Laan van Vredenoord 17, Rijswijk | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Laan van Vredenoord 17

Omschrijving

ALGEMEEN
De representatieve kantoorvilla ‘Apollo’ is gelegen op het hoogwaardige kantoren- en bedrijvenpark ‘Hoornwijck’ aan de Laan van Vredenoord in Rijswijk. Het betreft een kleinschalig kantorencomplex betaande uit vijf kantoorvilla’s.

De kantoorvilla is strategisch gelegen op een bijzondere locatie in Rijswijk; langs de belangrijkste snelwegen van de randstand en tegelijkertijd temidden van groene landgoederen. Het centrum van Rijswijk, waar zich diverse winkels en gezellige restaurants bevinden, ligt op enkele minuten loopafstand. Ook de Rijswijkse Golfclub is vlakbij gelegen.

ADRES
Laan van Vredenoord 17 – 19 (2289 DA) Rijswijk.

OPPERVLAKTE
Voor de verhuur is circa 120 m² VVO kantoorruimte beschikbaar gelegen op 2de verdieping.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Rijswijk
Sectie: E
Nummer: 2582
Grootte: 3.225 m²
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (kantoor)

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte is € 125,- per m² per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Leveringen warmte, elektriciteit en water;
– Schoonhouden algemene ruimtes;
– Onderhoud parkeerterrein;
– Onderhoud technische installaties;
– Periodieke glasbewassing;
– Administratiekosten ad. 5% te berekenen over de kosten van de hierboven genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen, exclusief BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object zal in huidige staat worden opgeleverd en is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

– Systeemplafond met lichtarmaturen;
– Tussenwanden;
– Luchtbehandeling;
– Pantry;
– Lifinstallatie;
– Zonwering.

AANVAARDING
Per 1 november 2023.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
De kantoorvilla is gelegen op het businesss-park ‘Hoornwijck’. Het terrein is gesitueerd in het Noord-Oosten van de stadsgrenzen, op het snijpunt van de A12/A13 en A4 en beschikt over diverse horeca voorzieningen (restaurant, lunchroom, foodcorner) en een 5-sterren hotel. Tevens bevindt zich op 15 autominuten het centrum van Den Haag.

In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals Euro Pool System International, Boele & van Eesteren, Huawei Technologies Netherlands B.V. , Florence en KLM.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A4 en de A13. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is de kantoorvilla eveneens uitstekend bereikbaar. Op loopafstand van het gebouw bevinden zich haltes van tram 1 en 15 richting de NS Stations van Rijswijk en Den Haag.

BIJZONDERHEDEN
Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Hoornwijck – Broekpolder, 1e geproduceerd’ en heeft de bestemming ‘kantoor’.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag