Meidoornkade 22, Houten | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Meidoornkade 22

Omschrijving

ALGEMEEN
Het representatieve Business Center “Complex” met parkeerterrein en groenstrook is gelegen op het kantorenpark “Doornkade” te Houten. De omgeving kenmerkt zich door de snelweglocatie aan de A27 en de uitstekende bereikbaarheid via de rondweg.

De kantoorunits zijn volledig ingedeeld middels scheidingswanden voorzien van deuren met zijdelings glasstroken.
Naast de centrale hal zijn voor gemeenschappelijk gebruik een grote pantryruimte, en diverse spreek- en een vergaderkamers aanwezig.

Het gemeenschappelijk gebruik van de spreek- en de vergaderkamers ten behoeve van de huurders, dient in onderling overleg middels een ‘app’ met de overige huurders van Kantorencentrum “Business Center Complex” te worden afgestemd.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
per auto is de locatie vanaf de rijksweg A27 via de afslag 29 binnen enkele minuten te bereiken.

Openbaar vervoer:
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is door de aanwezigheid van een bushalte voor de deur uitstekend. Bushalte Meidoornkade, buslijn 47, heeft een verbinding naar het NS station Houten en NS station Utrecht Centraal.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is beschikbaar circa 65,15 m2 v.v.o. gelegen op de 1e verdieping:

1e verdieping metrage huurprijs beschikbaarheid
Unit 1.05 65,15 m2 € 995,00 1-2-2021

Huurprijs per maand inclusief servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

Genoemde metrages zijn inclusief een aandeel in de algemene ruimte van het kantoorgebouw.

Niet gemeten conform NEN 2580 meetcertificaat.

PARKEERGELEGENHEID
Ruim voldoende parkeerplaatsen op het eigen parkeerterrein beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorunit wordt gebruiksklaar opgeleverd, inclusief onder andere:
• representatieve centrale entree, voorzien van dubbele schuifdeuren;
• personenlift;
• huidige systeemplafonds, huidige scheidingswanden en huidige vloerbedekking;
• diverse gemeenschappelijke vergaderruimtes voorzien van vergadertafel met stoelen;
• huidige kabelgoten;
• radiatoren voorzien van thermostatische ventielen;
• separate dames-/ en herentoiletgroep;
• deels te openen ramen;
• glasvezelaansluiting is in het gebouw aanwezig.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

GEMEENSCHAPPELIJKE FACILITEITEN
Het kantoorgebouw beschikt over de volgende gemeenschappelijke faciliteiten:
• gemeenschappelijke ontvangst-/ontmoetingsruimte voorzien van koffiecorner, tafels en stoelen;
• gasten Wifi in de algemene en gemeenschappelijke ruimten;
• diverse gemeenschappelijke spreekkamers voorzien van vergadertafel met stoelen;

AANVAARDING
In overleg.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde
verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
Huurtermijnen mogelijk vanaf één jaar met verlengingsperioden.

HUURBETALING
De huur inclusief het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangs-datum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumenten-prijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
De huurprijs zoals vermeld in de bijlage is inclusief de servicekosten ten behoeve van installaties en gemeenschappelijke voorzieningen. De servicekosten omvatten onder meer de navolgende leveringen en diensten:
• levering gas, water, elektra inclusief vastrecht;
• vuilafvoer;
• onderhoud automatische deuren;
• onderhoud technische installaties;
• periodieke controle en onderhoud van de gebouw gebonden installaties;
• groenvoorziening (buiten);
• schoonmaak algemene ruimten;
• ongediertebestrijding;
• klein onderhoud algemene ruimten;
• sanitaire voorzieningen;
• glasreiniging buitenzijde;
• glasverzekering buitenzijde;
• onderhoud en controle brandpreventie van de algemene ruimten;
• 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.

Huurder betaalt aan verhuurder voor bovenvermelde leveringen en diensten een vast, niet verrekenbaar bedrag per m². Een en ander voor zover genoemde kosten gerelateerd zijn aan een normaal gemiddeld kantoorgebruik. Mocht het gebruik door huurder leiden tot hogere kosten dan die op basis van een gemiddeld kantoorgebruik, dan kan verhuurder die extra kosten wel verrekenen met huurder.

De vaste servicekosten worden jaarlijks, per 1 januari, geïndexeerd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

ALGEMENE RUIMTEN
Het is huurder niet toegestaan in de ruimte voor gemeenschappelijk gebruik huurderszaken te plaatsen. Hieronder wordt tevens verstaan de entree, gangzone, wachtruimte, vergaderruimte, spreekkamer en pantry.

Huurder is verplicht na gebruik van de gemeenschappelijke pantry, vergaderruimte en spreekkamer deze schoon en leeg achter te laten.

Het gebruik van de vergaderruimte en spreekkamer dient in goed onderling overleg met de overige huurder te worden afgestemd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 995 /m2/jaar

Aanvaarding Direct

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 65 m2

Plan een bezichtiging of stel een vraag