Mercatorlaan 1200, Utrecht | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Mercatorlaan 1200

Omschrijving

ALGEMEEN
Het kantoorgebouw Domus Medica is gelegen op het kantorenpark Papendorp. Het gebouw heeft een zeer goede ligging nabij de A2 en A12. Door de prominente ligging is het gebouw een opvallende verschijning. De goede bereikbaarheid en de hoogwaardige uitstraling dragen eraan bij dat Domus Medica bij uitstek dé vestigingslocatie is voor bedrijven en organisaties welke op zoek zijn naar een representatieve en centraal gelegen locatie in Nederland. Enkele gerenommeerde bedrijven op Papendorp zijn onder meer Deloitte, bol.com en de Sociale Verzekeringsbank.

Domus Medica is voorzien van een ruime hoofdentree waar zich tevens het sociale hart van het gebouw bevindt. Bij binnenkomst valt de receptie met koffiebar op. Hier wordt men ontvangen door een gastvrouw die gasten naar het juiste bouwdeel begeleidt. Tevens zijn er diverse informele zit-en werkplekken beschikbaar waar men middels het gasten WI-FI-netwerk kan werken. Naast deze informelere vergaderhoeken is er ook een hoogwaardig vergadercentrum in het gebouw. Deze vergaderruimten kunnen door huurders van Domus Medica separaat worden geboekt. Daarnaast zit het bedrijfsrestaurant ‘Culina’ in het gebouw met een uitgebreide kaart met warme en koude gerechten.

Het totale kantorencomplex bestaat uit circa 15.531,5 m2 v.v.o. kantoorruimte.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
Domus Medica is uitstekend bereikbaar met de auto. Papendorp heeft een directe aansluiting op de rijkswegen A12 en A2, die aansluiten op het verkeersknooppunt Oudenrijn.

Openbaar vervoer:
Ook per openbaar vervoer is Domus Medica uitstekend bereikbaar. Vanaf het kantoorgebouw is de reistijd naar Utrecht CS circa 10 minuten. Door de diverse spitsbussen en de HOV-lijnen is er een hoge frequentie en hoeft men nooit langer dan drie minuten te wachten.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is 120,9 m² v.v.o. beschikbaar :

Verdieping | Metrage | Beschikbaar

3e verdieping | 120,9 m² v.v.o. | Per 14 oktober 2024

Genoemd metrage is inclusief een aandeel in de algemene ruimte van het kantoorgebouw. Het genoemde metrage is exclusief 1,7% toedeling voor de overige ruimtes, zijnde de perscontainer en fietsenstalling.

Gemeten conform NEN 2580 meetcertificaat van Stevens van Dijck met nummer 20200207 3843 db, d.d. 19 november 2020.

PARKEERGELEGENHEID
Het gebouw beschikt over ruime parkeergelegenheid.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd met de volgende voorzieningen:
• Gemeenschappelijke vergadercentrum op de 1e verdieping, tegen betaling;
• Gemeenschappelijke cateraar PDX;
• Gemeenschappelijke fitnessfaciliteit;
• Huismeester;
• Overdekte fietsenstalling;
• Locatiebeheerder (3 dagen per week);
• Bemande receptie van 08:00 uur tot 22:30 uur;
• Openingstijden gebouw 07:00 uur tot 23:00 uur.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 175,00 per m² per jaar.

Overige ruimtes:
€ 95,00 per m² per jaar.

Parkeerplaatsen:
€ 1.500,00 per parkeerplaats per jaar.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, met 3% verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per maand/kwartaal (in overleg) vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

REGULIERE SERVICEKOSTEN
€ 42,50 per m² per jaar, op basis van voorschot en nacalculatie, voor de navolgende leveringen en diensten, te vermeerderen met omzetbelasting.
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht algemene ruimten;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• onderhoud en periodieke controle van:
– verwarmings- en/of luchtbehandelings- installatie inclusief topkoeling;
– idem voor liftinstallaties;
– idem van hydrofoorinstallatie
– idem van brandmeld-, gebouwbewakings-, parkeertoegangssysteem en toegangscontrolesysteem;
• sanitaire artikelen zoals handdoeken, zeep en dergelijke;
• schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, beglazing buitenzijde en gemeenschappelijke ruimten, liften, buitengevel;
• kosten voor de afvoer van het gemeenschappelijke huisvuil, containerhuur en dergelijke;
• schoonmaak en onderhoud van groenvoorzieningen (inclusief vervanging van planten), parkeerterrein en paden;
• ongediertebestrijding;
• gladheidsbestrijding;
• Park Management Papendorp;
• legionellabeheersing;
• beheer- en administratiekosten ad 5% over de hierboven bedoelde leveringen en diensten.

HOSPITALITY PAKKET
€ 12,50 per m² per jaar, op basis van voorschot en nacalculatie, voor de navolgende leveringen en diensten, te vermeerderen met omzetbelasting.
• receptie, ontvangst;
• cateraar restaurant;
• verwijzing postbezorger naar Xerox;
• opnemen intercom en bedienen van de slagboom en speedgates;
• aanwezigheid van 08.30-22.30uur;
• uitgifte pasjes.

Bovenstaande lijsten zijn niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Aanvullende leveringen en diensten:
Locatiemanager € 10,00 per m2 per jaar of een volledig aanvullend dienstenpakket van € 17,00 per m2 per jaar hieronder vallen de volgende diensten:
• BHV
• locatiemanager
• WIFI algemeen netwerk
• locatiebeheerder operationeel aanspreekpunt voor huurders op locatie;
• housekeeper (storingen en calamiteiten);
• regie vergaderzalen;
• organiseren van borrels;
• verantwoordelijk voor de ‘look and feel’ van de entree;
• openen en sluiten van bepaalde ruimtes;
• vuilafvoer, glas, plastic, klein chemisch;
• beheer parkeersysteem;
• fitnessapparatuur (inclusief onderhoud);
• schoonmaak fitnessruimte.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

AANVAARDING
In overleg.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 175 /m2/jaar

Servicekosten € 65 /m2/jaar

Aanvaarding

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 121 m2 (in units vanaf 121 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 6 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag