Jacques Perkstraat 3, Voorburg | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Jacques Perkstraat 3

Omschrijving

ALGEMEEN
De Regenbogen Beheer heeft in de Jacques Perkstraat 3 te Voorburg “Ondernemersplein De Regenbogen” ontwikkeld. Het betreffen turn key units die zijn uitgerust met een eigen toilet en pantry en voorzien van een hoog afwerkingsniveau. Deze bedrijfsruimte is een juiste locatie voor zowel startende ondernemers als voor de groep ondernemers die met hun bedrijf in de groeifase zijn beland. De bedrijfsunits zijn gelegen middenin een woonwijk, ingesloten tussen woningen. Het terrein wordt ’s-avonds afgesloten middels een poort.

ADRES
Jacques Perkstraat 3 (2274 GP) te Voorburg.

OPPERVLAKTE
Er is nog 1 unit beschikbaar van circa 80 m² (unit 8).

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Aan de openbare weg kan er worden geparkeerd, een zogenaamde ‘blauwe zone’.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Voorburg
Sectie: E
Nummer: 8893
Grootte: 12 are 4 centiare

HUURPRIJS
De all-in huurprijs voor unit 8 bedraagt € 1.550,- per maand, te vermeerderen met BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De huurprijs is inclusief servicekosten.

In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Gasverbruik;
– Elektriciteitsverbruik;
– Waterverbruik;
– Onderhoud installaties;
– Onderhoud terrein;
– Glasbewassing buitenzijde;
– Opstalverzekering;
– Schoonmaak algemene ruimte.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kalendermaand vooruit.

HUURTERMIJN
In overleg.

OPLEVERING
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:
– Centrale verwarming;
– Toiletten;
– Pantry v.v. close-in-boiler;
– PVC vloeren;
– Systeemplafonds;
– LED verlichting.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
De bedrijfsunits zijn gelegen in een woonwijk. In de directe nabijheid bevindt zich het winkelcentrum ‘De Julianabaan’ in Voorburg, hier treft u een ruime variatie aan winkels onder andere: Blokker, Bruna, Gall & Gall, Kruidvat, Jumbo Supermarkt, Albert Heijn en McDonalds.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend. De op- en afrit van de A-12 (richting Utrecht) is binnen enkele minuten te bereiken, hierdoor is er een directe verbinding met de andere belangrijke rijkswegen zoals de A13 met verbindingen naar Rotterdam en Delft en A4 tichting Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het bedrijfsgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Op korte loopafstand van het gebouw bevinden zich de halteplaatsen voor buslijn 23 en tram 2, deze hebben onder andere een directe verbinding met Den Haag Centraal Station. Tevens is op loopafstand Den Haag, Station Laan van NOI gelegen.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Herstelbesluit bestemmingsplan Stedelijk’ en heeft de bestemming ‘bedrijf’.

Voorbehoud
– Positief kredietinformatierapport ter beoordeling van verhuurder;
– Goedkeuring directie verhuurder.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 1.550 Per maand

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 80 m2 (in units vanaf 80 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 1 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag