Balistraat 1, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Balistraat 1

Omschrijving

ALGEMEEN
Een uniek object gelegen op de rand van de archipel en 2005. Het object wordt in een turn-key staat aangeboden en beschikt over een totaal metrage van 465 m² VVO kantoorruimte verdeeld over drie verdiepingen voorzien van een lift. Het object is enkele jaren geleden (intern) volledig gerenoveerd en is voorzien van een hoogwaardige uitstraling van zowel de binnen als de buitenzijde.

De Javastraat kenmerkt zich door de aanwezigheid van hoogwaardige bedrijven en instellingen en diverse winkels en horecagelegenheden. De Bankastraat en de Frederikstraat met zijn vele speciaalzaken zijn beide om de hoek gelegen.

ADRES
Balistraat 1A (2585 XK) en Javastraat 132 (2585 AX), Den Haag.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 465 m² VVO kantoorruimte. Voor de verhuur is thans circa 465 m² VVO kantoorruimte beschikbaar en is als volgt verdeeld:

Begane grond: 9,3 m²
1e verdieping: 236,8 m²
2e verdieping: 128,6 m²
3e verdieping: 89,8 m²
Totaal: ca. 465 m²

Het gehuurde is mogelijk uit te breiden met circa 242 m² gelegen op de begane grond aan de Javastraat 132.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Huurder heeft de mogelijkheid tot het huren van parkeerplaatsen op het achtergelegen parkeerterrein.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ‘s-Gravenhage
Sectie: P
Nummer: 10578 A-2 en 10583 A-1
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (industrie/detailhandel)

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 180,- per m² VVO per jaar.

Parkeerplaatsen
N.O.T.K.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
N.O.T.K.

De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het gehuurde zal in de ‘as is’ staat worden opgeleverd door verhuurder o.a. voorzien van:

• Huidig plafond met verlichtingsarmaturen;
• Huidige scheidingswanden;
• Huidige vloerbedekking;
• Toiletten op begane grond, 1e en 2e verdieping;
• Douchefaciliteit en kleedruimte op de 1e verdieping;
• Keuken- en pantryvoorzieningen;
• Lift;
• Gekoelde technische ruimte;
• Cat6e databekabeling;
• Te openen ramen;
• Mechanische ventilatie en gedeeltelijke individuele airco (split-)units.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het object is gelegen op de hoek van de Javastraat, onderdeel van de wijk Archipel, en is één van de hoofdverkeersaders om de stad uit te rijden. In de deze omgeving is een grote diversiteit aan speciaalzaken en gevarieerd aanbod aan gezellige horecagelegenheden te vinden maar ook diverse dienstverlenende organisaties. Op loopafstand bevindt zich ook de Denneweg en het Haagse Kernwinkelgebied.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12 en de A4. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is zeer goed te noemen.
Op loopafstand is de halteplaats te vinden voor tramlijnen 1 en 9 met een rechtstreekse verbinding naar het centrum en station Den Haag Centraal.

BESTEMMING
Het registergoed valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Archipel e.o.’ d.d. 18-12-2014 met de bestemming ‘ Gemengd-1’.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A+.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag