Marathon 2, Hilversum | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Marathon 2

Omschrijving

ALGEMEEN
Het kantoorgebouw is gelegen op het representatieve kantorenpark Arenapark. Het betreft een mooie bekende locatie in Hilversun, het Arenapark is de grootste kantorenlocatie van de regio Gooi en Vechtstreek.
Het park telt 35 gebouwen met meer dan 50 bedrijven, onder andere de gerenommeerde bedrijven Nike, Spinnin Records, NCOI, Bergman Clinics en de Rabobank zijn hier gevestigd.

Het gebouw heeft een totaal oppervlak van circa 2.757 m2 verdeeld over zes bouwlagen. Op de 1e en 5e verdieping zijn kantoorunits beschikbaar.

BEREIKBAARHEID
Het Arenapark is gelegen in het zuidoosten van Hilversum op een zeer goed bereikbare locatie.

Eigen vervoer:
Het Arenapark ligt aan de op-/afrit van de A27. Vanuit de grote steden Utrecht, Amsterdam en Amersfoort rijdt u gemakkelijk naar het kantorenpark.

Openbaar vervoer:
Op enkele minuten loopafstand is het NS-station Sportpark te bereiken vanaf het kantoorgebouw. Daarnaast bevindt zich naast het kantoor een bushalte. Vanaf hier vertrekken er regelmatig busdiensten naar Hilversum centrum en de omliggende steden.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is circa 831 m2 kantoorruimte beschikbaar. Deelverhuur is mogelijk, vanaf circa 160 m2. Tevens bestaat de mogelijkheid om het gebouw onder voorbehoud in totaliteit te huren.

Voor verhuur zijn de volgende metrages beschikbaar:

Verdieping | Metrage | Beschikbaar
1e verdieping | circa 422 m2 | per direct
5e verdieping | circa 409 m2 | per direct

Deelverhuur is mogelijk.

PARKEERGELEGENHEID
Op het eigen terrein zijn 34 parkeerplaatsen beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
• geëgaliseerde vloer gereed voor het leggen van vloerbedekking;
• afgewerkte wanden;
• systeemplafonds met LED-verlichting;
• twee liften;
• slagboominstallatie voorzien van intercom;
• gescheiden toiletgroepen;
• mechanische ventilatie met warmte terugwininstallatie voorzien van topkoeling (nieuwe HR-ketels);
• te openen ramen;
• kabelgoten voorzien van elektrabekabeling met wandcontactdozen;
• centrale verwarming door middel van convectoren.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen, dit komt voor rekening en installatie van de huurder.

ENERGIELABEL
Het kantoorgebouw is voorzien van energielabel B.

AANVAARDING
In overleg.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 135,00 per m2 per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 750,00 per jaar.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient de huurprijs te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, met een nader te bepalen percentage verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met aansluitende verlengperioden van 5 (vijf) jaar.

HUURBETALING
De huur, te vermeerderen met omzetbelasting, bij vooruitbetaling per kwartaal te voordoen.

SERVICEKOSTEN
€ 45,00 per m² op jaarbasis, op basis van voorschot en nacalculatie, voor de navolgende leveringen en diensten, te vermeerderen met omzetbelasting.
• gas-, elektriciteits- en waterverbruik inclusief vastrecht;
• onderhoud en periodieke controle van elektrische installaties in gemeenschappelijke ruimten en op terreinen;
• onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s);
• idem van liftinstallatie(s)
• idem van hydrofoorinstallatie;
• idem van glaswasinstallatie;
• idem van brandmelder-, en noodstroominstallatie;
• schoonhouden, met inbegrip van de beglazing, van de gemeenschappelijke ruimten, beglazing buitenzijde van het hele gebouw;
• idem van automatische deurbediening en intercomvideo-installatie;
• reinigen van goten, alsmede het ontstoppen van putten, riolen en afvoeren;
• assurantiepremie buitenbeglazing;
• vervangen buitenverlichting;
• containerhuur voor afval en kosten van afvoer en verwerking;
• onderhoud van tuinen, plantenbakken binnen in gemeenschappelijke ruimten en buiten, waaronder vervanging van planten;
• onderhoud parkeerterrein en overige verhardingen, waaronder herbestrating;
• onderhoud dak en jaarlijkse dak inspectie;
• 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting. Deze bankgarantie dient te worden gesteld voor de sleuteloverdracht en dient te worden afgegeven door een in Nederland erkende en gevestigde bankinstelling, conform het standaard ROZ-model 2018.
Over een waarborgsom wordt geen rente vergoed.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag