Lange Voorhout 86, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Lange Voorhout 86

Omschrijving

ALGEMEEN
Klassiek kantoorgebouw met een prachtig uitzicht over enerzijds het Lange Voorhout en aan de achterzijde de tuinen van het object. Het betreft een pand met een rijke historie en een voorname uitstraling. De gezamenlijke entree geeft toegang tot alle verdiepingen en is voorzien van een lift.

Vele bekende nationale en internationale ondernemingen hebben aan het Lange Voorhout hun vestiging, zoals diverse ambassades, CAOP alsmede het befaamde hotel “Hotel Des Indes”, de Pulchri Studio en het Escher museum in Het Paleis. Op loopafstand bevinden zich diverse lunchrooms, restaurants en winkels.

ADRES
Lange Voorhout 86 (2514 EJ) Den Haag.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 1.987 m² VVO kantoorruimte. Voor de verhuur is thans circa 565 m² kantoorruimte beschikbaar, en als volgt verdeeld:

Verdieping | Metrage
2e verdieping: ca. 289 m²
2e verdieping: ca. 106 m²
3e verdieping: ca. 170 m²
Totaal: ca. 565 m²

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
In de nabije omgeving bevinden zich diverse (betaalde) parkeergelegenheden. Tevens bestaat er de mogelijkheid om op loopafstand parkeerruimtes aan te huren.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: E
Nummer: 3028
Grootte: 6 a 13 ca
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

HUURPRIJS
Op aanvraag.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen voor bedragen € 40,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

– individueel elektraverbruik;
– elektraverbruik t.b.v. algemene ruimte;
– waterverbruik individueel alsmede algemene ruimte;
– individuele stadsverwarming;
– beveiliging;
– rioolbelasting;
– glasverzekering;
– OZB-gebruikergedeelte;
– inzameling/containerhuur t.b.v. kantoorafval, excl. chemisch afval;
– tuinonderhoud;
– onderhoud en periodieke keuringen van de lift en brandmeldinstallatie;
– onderhoud algemene verlichting inclusief lampvervanging;
– schoonmaak uitsluitend van de algemene ruimten;
– glasbewassing van de ramen a.d. buitenzijde;
– 5% administratiekosten over bovengenoemde leveringen en diensten.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
In overleg, waarbij verhuurder bereid is om rekening te houden met eventuele wensen van de huurder.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het object is gelegen in het hart van het historische centrum van Den Haag, aan het Lange Voorhout. In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties, ambassades en Ministeries. Op loopafstand van de Denneweg met een grote verscheidenheid aan winkels en horecagelegenheden.

BEREIKBAARHEID
De gunstige ligging komt duidelijk naar voren in de goede bereikbaarheid met eigen- en openbaar vervoer. Er zijn vrijwel directe verbindingen met het rijkswegennet via het Korte Voorhout, de Koningskade, de Zuid-Hollandlaan en de Utrechtsebaan. (A4 richting Amsterdam/Rotterdam, A12 richting Utrecht en de Rijksstraatweg A44 (richting Amsterdam).

De openbaar vervoerverbindingen van en naar de twee belangrijkste NS-stations zijn uitstekend, middels de tramlijnen 1, 9, 16 en 17 en buslijnen 24, 5, 18 en 22. Halteplaatsen bevinden zich op loopafstand.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenhof e.o.’ en heeft de bestemming ‘gemengd -5.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs Prijs op aanvraag

Servicekosten € 40 /m2/jaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 565 m2 (in units vanaf 106 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 3 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag