Dukatenburg 82

Omschrijving

Algemeen:
het kantoorgebouw Octagon bestaande uit 5 bouwlagen is gelegen in de wijk Batau Noord, nabij het winkelcentrum Muntplein en met voldoende parkeergelegenheid.

De aangeboden ruimte is casco gerenoveerd zodat deze weer voldoet aan de eisen en wensen van de huidige tijd.

In het kantoorgebouw zijn verschillende bedrijven gevestigd zoals FlexFront B.V., Dokter Bosman en Nationaal Hypotheek Loket.

Bereikbaarheid:

Eigen vervoer:
De “Octagon” is uitstekend bereikbaar met het eigen vervoer. De rijkswegen A2, A12 en A27 zijn alle drie binnen circa 10 autominuten te bereiken.

Openbaar vervoer:
Naast het kantoorgebouw bevindt zich de halte voor de sneltram, welke een regelmatige verbinding onderhoudt richting Utrecht Centraal Station.

Beschikbaarheid
Voor de verhuur is circa 190 m2 kantoorruimte beschikbaar, als volgt verdeeld:
1e verdieping 190 m² v.v.o.

Genoemd metrage is inclusief een aandeel in de algemene ruimte van het kantoorgebouw.

Deelverhuur is bespreekbaar.

Het object is conform NEN 2580 gemeten door Batenburg Bouwadvies d.d. 7 maart 2018.

Parkeergelegenheid:
In de directe omgeving zijn voldoende gratis parkeerplaatsen aanwezig op de openbare weg en het naastgelegen parkeerterrein. De parkeerplaatsen op het terrein zijn toebedeeld aan huurders.

Opleveringsniveau:
het object wordt casco gerenoveerd opgeleverd inclusief onder andere:
• Gezamenlijke entree;
• Toilet op de begane grond incl. mindervalidentoilet;
• Dames- en heren toilet op iedere verdieping;
• Liftinstallatie;
• Mechanische ventilatie;
• Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
• Paneelradiatoren;
• Fietsenberging (gezamenlijk gebruik).

Btw-heffing:
uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Huurprijs:
kantoorruimte:
€ 95,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Huurbetaling:
de huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

Huurprijsherziening:
jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voorschot servicekosten:
€ 30,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• elektrakosten, voor eigen en algemene ruimte;
• verwarmingskosten, voor eigen en algemene ruimte;
• water, voor eigen en algemene ruimte;
• waterschapslasten;
• schoonmaken algemene ruimten;
• sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d. voor zover benodigd in openbare ruimten;
• huisbel/intercom onderhoud;
• brandbeveiligingsinstallatie onderhoud;
• levering lamp/TL/starters in de algemene ruimten;
• groenvoorziening binnen en buiten;
• kosten voor de afvoer van het gemeenschappelijke huisvuil;
• overig klein onderhoud ten laste van de huurder;
• liftinstallatie serviceabonnement en onderhoud;
• telefoonkosten lift;
• glasbewassing;
• assurantiepremie glasverzekering;
• klimaatinstallatie serviceabonnement en onderhoud;
• 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.

Zekerheidstelling:
een bankgarantie, model ROZ, ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

Huurovereenkomst:
gebaseerd op het model Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.

Aanvaarding:
in overleg.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 95 /m2/jaar

Aanvaarding Direct

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 190 m2

Plan een bezichtiging of stel een vraag