Koninginnegracht 60, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Koninginnegracht 60

Omschrijving

ALGEMEEN
Het betreft een klassiek, representatief en in uitstekende staat verkerend gebouw met monumentale uitstraling.

De kantoorruimte van 205 m² is gelegen op de tweede verdieping met uitzicht over de achterzijde. Bij binnenkomst in ‘Royal House’ leidt een trap naar de gemeenschappelijke hal welke gebruikt wordt als wachtruimte. Een moderne lift of het trappenhuis geeft toegang tot de tweede verdieping waar de kantoorruimte zich bevindt. Tevens is de kantoorruimte in het souterrain van ca. 255 m² voor de verhuur beschikbaar.

De kantoorruimtes, welke voor de verhuur beschikbaar zijn, zijn zelfstandig en af te sluiten voor andere gebruikers. De kantoorruimtes zijn direct te betrekken en in gebruik te nemen.

ADRES
Koninginnegracht 60 (2514 AE), Den Haag

OPPERVLAKTE
Voor de verhuur is thans circa 460 m² VVO kantoorruimte beschikbaar en als volgt verdeeld:

Verdieping | Metrage
Souterrain: ca. 255 m²
2e verdieping: ca. 205 m²
Totaal: ca. 460 m²

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Er zijn in overleg parkeerplaatsen voor verhuur beschikbaar op achtergelegen terrein ter plekke van nummer 60 en nummer 62 (vanuit nr. 60 bereikbaar).

Langs de Koninginnegracht is tevens ruime en betaalbare parkeergelegenheid aanwezig.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: P
Nummer: 3416
Grootte: 758
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)
?
HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
Souterrain: € 125,- per m² per jaar.
2e verdieping: € 165,- m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 125,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 42,50 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

– onderhoud installaties;
– buitenterrein inclusief groenvoorziening;
– glas- en gevelbewassing buitenzijde;
– glasverzekering ten behoeve van glas in buitengevel;
– eventuele gemeentelijke heffingen ten behoeve van gebruiker (niet OZB voor gebruiker);
– waterverbruik inclusief vastrecht;
– gasverbruik inclusief vastrecht;
– elektraverbruik inclusief vastrecht (van het gehuurde, algemene ruimten en installaties);
– dakonderhoud;
– schoonmaak algemene ruimten;
– vuilcontainer;
– overig klein onderhoud algemene ruimten;
– camerabewaking;
– beheer (inclusief beheervergoeding over de aan huurder toerekenbare gemaakte servicekosten ad 5%).

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per maand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object wordt leeg in huidige gerenoveerde staat opgeleverd en is voorzien van het volgende:

– representatieve entreehal met natuurstenen vloer;
– 1 personenlift, geschikt voor 6/8 personen;
– sanitaire voorziening;
– pantry;
– mechanische ventilatie voorzien van een koelsysteem en airconditioning;
– zonwerende beglazing met te openen ramen en verticale screens achterzijde van het gebouw;
– verwarming door middel van radiatoren met thermosstaat kranen;
– alarm;
– videocom;
– kabelgoten t.b.v. data, elektra en telefoonbekabeling;
– terras;
– huismeester.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het kantoorgebouw ‘Royal House’ is gelegen op één van de meest prestigieuze en tegelijkertijd dynamische locaties van Den Haag, te weten de Koninginnegracht tussen de Javastraat en de Laan Copes van Cattenburch. De Koninginnegracht is van oudsher één van de meest populaire kantorenlocaties van Den Haag.

In de nabijheid zijn tal van ambassades en consulaten, De Bank Nederlandse Gemeenten, de Kamer van Koophandel en diverse internationale organisaties gevestigd. Op loopafstand begint het historische Haagse uitgaanscentrum, met zijn vele antiekwinkels, stadspaleizen, musea, theaters, restaurants en winkels. Het kantoorgebouw is zeer geschikt om modern kantoor te houden in een historische omgeving.

BEREIKBAARHEID
Met eigen vervoer is het object uitstekend bereikbaar. De Utrechtse Baan geeft directe aansluiting op het Rijskwegennet (A4 Den Haag – Amsterdam, A12 Den Haag – Utrecht en de A13 Den Haag – Rotterdam).

De halte van tramlijn 9 ligt recht tegenover het object en staat in verbinding met Den Haag CS en NS station Den Haag Holland Spoor.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Archipelbuurt e.o’ en heeft de bestemming ‘gemengd -3.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel C.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 125 /m2/jaar

Servicekosten € 42,5 /m2/jaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 460 m2 (in units vanaf 205 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 3 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag