € 1.002,-
3e verdieping 61 95 m² € 978,-
3e verdieping 62 95 m² € 978,-
3e verdieping 63 95 m² € 978,-
3e verdieping 64 88 m² € 966,-

Totaal 6.788 m²

Elke unit is voorzien van 1 parkeerplaats. Bovenstaande huurprijzen zijn excl. BTW.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
Het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Van de circa 69 parkeerplaatsen worden circa 64 parkeerplaatsen gealloceerd aan de verschillende business units, werkruimtes en de horeca ruimte. De overige 5 parkeerplaatsen zijn los te huur. Kosten voor de parkeerplaatsen zijn € 750,- per parkeerplaats per jaar, excl. BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn € 45,- per m² VVO per jaar, exclusief BTW.

Bovenstaande kosten zijn op basis van gebruikelijke energieverbruik, hedendaagse kosten en voorzieningen. De servicekosten kunnen jaarlijks worden aangepast.

Leveringen en diensten
In het servicepakket zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Waterverbruik inclusief vastrecht;
– Basis elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– Vergaderruimten (wel kleine vergoeding per gebruik);
– Lasten, belastingen en heffingen samenhangend met het gebruik voor zover verhuurder daarvoor aangeslagen wordt;
– Centrale waterkraan met trog;
– Vegen parkeerterrein;
– Buitenverlichting;
– Algemene Wifi;
– Schoonmaak algemene ruimten (1x per dag op werkdagen);
– Glasbewassing buitenzijde (4x per jaar);
– Afvalverwerking (restafval, vertrouwelijk papier);
– Kosten van door overheid vereiste controles;
– Onderhoud en periodieke controle van:
Lucht-koel- verwarmingsinstallatie;
Liftinstallatie;
Gebouwbewakingsinstallatie(s);
Storingsmelderinstallatie(s);
Noodstroominstallatie(s);
Automatische deurbediening;
– Onderhoud terrein, plantenbakken binnen in de gemeenschappelijke ruimten en buiten waaronder vervanging van planten;
– Nachtveiligheidsdienst via meldkamer alarm;
– Vervanging lampen en TL-buizen inclusief verlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke ruimten;
Kosten klimaatbeheersingsinstallaties inclusief periodiek onderhoud binnenklimaat;
Kleine herstellen;
Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten, een en ander exclusief BTW.
Bovenstaande kosten zijn op basis van gebruikelijke energieverbruik, hedendaagse kosten en voorzieningen. De servicekosten kunnen jaarlijks worden aangepast.

Duurzaamheid
‘FLEX’ wordt ontwikkeld met duurzaamheid in het oog. Dit houdt in dat de uitstraling van het complex, de manier van ontwikkelen en gevoerde bedrijfsactiviteiten door de eindgebruikers een duurzaam karakter zal hebben. Het gebouw zal dan ook ten minste een energielabel A krijgen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door goede isolatie, installaties, ventilatie met warmteterugwinning, zonnepanelen en een dak dat kan worden benut voor groenvoorziening. Hierdoor ontstaat een prettig werkklimaat zonder dat het milieu daaronder lijdt.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
Minimaal 2 (twee) jaar.

Oplevering
‘FLEX’ zal worden voorzien met de volgende faciliteiten:

Algemeen
– Representatieve centrale entree;
– Toegangscontrolesysteem;
– Koeling en verwarming door middel van een warmtepomp;
– Warmteterugwinning
– Verlichting (200 lux en aanwezigheid detectie) in de bedrijfsruimten;
– Deelauto’s, deelfietsen ter beschikking van de huurders;
– Horeca/coffee corner op de begane grond;
– Collectieve ruimte op de 2e en 3e verdieping voorzien van pantry met koelkast en vaatwasser;
– Toiletgroepen op de begane grond, 2e, en 3e verdieping;
– 1 goederen-/personenlift.

Business units
– Eigen sanitaire voorziening per business unit;
– Interne trap naar de 1e verdieping;
– Vloerbelasting 1.500 kg/m² op de begane grond;
– Vrije hoogte 4,55 m op de begane grond;
– Vloerbelasting 500 kg/m² op de 1e verdieping;
– Vrije hoogte 3,15 m op de 1e verdieping.

Werkruimten
– Vloerbelasting 500 kg/m²;
– Vrije hoogte 3,15 m.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Bestemming
Het bedrijfspand valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Plaspoelpolder, 2e herziening’ en heeft de bestemming ‘bedrijventerrein’.

Energielabel
Door nieuwbouw te plegen wordt er een energiezuinig gebouw met energielabel A gerealiseerd.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 531 Per maand

Servicekosten € 45 /m2/jaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 0 m2

Plan een bezichtiging of stel een vraag