Bankastraat 78, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Bankastraat 78

Omschrijving

ALGEMEEN
De winkelruimte is gelegen op de hoek van de Bankastraat en de Billitonstraat. De Bankastraat, gelegen in de populaire Archipelbuurt, is een charmante straat die bekend staat om zijn karakteristieke architectuur, levendige sfeer en diverse winkelaanbod.

De Bankastraat staat tevens bekend om zijn diverse winkelaanbod. Lokale boetieks, ambachtelijke winkels en gezellige eetgelegenheden creëren een levendige atmosfeer. Van speciaalzaken tot trendy boetieks, de straat biedt een unieke winkelervaring voor zowel bewoners als bezoekers.

Momenteel is voor verhuur ca. 120 m² winkelruimte beschikbaar, gelegen op de begane grond.

ADRES
Bankastraat 78G (2585 EP) Den Haag.

OPPERVLAKTE
Voor de verhuur is circa 120 m² winkelruimte beschikbaar gelegen op de begane grond.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Langs de openbare weg bevinden zich voldoende betaalde parkeerplaatsen.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: P
Nummer: 10340 A1
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

HUURPRIJS
De huurprijs voor de winkelruimte is € 2.750,- per maand, te vermeerderen met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
Huurder draagt zelf en voor eigen risico zorg voor de aansluitingen met de betreffende nutsbedrijven en overige instellingen.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object wordt in huidige, casco staat opgeleverd.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 19 december 2022 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 2022/35, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
De winkelruimte is gelegen aan de Bankastraat in de Archipelbuurt. De Bankastraat kenmerkt zich door haar diversiteit aan winkels. De ligging van de Bankastraat is ook gunstig, met bezienswaardigheden zoals het Vredespaleis en het centrum van Den Haag op loopafstand.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid is zowel met eigen vervoer als openbaar vervoer uitstekend. Het rijkswegennet lig op enkele autominuten van het object en er bevindt zich op loopafstand een tramhalte welke in directe verbinding staat met Centraal Station Den Haag.

BESTEMMING
De winkelruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ’Archipelbuurt e.o.’ en heeft de bestemming ‘Gemengd -1.

ENERGIELABEL
De winkelruimte beschikt over Energielabel A+++.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 2.750 Per maand

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Winkelruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 120 m2 (in units vanaf 120 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 1 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag