Jan van Eycklaan 2, Bilthoven | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Jan van Eycklaan 2

Omschrijving

ALGEMEEN
Het betreft een zelfstandig en representatief kantoorgebouw met een groot aanbod kantoorkamers gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein “Rembrandtlaan” te Bilthoven. Op dit bedrijventerrein zijn bekende ondernemingen gevestigd. Omliggende bedrijven zijn onder Vastgoedfonds.nl, Captiva, RAVU, TAX in shape, FoodCompanions en Vitras.

Het kantoorgebouw beschikt over ruim 80 kantoorkamers (businessunits) van verschillende groottes verdeeld over de begane grond, eerste en tweede verdieping. De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt 2.349,50 m2 inclusief toedeling algemene ruimten.

Het kantoorgebouw is gelegen in een woonomgeving en in de directe nabijheid van het centrum en het NS-station Bilthoven met tal van extra parkeerfaciliteiten.

Tevens bevindt het gebouw zich op korte afstand van de Soestdijkseweg. De Soestdijkseweg is door de gemeente aangewezen als de Life Science As. Dit is een aaneensluiting van kennisinstellingen en innovatieve bedrijven. Dit start vanaf het terrein Berg en Bosch tot aan Utrecht Science Park en vormt het hart van het economisch beleid van de Gemeente De Bilt. Met de ontwikkeling van de Life Science As wil de Gemeente de Bilt de kennisregio Utrecht versterken en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Bilthoven creëren.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
Via de doorgaande wegen N234 en N237 is er een goede aansluiting op snelwegen A28 (Utrecht-Amersfoort) en A27 (Utrecht-Hilversum).

Openbaar vervoer:
NS-Station Bilthoven is op circa 600 meter afstand van het kantoorgebouw gelegen. Tevens is de bushalte ‘Rembrandtlaan’ direct tegenover het gebouw gesitueerd.

VLOEROPPERVLAK
Unit | metrage | huurprijs per maand
Unit 2.24 | ca. 34,5 m2 | € 545,00
Unit 2.25 | ca. 27,2 m2 | € 495,00

Genoemde metrages zijn inclusief een aandeel in de algemene ruimte van het kantoorgebouw.

Genoemde bedragen zijn inclusief het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

PARKEERGELEGENHEID
Het gebouw beschikt over ruim voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein. Daarnaast is er aan de overzijde van het gebouw een extra parkeerterrein beschikbaar. Tevens zijn er in de buurt voldoende openbare parkeerplaatsen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
• centrale entree;
• systeemplafonds inclusief inbouwverlichtingsarmaturen;
• huidige scheidingswanden;
• huidige vloerbedekking;
• toiletgroepen;
• personenlift;
• pantry.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

ENERGIELABEL
Het kantoorgebouw is voorzien van een Energielabel C.

AANVAARDING
In overleg, per direct.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 140,00 per m2 per jaar.

Business Units:
Zie tabel vloeroppervlak.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzet-belasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
Grote kantoorruimte:
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Business Units
1 (één) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 1 (één) jaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal/maand vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangs-datum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 50,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de (nood)verlichting van de gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelverlichting en verlichting naamsaanduiding;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• onderhoud en periodieke (jaarlijkse) controle van verwarmings- en/of luchtbehandelinginstallaties(s);
• idem van alarminstallatie;
• idem van brandblusmiddelen en slanghaspels;
• schoonmaken van de buitenbeglazing, kozijnen en luiken buitenzijde, zonwering en markiezen;
• schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, terrassen, riolering en terrein;
• tuinonderhoud en bladvrij houden terrein, inclusief inboet en snoeien bomen en hagen;
• onderhoud bestrating;
• schoonhouden van dak en dakgoten;
• administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten;

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door Huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting. Deze bankgarantie dient te worden gesteld voor de sleuteloverdracht en dient te worden afgegeven door een in Nederland erkende en gevestigde bankinstelling, conform het standaard ROZ-model 2018.
Over een waarborgsom wordt geen rente vergoed.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 495 Per maand

Servicekosten € 50 /m2/jaar

Aanvaarding

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 60 m2 (in units vanaf 27 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 3 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag