26 februari 2019

Als je als ZZP’er aan de slag gaat, moet je een aantal belangrijke keuzes maken. Je werkplek, bijvoorbeeld. Ga je voor een eigen kantoortje? Werk je deels thuis en deels op flexwerkplekken? Ga je met je laptop in dat café zitten? Of maak je je grote droom waar en richt je thuis een mooi plekje in om te werken? Dat laatste klinkt wellicht aantrekkelijk, maar of het fiscaal wel zo gunstig is, dat is een tweede. Want wanneer is je kantoor aan huis eigenlijk fiscaal aftrekbaar?

Zijn er richtlijnen voor de grootte van een kantoorruimte?

Ja, die zijn er. In de NEN1824 heeft de Nederlandse Norm (NEN) vastgelegd aan welke voorwaarden een werkplek minimaal moet voldoen. Werkplaatsnormen worden bepaald op basis van het aantal personen, de uit te voeren werkzaamheden en de benodigde apparatuur. Voor kantoorwerkzaamheden is dat relatief eenvoudig te berekenen. De NEN1824 schrijft voor dat er voor elke werkplek die over het algemeen langer dan 2 uur per dag wordt gebruikt, minimaal 4 m2 ruimte nodig is. Maar let op, dat is exclusief het meubilair. Dus als je ook een bureau met een oppervlakte van 2 m2 en een archiefkast van 1 m2 wil plaatsen, moet je uitgaan van 7 m2 kantoorruimte voor die persoon.

Een thuiskantoor: lekker goedkoop, maar mag je het aftrekken van de belasting?

Een thuiskantoor kost je, in tegenstelling tot een kantoor buitenshuis, geen extra huur. Dat is gunstig, omdat je als ZZP’er natuurlijk al genoeg kosten hebt. Maar het feit dat jij je werkzaamheden thuis verricht, betekent niet dat je zomaar een deel van je huur of hypotheek als zakelijke uitgave mag beschouwen. Het aftrekken van kosten voor een werkruimte in huis is namelijk aan strenge regels verbonden. Om erachter te komen of jouw thuiskantoor (deels) fiscaal aftrekbaar is, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

Is er sprake van een zelfstandige werkruimte?

Met andere woorden: is de werkruimte duidelijk te onderscheiden van de rest van de woning? Een thuiskantoor kan als zelfstandige werkruimte worden beschouwd wanneer het een eigen op- of ingang heeft en eigen sanitair (toilet en kraan).

Zou je de ruimte als zodanig aan een onbekende kunnen verhuren?

Niet dat je dat zou willen… het wordt tenslotte jouw werkplek! Maar als het in theorie mogelijk zou zijn om de ruimte aan een onbekende te verhuren, dan maak je wel aanspraak op aftrek van de kosten voor die werkruimte.

Wordt de ruimte intensief gebruikt?

Om een thuiskantoor aftrekbaar te kunnen maken, dient de ruimte wel intensief gebruikt te worden. De Belastingdienst stelt dat de ruimte voor meer dan 90% voor je onderneming wordt gebruikt. Dit percentage is van toepassing op zowel de tijd die je in de ruimte aan je onderneming besteedt, als op het aantal vierkante meters dat voor de onderneming gebruikt wordt. Als je bijvoorbeeld een werkkamertje hebt dat ook als logeerkamer, washok en/of inloopkast dient, dan is de ruimte niet fiscaal aftrekbaar.

Behaal je voldoende inkomen in of vanuit de ruimte?

Met ‘voldoende inkomen’ geldt volgende Belastingdienst dat je minimaal 30% van je totale inkomsten in de werkruimte verdiend, én dat je minimaal 70% in of vanuit de werkruimte verdiend.

Kun je de bovenstaande vragen met een volmondig ‘ja’ beantwoorden? Dan ben je er nog niet. Een ZZP-werkplek in huis heeft namelijk gevolgen voor je belastingaangiftes.

De gevolgen voor je belastingaangiftes

Heb je een huurhuis? Dan moet je het huurrecht van je thuiskantoor, én eventuele huurtoeslag, bij de aangifte Inkomstenbelasting opgeven als ‘winst uit onderneming.’ Heb je een koophuis? Ook dan moet je het huurrecht vermelden als ‘winst uit onderneming.’ Ook moet je er rekening mee houden dat de ZZP-werkplek in huis fiscaal gezien niet meer bij je eigen woning hoort. Je moet het deel van de hypotheek dat voor de werkruimte is bedoeld als schuld op de balans vermelden, en de werkruimte zelf als ‘bezitting’. Op het moment dat je je huis zou verkopen, of de werkplek om wat voor reden dan ook niet meer gebruikt, dan moet je eventuele waardeveranderingen van dat deel van de woning opgeven als ‘resultaat’ in de aangifte Inkomstenbelasting.

Tot slot

Zoals je ziet is het niet in alle gevallen gunstig om een thuiskantoor te hebben. Wil je zeker weten dat je ZZP-werkplek fiscaal aftrekbaar is en jezelf een hoop rompslomp besparen? Kies dan voor een eigen kantoor buitenshuis of huur een plekje in een freelancerskantoor. De kosten voor het huren van een kantoorruimte buitenshuis komen namelijk altijd in aanmerking voor aftrek. De enige voorwaarde is: de kantoorruimte moet gebruikt worden voor de ZZP-activiteiten. In ons aanbod vind je interessante werkplekken voor alle grote (en kleine) steden. Bekijk ons aanbod.