Plesmanstraat 1, Leusden | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Plesmanstraat 1

Omschrijving

ALGEMEEN
Op het bedrijventerrein De Horst in Leusden aan de Plesmanstraat 1 is het unieke Sports Business Center gehuisvest waar sport gerelateerde organisaties zich kunnen vestigen.

Het Sports Business Center is de thuisbasis van meer dan 350 merken uit sport en lifestyle: vertegenwoordigers van internationale sportmerken, agenten, distributeurs en importeurs presenteren gedurende het hele jaar hun collecties aan de retailsector. Maar ook retail formules, retail service organisaties en branchevereniging hebben zich hier gevestigd. De sportbranche komt hier letterlijk bij elkaar, waardoor het Sports Business Center zijn functie als handels- en kennisplatform uitstekend vervult.

In het Sports Business Center zijn onder meer vertegenwoordigingen te vinden van Jack Wolfskin, Lotto, Lowe Alpine, Puma, Head, New Balance, Icepeak, Dunlop, Intersport, ANWR, FGHS en vele andere merken.

Het gebouw met showrooms en kantoorruimte bestaat uit een begane grond, 1e en 2e verdieping en omvat totaal circa 23.000 m2. In het gebouw zijn meer dan 80 showrooms met uiteenlopende afmetingen. Deze zijn geheel naar eigen wens in te richten en worden casco opgeleverd.

Voor de verhuur zijn per direct diverse showrooms beschikbaar, variërend in grootte van 17 m2 tot 880 m2.

Tevens zijn er een kantoorunit op de 1e verdieping ter grootte van circa 1.665 m2 en een kantoorunit ter grootte van circa 226 m2 op de 2e verdieping beschikbaar.

FACILITEITEN
In het hart van het entreegebied zijn de bemande receptiebalie en het restaurant van Perfect Lunch. In het restaurant kan men terecht voor een kopje koffie of een goed verzorgde lunch, aan de leestafel of op de lounge bank. Daarnaast kan Perfect Lunch op aanvraag de catering verzorgen voor evenementen en bijeenkomsten.

In het Sports Business Center zijn voorts tegen vergoeding diverse vergaderruimten beschikbaar voor een productpresentatie, inkoop- of salesmeeting of een andere bijeenkomst. De ruimten zijn voorzien van moderne audiovisuele middelen en zijn geschikt voor groepen van 8 tot 20 personen of in een theateropstelling tot 75 personen. Tevens is er een ruime eventzaal van circa 600 m2 in het gebouw, inclusief bar, displays en professionele winkelverlichting.

ALGEMEEN DE HORST
De Horst is een kantoren- en bedrijvenlocatie gelegen aan de noordwestzijde van Leusden nabij de A28. Op dit terrein zijn circa 75 bedrijven gevestigd, voornamelijk in de zakelijke en financiële dienstverlening, groot- en detailhandel, advisering en horeca. Hier zijn diverse gerenommeerde bedrijven gevestigd, zoals Achmea, Intergamma, Afas, ARAG Rechtsbijstand en Hiswa Recron.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
Het Sports Business Center ligt midden in Nederland, aan de noordrand van de gemeente Leusden op het bedrijventerrein de Horst, vlakbij de op- en afrit van de A28. Het verkeersknooppunt Hoevelaken, de kruising tussen de A1 (Amsterdam-Hengelo) en de A28 (Utrecht-Zwolle) ligt op 4 minuten rijafstand.

Openbaar vervoer:
Op korte loopafstand zijn diverse bushaltes met een verbindingen naar het Centraal Station van Amersfoort en het NS-station Hoevelaken.

BESCHIKBARE KANTOORRUIMTE
Voor de verhuur is totaal circa 1.889 m2 v.v.o. kantoorruimte beschikbaar, verdeeld als volgt:

Verdieping | metrage | prijs per m2 per jaar

1e verdieping unit F01 | circa 1.663 m2 v.v.o. | € 125,00
2e verdieping unit K35 | circa 226 m2 v.v.o. | € 125,00

Deze metrages zijn inclusief toedeling algemene en gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast kunnen ook diverse showrooms goed als kantoor worden gebruikt.

BESCHIKBARE SHOWROOMRUIMTE
Op de begane grond en 1e verdieping zijn diverse showroomruimten beschikbaar, variërend in grootte van 17 m2 v.v.o. tot circa 880 m2 v.v.o.

PARKEERGELEGENHEID
Op eigen terrein zijn ruim voldoende gratis parkeerplaatsen op basis van beschikbaarheid. Enkele plaatsen zijn voorzien van een laadpaal, het verbruik is voor eigen rekening.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte en showrooms worden opgeleverd in casco staat.

ENERGIELABEL
Het gebouw is voorzien van Energielabel B.

GLASVEZEL
De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald. In de gemeenschappelijke ruimte en beursruimte is wel kosteloos gastenwifi beschikbaar.

OPENINGSTIJDEN
Het Sports Business Center is op werkdagen geopend van 08.00 tot 20.00 uur. Buiten deze tijden is toegang uitsluitend mogelijk in overleg met de surveillance dienst.

AANVAARDING
In overleg, per direct.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 125,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

Showroomruimte:
€ 135,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
3 (drie) of 5 (vijf) jaar, met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 3 (drie) jaar.
Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

HUURBETALING
De huur, servicekosten, energievoorschot, eventuele promotiekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit, middels automatische incasso.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
Door en namens verhuurder worden diverse leveringen en diensten geleverd, waaronder onderhoud, periodieke controle en keuring van de (gebouwgebonden) installaties, afvalverwerking, dakonderhoud, assurantiepremie buitenbeglazing, bemande receptie, post-/pakketservice en onderhoud bewegwijzering.

Voor bovengenoemde leveringen en diensten betaalt Huurder aan Verhuurder een vast niet verrekenbaar bedrag per m2 per jaar van € 39,50 te vermeerderen met omzetbelasting.
De vaste servicekosten worden jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na de huuringangsdatum, geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het maandprijsindexcijfer conform de consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015 = 100 ), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ENERGIEKOSTEN
Daarnaast dient huurder voor de navolgende energiekosten (kosten met een *) op basis van nacalculatie een voorschotbedrag te betalen van € 20,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting:
elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht voor de installaties in het gebouw en voor de gemeenschappelijke ruimten *
– individueel elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht voor het gehuurde *
– gasverbruik inclusief vastrecht voor de gemeenschappelijke ruimten en het gehuurde *
– waterverbruik inclusief vastrecht voor de gemeenschappelijke ruimten en het gehuurde *
– warmtelevering voor de gemeenschappelijke ruimten en het gehuurde *

Verhuurder zal Huurder een voorschot in rekening brengen voor de kosten van elektriciteit en gas, beide inclusief vastrecht en eventuele meterdiensten. Elektriciteit wordt in rekening gebracht op basis van werkelijk verbruik gemeten door middel van submeters. De stookkosten worden berekend naar rato van het aantal verhuurde vierkante meters. Indien in enig jaar de submeters onjuistheden vertonen, behoudt Verhuurder zich het recht voor om de elektriciteitskosten eveneens in rekening te brengen op basis van het aantal gehuurde vierkante meters. Verhuurder zal jaarlijks de werkelijke kosten verrekenen met de gedane voorschotten.

PROMOTIEKOSTEN
Verhuurder zal de nodige middelen inzetten om bezoekers te stimuleren naar het Sports Business Center te komen. Hieronder valt ook het organiseren van open dagen of andere evenementen en alle andere activiteiten die kunnen bijdragen aan het succes van huurder. Bezoekersaantallen zullen met name worden bevorderd door advertenties in relevante online en offline professionele media, directe online en offline mailings aan bezoekers en via de social media van Verhuurder. Daarnaast heeft het Sports Business Center een website waarop ook de Huurder te zien zal zijn. Voor de promotie wordt aan Huurder een vergoeding in rekening gebracht van € 10,00 per m2 per jaar exclusief BTW. Dit geldt alleen voor de showroomruimte.

ZEKERHEIDSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden betalingsverplichting inclusief omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaardmodel verhuurder welke is gebaseerd op de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag