Mercuriusweg 26, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Mercuriusweg 26

Omschrijving

ALGEMEEN
Het betreft luxe kantoorunits in het Regenbogen Business Center de Binckhorst, gelegen op een representatieve en goed bereikbare locatie aan de Mercuriusweg 26 – 28 in Den Haag. In 2023 onderging het pand een grondige renovatie en verduurzaming.

De kantoorunits variëren in grootte van 25 t/m 200 m² en zijn per direct beschikbaar.

ADRES
Mercuriusweg 26 – 28 (2516 AW) Den Haag.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 1.360 m² VVO kantoorruimte. Voor de verhuur zijn kantoorunits beschikbaar van 25 tot 200 m² gelegen op de 2e verdieping.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Het is mogelijk om langs de openbare weg te parkeren.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: AP
Nummer: 1428
Grootte: 640 m²
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorunit is vanaf € 625,- per maand, inclusief servicekosten.

Bovengenoemd bedrag dient te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
In overleg.

AANVAARDING
In overleg.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn inbegrepen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het kantoorgebouw is gelegen in de Binckhorst, een moderne, creatieve en vernieuwende stadswijk waar zowel wonen als werken plaatsvindt. In de directe omgeving zijn er tal van organisaties gevestigd.
Voor de Binckhorst worden in de periode van 2024-2030 concrete maatregelen genomen voor slimme mobiliteit. Er zal meer ruimte worden gecreëerd voor voetgangers en fietsers. Bouwlogistiek en stadsdistributie zullen schoner een efficiënter plaatsvinden.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op A12 en A4. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van station/halte Voorburg. Dit station is makkelijk te bereiken per trein, tram en bus.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘chw omgevingsplan Binckhorst’ en heeft de bestemming ‘transformatiegebied.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A+++.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 625 Per maand

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 1.360 m2 (in units vanaf 25 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 3 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag