Lange Dreef 8, Vianen | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Lange Dreef 8

Omschrijving

ALGEMEEN
Het betreft een representatief kantoorgebouw aan de Lange Dreef 8 in Vianen. Dit gebouw valt op door de glazen buitengevel en de ronde vormen. De kantoorruimte is gesitueerd aan de achterzijde van het kantoorgebouw op de 1e verdieping.

Het is een open ruimte waar veel daglicht naar binnen komt door de vele ramen. In de hele kantoorruimte van circa 225 m2 v.v.o. ligt een nette visgraat pvc-vloer en heeft een keurig systeemplafond voorzien van LED-verlichting. In de ruimte zijn deels glazen scheidingswanden en glazen deuren, wat het een moderne uitstraling geeft. De ruimte beschikt over een eigen pantry.

Het bedrijventerrein ‘De Hagen’ kenmerkt zich vooral aan een diversiteit aan bedrijfspanden in combinatie met kantoorruimte, showrooms, groothandelsbedrijven, distributiecentra en daarnaast enkele vrijstaande kantoorgebouwen. Enkele toonaangevende bedrijven welke in de directe omgeving zijn gevestigd zijn Makro en Miele.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
Het kantoorgebouw ligt bij het kruispunt van de snelwegen A2 en A27 waardoor het gemakkelijk te bereik is met het eigen vervoer.

Openbaar vervoer:
Naast het gebouw is een bushalte gelegen waar om de 30 minuten een bus richting Utrecht CS vertrekt.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is beschikbaar circa 225 m2 v.v.o. op de 1e verdieping inclusief toedeling in de algemene ruimtes.

PARKEERGELEGENHEID
Op het eigen parkeerterrein zijn 4 parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeernorm bedraagt 1:56.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in huidige staat met de volgende voorzieningen:
• gemeenschappelijke entree;
• toiletgroep per verdieping;
• brandpreventiemiddelen;
• systeemplafond voorzien van LED-verlichting;
• visgraat pvc-vloer;
• deels glazen scheidingswanden;
• te openen ramen;
• eigen pantry voorzien van o.a. elektrische kookplaat en vaatwasser;
• voldoende stopcontacten;
• intercom installatie;
• mechanische ventilatie;
• CV-installatie met radiatoren;
• gemeenschappelijke lift;

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

ENEGERGIELABEL
Het kantoorgebouw is voorzien van Energielabel C.

AANVAARDING
Per direct.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 1.925,78 per maand voor de gehele kantoorruimte inclusief de parkeerplaatsen.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, verhoogd met 5 % dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
De hoofdhuurovereenkomst eindigt per 31 mei 2025. Langer huren behoort ook tot de mogelijkheden, dit is mogelijk rechtstreeks bij de eigenaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 1.090,63 per maand, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• gas c.q. olieverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht van het gehuurde;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de gebouwgebonden installaties en de gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelreclame naam kantoorgebouw;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• onderhoud, periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallaties;
• idem van liftinstallatie;
• idem van automatische deuren, brandmelder-, storingsmelder-, noodstroom- en elektrische installatie(s);
• onderhoud sanitaire voorzieningen, periodieke controle legionella, handdoekautomaten, zeep e.d. voor zover benodigd in openbare ruimten;
• inspecties dakbedekking;
• schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, terrassen, riolering en terrein;
• verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
• brandslang haspels & brandblussers voor zover aanwezig in de algemene ruimten;
• verzorging beplanting algemene ruimten;
• alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waardoor per geval van zich aandienende servicekostenpost op dat moment door verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder;
• administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

ZEKERHEIDSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 1.926 Per maand

Servicekosten € 1090,63 Per maand

Aanvaarding

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 225 m2 (in units vanaf 225 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 3 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag