Kantoorruimte huren Fleminglaan 10, Rijswijk | Deskfinder.nl

Fleminglaan 10

Omschrijving

Duurzaam gerenoveerd kantoorgebouw op zichtlocatie langs de A13

Algemeen
Het kantoorgebouw is gelegen tussen de Vliet en de Laan van Hoornwijck op het businesspark Broekpolder in Rijswijk. De aanleg van de Rotterdamsebaan Victory Boogie Woogietunnel draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van periferie met het centrum van Den Haag.
Adres
Fleminglaan 10, (2289 CP) te Rijswijk.

Oppervlakte
Voor de verhuur is thans circa 4.070 m² VVO kantoorruimte beschikbaar.
Het metrage is als volgt verdeeld:

Verdieping Metrage VVO
Begane grond : Circa 1.019 m²
1e verdieping : Circa 971 m²
2e verdieping : Circa 971 m²
3e verdieping : Circa 971 m²
4e verdieping : Circa 138 m²
Totaal : Circa 4.070 m²

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Er zijn 60 parkeerplaatsen beschikbaar op het bijbehorende parkeerterrein.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Rijswijk
Sectie: E
Nummer: 1331

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 135,- per m², per jaar te vermeerderen met BTW.

Wijze van oplevering
De wijze van oplevering is in gerenoveerde casco+ staat. Verhuurder streeft naar een duurzaam gebouw, welke in samenspraak met huurder kan worden bepaald.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.
Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
Huurder draagt zelf zorg voor onderhoudscontracten met nutsbedrijven.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurgegevens

Huurtermijn
Voorkeur voor 10 (tien) jaar.

Aanvaarding
Per direct.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Broekpolder is door zijn goede bereikbaarheid uitgegroeid tot een representatief en geliefd vestigingsgebied voor bedrijven. In de nabijheid hebben diverse organisaties zich gevestigd waaronder BMW Group Nederland, Stichting Jeugdformaat, KPN XL, alsmede Aethon en Bergman Clinics.

Bereikbaarheid
Auto
Het gebouw ligt zeer gunstig ten opzichte van het Rijkswegennet. De toeritten naar de rijkswegen bevinden zich op circa 300 meter afstand van het object. Via het Prins Clausplein is er een directe aansluiting naar Amsterdam (A4), richting Utrecht (A12) en richting Rotterdam (A13). Ook Schiphol en Rotterdam-Den Haag Airport zijn prima bereikbaar.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer (tram) is binnen handbereik. Op loopafstand van het gebouw stoppen bij de haltes Broekpolder en Laan van ‘s-Gravenmade zowel tramlijn 1 en 15 en zorgen voor directe verbindingen met onder andere Den Haag CS, Station Hollands Spoor en Station Delft.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan Hoornwijck – Broekpolder, zoals is vastgesteld door de Raad op 1 oktober 2013, heeft de kantoorruimte de bestemming kantoor.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt thans over Energielabel B.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag