Treubstraat 19, Rijswijk | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Treubstraat 19

Omschrijving

Een zeer hoogwaardige nieuwbouw bedrijfsunit van ca. 87 m² BVO met een eigen parkeerplaats te koop! Deze bedrijfsunit maakt onderdeel uit van het nog te realiseren bedrijfspand ‘FLEX’.

De werkunit is buitengewoon geschikt voor ondernemers die op zoek zijn naar huisvesting voor hun (startende) onderneming of particulieren. Wanneer ondernemers kiezen voor een turn key oplevering kunnen zij direct aan de slag.

De unit is niet alleen interessant voor eigenaar gebruikers, maar ook voor investeerders. De werkunit is tegenwoordig zeer gewild in de markt door het stijgende aantal Mkb’ers en zelfstandige ondernemers, hierdoor kan beleggen in een unit worden gezien als een stabiele investering.

BEDRIJFSPAND FLEX
Het energiezuinige en multifunctionele bedrijfspand ‘FLEX’ bestaat uit ca 7.500 m² BVO bedrijfs-/werkruimte, verdeeld over de begane grond t/m de 3e verdieping met in totaal 67 units variërend van 52 m² VVO tot 195 m² BVO. De ontwikkeling bestaat uit 22 tweelaagse maakunits met op de begane grond bedrijfsruimte met een interne trap naar de 1ste verdieping waar een eigen kantoor bevindt. Op de 2e en 3e verdieping bevinden zich 45 werkunits.

De ruimtes worden in een casco staat opgeleverd, echter biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid om tegen een meerprijs de ruimte turn-key op te leveren. De koper heeft dan de keuze om een extra energiepakket af te sluiten met de ontwikkelaar waar o.a. een koel- warmte (terugwinning) installatie in is opgenomen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om meerdere units aan elkaar te koppelen.

Het totale concept ‘FLEX’ is gericht op het creëren van een community. Het is een inspirerende plek waar ondernemers in de algemene ruimtes bij elkaar kunnen komen om hier hun ideeën en met elkaar te delen. FLEX is een echte community waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd, zowel om te netwerken als voor het verbeteren van de cohesie binnen het gebouw.

DUURZAAMHEID
‘FLEX’ wordt ontwikkeld met duurzaamheid in het oog. Dit houdt in dat de uitstraling van het complex, de manier van ontwikkelen en gevoerde bedrijfsactiviteiten door de eindgebruikers een duurzaam karakter zal hebben. Het gebouw zal dan ook ten minste een energielabel A krijgen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door goede isolatie, installaties, ventilatie met warmteterugwinning, zonnepanelen en een dak dat kan worden benut voor groenvoorziening. Hierdoor ontstaat een prettig werkklimaat zonder dat het milieu daaronder lijdt.

VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)
In het linkerbouwdeel is het mogelijk om losse bedrijfsunits te kopen. Door de keuze voor verkoop van losse werkunits is het project opgesplitst in appartementsrechten, hierdoor ontstaat een
Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE behartigt de belangen van de eigenaren waar door het bestuur o.a. zaken worden geregeld als:
– Financiële administratie;
– VvE vergaderingen;
– VvE administratie;
– Onderhoud buitenterrein;
– Algemeen elektraverbruik.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: RIJSWIJK
Sectie: G
Nummer: 2461 en 2043
Grootte: 4.026 m²

KOOPSOM
De koopsom inclusief parkeerplaats bedraagt vanaf € 148.093,- V.O.N.

Bovengenoemd bedrag dient te worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

PARKEREN
De koopunit is voorzien van 1 (één) parkeerplaats. Er zijn in totaal circa 69 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.

OPLEVERING
De unit wordt in een casco staat opgeleverd, echter in tegenstelling tot andere projecten kunnen de ruimtes bij ‘FLEX tegen een meerprijs turn-key worden opgeleverd.

De unit is in casco staat onder andere voorzien van de navolgende faciliteiten:

Algemeen
– Representatieve centrale entree;
– Toegangscontrolesysteem;
– Verlichting (125 lux en aanwezigheid detectie) in de bedrijfsruimten;
– Deelauto’s, deelfietsen ter beschikking van de huurders;
– Toiletgroepen op de begane grond, 2e, en 3e verdieping;
– 1 goederen-/personenlift.

Werkruimten
– Vloerbelasting 500 kg/m²;
– Vrije hoogte 3,15 m.

Indien een koper geïnteresseerd is in een koopunit voorzien van een turn-key oplevering, dan kan de koper in overleg met de ontwikkelaar tegen een meerprijs een extra energiepakket (o.a. voorzien van koel- warmte installatie) afsluiten.

De prijzen voor een extra energiepakket kunnen wij met u delen indien u geïnteresseerd bent.

AANVAARDING
Q2 2024.

ZEKERHEIDSSTELLING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris op uiterlijk 5 werkdagen na bereiken van wilsovereenstemming. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, zijn voor rekening van verkoper.

NOTARIS
Nader door koper te bepalen.

KOOPOVEREENKOMST
De (ver)koop van de werkunit aan eindgebruiker(s) of belegger(s) geschiedt middels een koop-en aannemingsovereenkomst. De verkoper heeft hiertoe een standaard koop- en/aannemingsovereenkomst opgesteld, voorzien van diverse bijlagen zoals verkooptekening(en), technische omschrijving en een situatietekening.

ERFDIENSTBAARHEDEN/KETTINGBEDINGEN/KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
Koper dient al zulke bepalingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Koopsom € 148.093 - Vrij op naam

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 87 m2 (in units vanaf 87 m2)

Plan een bezichtiging of stel een vraag