Harriet Freezerhof 199, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Harriet Freezerhof 199

Omschrijving

Algemeen
De representatieve kantoor-/praktijkruimte maakt onderdeel uit van een multifunctioneel nieuwbouwcomplex en is gelegen op begane grond op steenworp afstand van winkelcentrum Leidschenveen. De omgeving kenmerkt zich door woningen, kantoren, (para-)medische dienstverleners en winkels.

In het complex zijn onder andere de navolgende gebruikers gevestigd, te weten: Gezondheidscentrum Leidschenveen, Partou, Leidschenveen Apotheek en WZH Leilinde verzorgingstehuis. Deze gebruikers alsmede de stadse omgeving maakt deze locatie uiterst geschikt voor een zorg gelieerde organisaties.

Adres
Harriet Freezerhof 199 (2492 JA) Den Haag.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van de ruimte bedraagt circa 764 m² VVO praktijk-/kantoor-/bedrijfsruimte. Op dit moment is er circa 357 m² VVO beschikbaar voor verhuur (unit 1 & 3 ) en is als volgt verdeeld:
Unit 1: circa 221 m² VVO
Unit 3: circa 136 m² VVO

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Parkeren kan gratis op straat en In de ondergelegen parkeergarage welke plaats biedt aan 207 personenauto’s van Interparking bestaat de mogelijkheid om tussen 00.00 uur tot 24.00 uur tegen betaling te parkeren. Een abonnement bedraagt € 249,67 per kwartaal en de tarieven van Interparking zijn als volgt:

Tarieven
Tijd Prijs
1 uur € 0,50
2 uren € 1,00
3 uren € 1,50
Volgende uren € 1,50
Dagkaart € 10,00

Kadastrale gegevens
Gemeente: s-Gravenhage;
Sectie: BD;
Nummer: 6092;
Index: A449;
Omschrijving: Gezondheid.

Huurprijs
De huurprijs voor de ruimte is als volgt:

Praktijk-/kantoor-/bedrijfsruimte
€ 175,- per m² VVO, per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

BTW compensatie
Indien huurder niet kan opteren voor tenminste 90% BTW belaste prestaties zal de huursom worden verhoogd met een BTW opslagpercentage van 5%.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 7,50 per m² VVO, per jaar inclusief BTW. Voornoemd bedrag heeft betrekking op de onderhoudskosten voor werktuigbouwkundige en elektrische installaties.

Indien een gebruiker de beschikbare ruimte in zijn totaliteit huurt dan zal huurder zelf zorgdragen voor aansluiting van nutsvoorzieningen. Verwarming moet worden afgenomen bij een vaste provider van de gemeenschappelijke installaties.

Bij deelverhuur van de ruimte zal er een nader pakket van de leveringen en diensten worden samengesteld evenals een jaarlijks bedrag.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object wordt in huidige staat opgeleverd en is voorzien van een inbouwpakket uiterst geschikt voor de zorg waaronder een representatieve entree, spreekkamers met pantry’s en overige voorzieningen ten behoeve van een praktijkruimte.

Aanvaarding
Per direct.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het kantoorgebouw is gelegen op een zichtlocatie in de wijk Leidschenveen onder een zorg complex in een woonwijk naast o.a. een huisartsenpraktijk en apotheek. Nabij de op- en afrit Nootdorp en Leidschendam. Aan de overzijde van het complex bevindt zich winkelcentrum Leidschenveen met onder andere een vestiging van Bruna, Albert Heijn, Etos en Dirk van den Broek.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met eigen vervoer is uitstekend. Het object bevindt zich langs de Zoetermeerse Rijweg welke in directe verbinding staat met de A4 (richting Amsterdam en Rotterdam), A12 (richting Den Haag Randstad en Utrecht).

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van halte Leidschenveen.

E metro lijn
rijdt tussen Den Haag Centraal Station en Rotterdam Slinge.
Metro lijn 3:
rijdt tussen Den Haag Loosduinen en Zoetermeer Centrum West.
Metro lijn 4:
rijdt tussen Den Haag de Uithof en Zoetemeer Javalaan.
Buslijn 30 EBS.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Leidschenveen’ en heeft de enkelbestemming ‘gemengd -2 ‘.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag