Koningin Julianalaan 343, Voorburg | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Koningin Julianalaan 343

Omschrijving

ALGEMEEN
De beschikbare bedrijsruimte bevindt zich op de begane grond van het verzamelgebouw ‘Corbulo’. Het gebouw heeft een commerciële plint met daarboven twee woonlagen, die recentelijk tot deze functie zijn herontwikkeld. In de plint zitten diverse organisaties en bedrijven gevestigd. Dit zijn onder andere The British School, BENU Apotheek, Dijkhuizen Makelaars en Anytime Fitness.

Het gebouw heeft een kenmerkende uitstraling vanwege de langwerpige laagbouw met zijn ronde vormen. Daarnaast is het pand gunstig gelegen aan een doorgaande weg, de Prins Bernhardlaan, wat de bereikbaarheid bevordert. In de directe omgeving zijn diverse voorzieningen te vinden, zoals restaurants, winkels en groenvoorzieningen, waardoor alle benodigde faciliteiten binnen handbereik zijn.

ADRES
Koningin Julianalaan 343 (2273 JJ) Voorburg.

OPPERVLAKTE
Voor de verhuur is thans circa 358 m² VVO kantoorruimte beschikbaar gelegen op de begane grond.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Er zijn diverse parkeermogelijkheden langs de openbare weg.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Voorburg
Sectie: E
Nummer: 8862

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte is: € 170,- per m² per jaar, te vermeerderen met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 40,00 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

– Gasverbruik inclusief vastrecht;
– Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– Waterverbruik inclusief vastrecht;
– Rioolheffing huurdersdeel;
– Verontreinigingsheffing huurdersdeel;
– W-installaties;
– E-installaties;
– Transportinstallaties;
– Bouwkundige zaken algemene ruimten;
– Schoonmaak algemene ruimten;
– Vuilverwerking;
– Alarmmelding/beveiliging algemene ruimten.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Momenteel is het gehuurde nog in gebruik door Little Gym, echter is in overleg een ander opleveringsniveau bespreekbaar.

AANVAARDING
1 augustus 2024 of zoveel eerder als overeengekomen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het gebouw ligt direct gelegen naast het winkelcentrum ‘Julianabaan’, met een groot aanbod aan winkels, horecagelegenheden en andere voorzieningen.

BEREIKBAARHEID
Auto
Met de auto is het Rijkswegennetwerk uitstekend bereikbaar. Binnen enkele autominuten is de A12 (Den Haag – Utrecht) bereikbaar alsmede de N14, welke enerzijds aansluit op de N44 en overgaat in de A44 (Den Haag – Knooppunt Burgerveen) en anderzijds aansluit op de A4 (Midden Delfland – Amsterdam).

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van de tramhalte ‘Mgr. van Steelaan’ met tramlijn 2. Tevens bevindt zich schuin voor de deur de bushalte ‘Koningin Julianaplein’ met buslijn 23, welke een directe verbinding heeft met het NS-station Voorburg. Tevens is het Station Voorburg ’t Loo met de Randstadrail Lijn 3 en 4 alsmede de metrolijn E te voet bereikbaar.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Stedelijk’ en heeft de bestemming ‘Gemengd.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over energielabel A+.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 170 /m2/jaar

Servicekosten € 40 /m2/jaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 358 m2 (in units vanaf 358 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 3 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag