Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Barchman Wuytierslaan 10

Omschrijving

ALGEMEEN
Het betreft een zeer representatief kantoorgebouw, totaal groot circa 5.160 m2 v.v.o., welke gelegen is op een prominente locatie tegenover het Centraal Station Amersfoort, in het Bergkwartier. Het gebouw bestaat uit 7 bouwlagen en beschikt over een riante eigen parkeergarage.
In de directe nabijheid zijn onder andere FrieslandCampina, KPN, Thieme Meulenhof, Philadelphia Zorg en UWV gehuisvest. Het object is onder meer verhuurd aan Ecogroen, Geospatial en SVB-BGT. Regardz exploiteert het naastgelegen conferentiecentrum De Eenhoorn.

Verhuurder heeft het kantoorgebouw gerevitaliseerd. Het gebouw is onder andere voorzien van een nieuwe entree en een hoogwaardige klimaatinstallatie.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
De locatie is met eigen vervoer goed bereikbaar. De rijksweg A1 is per auto met 15 minuten bereikbaar en de rijksweg A28 is met 9 minuten bereikbaar.

Openbaar vervoer:
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is uitstekend. Het Amersfoort Centraal Station is direct tegenover het gebouw gelegen. Hier bevindt zich ook het busstation.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is beschikbaar totaal circa 776 m² v.v.o. als volgt verdeeld:

Verdieping | Metrage
Begane grond, unit C | circa 365 m² v.v.o.
4e verdieping, Unit C | circa 212 m² v.v.o.
5e verdieping, Unit B | circa 199 m² v.v.o.

Gemeten conform NEN 2580 meetcertificaat.

PARKEERGELEGENHEID
Het gebouw beschikt over voldoende parkeerplaatsen, in de afgesloten parkeerkelder onder het gebouw. Parkeernorm 1:45.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd inclusief onder andere de volgende algemene voorzieningen:
• gemeenschappelijke entree en gemeenschappelijke entree vanuit de parkeergarage;
• 3 personenliften (capaciteit: 8 personen, 630 kg);
• mechanische ventilatie met topkoeling (capaciteit ca. 40 W/m2);
• medegebruik diverse gescheiden sanitaire groepen per verdieping;
• te openen ramen.

De gehuurde kantoorruimte wordt door Verhuurder aan Huurder opgeleverd in huidige staat (as is, where is) met basisvoorzieningen voor kantoorgebruik, bestaande uit:
• huidige vloerbedekking *;
• huidige scheidingswanden, grotendeels voorzien van glazen panelen *;
• huidige pantry’s voorzien van onder- en bovenkastjes, vaatwasser, koelkast, wandcontactdozen, close-in boiler en wasbak met mengkraan *;
• wandgoten voorzien van vernieuwde dubbele wandcontactdoos per 1.80 m, langs de gevel;
• huidige akoestisch systeemplafond voorzien van hoogfrequente TL-verlichtingsarmaturen;
• intercominstallatie;
• kabelgoten voorzien van UTP 5 ICT bekabeling (om niet ter overname) *;
• alarminstallatie (om niet ter overname) *.

De met * genoemde zaken behoren niet tot het gehuurde en worden éénmalig om niet aan Huurder overgedragen. Verhuurder neemt geen verantwoordelijkheid voor het functioneren van de huidige databekabeling. Eventuele kosten voor onderhoud, vervanging en/of reparatie zijn gedurende de huurperiode voor rekening van Huurder.

GEMEENSCHAPPELIJKE FACILITEITEN
Gemeenschappelijke vergaderruimte op de begane grond. Pantry en sanitaire voorzieningen op de verdieping.

ENERGIELABEL
Het gebouw is voorzien van een energielabel C.

AANVAARDING
In overleg / per direct.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 155,00 per m² per jaar.

Parkeerplaatsen:
€ 950,00 per plaats per jaar.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
In overleg, 5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 55,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als verrekenbaar voorschot op basis van nacalculatie, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• gas-, water- en elektraverbruik inclusief vastrecht, individuele ruimte en algemene ruimten;
• glasvezel internet verbinding en gemeenschappelijke wifi;
• algemeen onderhoud gebouw en periodieke controle van:
– liftonderhoud;
– centrale verwarmingsinstallatie;
– luchtbehandelingsinstallaties;
– noodverlichtingsinstallaties;
– bliksembeveiligingsinstallaties;
– brandmeldinstallatie/blusmiddelen;
– ontruimingsinstallaties;
– storingsinstallatie;
– hydrofoorinstallatie;
– glas- en gevelreiniging;
– intercominstallatie;
– elektronische deuren entree;
– slagboominstallatie;
• zonwering;
• tuinonderhoud;
• schoonmaak algemene ruimten, liften, parkeerkelder, beglazing, terrassen en terrein;
• schoonmaak beglazing buitenzijde;
• periodiek reinigen daken en hemelwaterafvoer;
• schoonmaak sanitaire voorzieningen;
• vuilafvoer, containerverhuur e.d.;
• ontstopping riolering;
• vervanging van lampen in de algemene ruimten;
• telecommunicatiekosten van lift-, alarm-, brandmeld- en storingsmeldinstallatie;
• assurantiepremie beglazing;
• eventueel overige kosten benodigd voor het uitvoeren van beheer;
• 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.

De kosten van leveringen en diensten worden per kwartaal vooruit in rekening gebracht bij Huurder middels een voorschotnota en worden jaarlijks achteraf op basis van nacalculatie van werkelijk gemaakte kosten verrekend.

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag