Loosduinse Hoofdstraat 555, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Loosduinse Hoofdstraat 555

Omschrijving

Algemeen
Het object is gelegen in winkelcentrum Loosduinen met een grote diversiteit aan horecagelegenheden, winkels en (lokale) ondernemers, te denken valt aan: Hema, Albert Heijn, Bart Smit, Beter horen, Blokker en Decorette. Ook ABN AMRO en de Hypotheekshop zijn hier gevestigd.

Adres
Loosduinse Hoofdstraat 555 (2552 AE) Den Haag.

Oppervlakte
Het betreft het kantoorgebouw “De Kleine Keizer” gelegen in Winkelcentrum Loosduinen. Het gehele pand van ca. 4.313 m² is representatief en in uitstekende staat. Thans is een gedeelte van de 2e verdieping van ca. 386 m² voor de verhuur beschikbaar. De unit is goed te verdelen, waardoor deelverhuur mogelijk is.

De entree bevindt zich aan het winkelgedeelte in de voorgevel. Achter de entree bevindt zich de gemeenschappelijke hal met trappenhuis en lift. Op de verschillende verdiepingen bevinden zich de zelfstandige entrees van de kantoorruimte en op iedere verdieping bevindt zich een moderne sanitaire groep (toiletten).

De totale oppervlakte bedraagt ca. 386 m² VVO (conform NEN 2580), gelegen op de 2e verdieping.
Deelverhuur is mogelijk vanaf ca. 231 m² VVO.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Het pand beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden. In de directe omgeving is vrij en betaald parkeren aan de openbare weg mogelijk.

Tevens is het mogelijk om een bedrijfsparkeervergunning aan te vragen.

Kadastrale gegevens
Gemeente: ‘s-Gravenhage
Sectie: G
Nummer: 3057
Grootte: 10 are 95 centiare
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 125,- per m² VVO, per jaar te vermeerderen met BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 30,00 per m² VVO, per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Gasverbruik inclusief vastrecht;
– Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
– Waterverbruik inclusief vastrecht;
– Onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s);
– Onderhoud en periodieke controle van liftinstallatie(s);
– Onderhoud en periodieke controle van hydrofoorinstallatie;
– Onderhoud en periodieke controle van brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder- en nood-stroominstallatie(s);
– Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede zonwering, beglazing gemeenschappelijke ruimten;
– Verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
– Assurantiepremie buitenbeglazing;
– Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per maand vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met in ieder geval de volgende voorzieningen:

– Systeemplafond met verlichting;
– Geëgaliseerde vloer;
– Fris schilderwerk;
– Moderne pantry;
– Sanitaire voorzieningen;
– Mechanische ventilatie;
– Verwarming;
– Te openen ramen;
– Liften.

Verhuurder heeft recentelijk diverse renovatiewerkzaamheden aan het gehuurde uitgevoerd, waaronder het metselwerk van het gehele pand is gereinigd en geimpregneerd, voegwerk is waar nodig hersteld, alle houten gevelkozijnen zijn nagezien op functioneren en waar nodig hersteld, alle houten gevel kozijnen, luifels en verdere houten betimmeringen zijn geschilderd, alle betonnen delen zijn gereinigd en geschilderd, alle HWA’s zijn nagezien en nabij de gasmeterruimte is het plafond vernieuwd.

In nader overleg kunnen partijen een ander opleveringsniveau overeenkomen.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het object is gelegen in winkelcentrum Loosduinen. Dit is een wijkwinkelcentrum, gevestigd in een oude dorpskern en op steenworp afstand gelegen van badplaats Kijkduin.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is zowel per eigen als openbaar vervoer goed te noemen.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend. Via de Lozerlaan, welke overgaat in de N211, is het rijkswegennet snel te bereiken.

Openbaar vervoer
Op enkele minuten loopafstand bevindt zich een bushalte voor buslijn 26 (richting Den Haag HS – Station Voorburg) buslijn 31 (richting Leyenburg – Hoek van Holland) en een tramhalte voor tramlijn 2 (richting Kraayenstein- Leidschendam) en 3 (Loosduinen – Zoetermeer Centrum West).

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan Centrum Loosduinen en heeft de bestemming kantoor.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel C. Het Energielabel is geldig tot 30-07-2025.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag