Barchman Wuytierslaan 10

Omschrijving

ALGEMEEN
Het betreft een zeer representatief kantoorgebouw, totaal groot circa 5.160 m2 v.v.o. welke gelegen is op een prominente locatie tegenover het Centraal Station Amersfoort, in het Bergkwartier. Het gebouw bestaat uit zeven bouwlagen en beschikt over een riante eigen parkeergarage. In de directe nabijheid zijn onder andere FrieslandCampina, KPN, UWV en Twynstra Gudde gehuisvest. Het object is deels onder meer verhuurd aan Ecogroen, EDSN, NEDU, Geospatial en SVB-BGT. Regardz exploiteert het naastgelegen conferentiecentrum De Eenhoorn.

Verhuurder heeft het kantoorgebouw gerevitaliseerd en onder andere voorzien van een nieuwe entree en hoogwaardige klimaatinstallatie.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
De locatie is met eigen vervoer goed bereikbaar. De rijksweg A1 is per auto met 15 minuten bereikbaar en de rijksweg A28 is per auto met 9 minuten bereikbaar.

Openbaar vervoer:
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is uitstekend. Amersfoort Centraal, waar zich tevens het busstation bevindt, is direct tegenover het gebouw gelegen.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is beschikbaar totaal circa 31,5 m² v.v.o. verdeeld als volgt:

Unit Metrage Beschikbaar
2e verd. – unit 4 Ca. 31,5 m² v.v.o Per 12 juni 2021
2e verd. – unit 10 Ca. 28,7 m² v.v.o. VERHUURD
2e verd. – unit 11 Ca. 33,2 m² v.v.o. VERHUURD

Gemeten conform NEN 2580 meetcertificaat.

PARKEERGELEGENHEID
Het gebouw beschikt over voldoende parkeerplaatsen, in de afgesloten parkeerkelder onder het gebouw. Parkeernorm 1:45.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd met de volgende voorzieningen:
• mechanische ventilatie met topkoeling (capaciteit ca. 40 W/m 2);
• 3 liften (8 personen, circa 630 kg);
• systeemplafonds met energiezuinige TL-verlichtingsarmaturen;
• te openen ramen;
• kabelgoten voorzien van UTP 5 ICT bekabeling (om niet ter overname);
• alarminstallatie (om niet ter overname);
• vernieuwde wandcontactdozen.

GEMEENSCHAPPELIJKE FACILITEITEN
Gemeenschappelijke vergaderruimte op de begane grond. Pantry en sanitaire voorzieningen op de verdieping.

AANVAARDING
In overleg.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
Unit 4: € 603,75 per maand

Parkeerplaatsen: € 900,00 per plaats per jaar.

Genoemde bedragen zijn inclusief de vaste niet verrekenbare servicekosten en te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
Vanaf 1 (één) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 1 (één) jaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangs-datum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumenten-prijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
De huurprijzen per maand zijn inclusief de vaste niet verrekenbare servicekosten ad € 55,- per m² per jaar, voor de navolgende leveringen en diensten, te vermeerderen met omzetbelasting.
• gas-, water- en elektraverbruik inclusief vastrecht, individuele ruimte en algemene ruimten;
• glasvezel internet verbinding en gemeenschappelijke wifi;
• algemeen onderhoud gebouw en periodieke controles (riolering, dak, hemelwaterafvoer); alsmede:
• liftonderhoud;
• centrale verwarmingsinstallatie;
• luchtbehandelingsinstallaties;
• noodverlichtingsinstallaties;
• bliksembeveiligingsinstallaties;
• brandmeldinstallatie/blusmiddelen;
• ontruimingsinstallaties;
• storingsinstallatie;
• hydrofoorinstallatie;
• glas- en gevelreiniging;
• intercominstallatie;
• elektronische deuren entree;
• slagboominstallatie;
• zonwering;
• tuinonderhoud;
• schoonmaak algemene ruimten, liften, parkeerkelder, beglazing, terrassen en terrein;
• schoonmaak beglazing buitenzijde;
• periodiek reinigen daken en hemelwaterafvoer;
• schoonmaak sanitaire voorzieningen;
• vuilafvoer, containerverhuur e.d.;
• ontstopping riolering;
• vervanging van lampen in de algemene ruimten;
• telecommunicatiekosten van lift-, alarm-, brandmeld- en storingsmeldinstallatie;
• assurantiepremie beglazing;
• eventueel overige kosten benodigd voor het uitvoeren van beheer;
• 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 603

Aanvaarding Direct

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 0 m2 (in units vanaf 31,5 m2)

Plan een bezichtiging of stel een vraag