Lage Naarderweg 45, Hilversum | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Lage Naarderweg 45

Omschrijving

ALGEMEEN
In het voormalige kantoorgebouw van de TROS zijn diverse business units beschikbaar. Het rijksmonumentale gebouw uit 1920, met vele unieke details, is gesitueerd tegen het centrum van Hilversum aan en op loopafstand van het Media Park.

Het kantoorgebouw beschikt over een ruim aantal business units, variërend in grootte vanaf circa 32 m2 tot circa 140 m2. De units worden all-in verhuurd, dus inclusief de vaste servicekosten.

Verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping van het kantoorgebouw bevinden zich diverse gemeenschappelijke faciliteiten, waaronder een gemeenschappelijke vergaderruimte. Tevens bevindt zich op de begane grond het werkcafé, voorzien van een koffiecorner, waar huurders op een informele en in een ongedwongen sfeer kunnen (samen)werken.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer
Het kantoorgebouw is met het eigen vervoer goed bereikbaar via de Lage Naarderweg. De rijksweg A1 is in enkele minuten te bereiken.

Openbaar vervoer
Het NS-station Hilversum Media Park is op 800 m loopafstand gelegen. Daarnaast is de bushalte “Hilversum, Beeld en Geluid” op circa 350 meter loopafstand van het kantoorgebouw. Vanaf deze bushalte vertrekken op regelmatige basis bussen in de richting van het Centraal Station Hilversum.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur zijn de navolgende business units beschikbaar:

Begane grond
Unit | Metrage | All-in huurprijs | Beschikbaarheid
0.08 | 65,3 m2 | € 1.100,00 | Per direct
0.13 | 62,8 m2 | € 1.050,00 | Per direct

Eerste verdieping
Unit | Metrage | All-in huurprijs | Beschikbaarheid
1.10+1.10B | 136,6 m2 | € 2.260,00 | Per direct
1.12 | 66,2 m2 | € 1.080,00 | Per 1 augustus 2024
1.15 | 65,2 m2 | € 1.060,00| Per direct
1.20 | 34,7 m2 | € 570,00| Per direct
1.23 | 66,1 m2 | € 1.190,00 | Per direct

Genoemde bedragen per maand inclusief vaste servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

PARKEERGELEGENHEID
In de ondergelegen zijn enkele parkeerplaatsen beschikbaar. Voorts is parkeren mogelijk langs de openbare weg rondom het gebouw.

GEMEENSCHAPPELIJKE FACILITEITEN
De navolgende gemeenschappelijke faciliteiten zijn aanwezig:
• gemeenschappelijk werkcafé/koffiecorner;
• gemeenschappelijke vergaderruimte.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
• ruime centrale entree en ontvangstruimte;
• huidige scheidingswanden;
• huidige vloerbedekking;
• huidige systeemplafonds, voorzien van verlichtingsarmaturen;
• huidige kozijnen met deels te openen ramen;
• huidige kabelgoten ten behoeve van data en elektra;
• medegebruik personenlift (630 kg/8 personen);
• medegebruik gescheiden sanitaire groepen;
• medegebruik mindervalidentoilet;
• huidige radiatoren;
• airco unit (waar aanwezig);
• brandblusapparatuur;
• medegebruik fietsenstalling;
• buitenzonwering (waar aanwezig);
• inbraak-/alarminstallatie (waar aanwezig).

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

ENERGIELABEL
Het kantoorgebouw is voorzien van een Energielabel G. Het gebouw is een rijksmonument waardoor het niet hoeft te voldoen aan de vereisten van een Energielabel.

AANVAARDING
Per direct, in overleg.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
De all-in huurprijzen zijn vermeld bij de beschikbaarheid.

PARKEERPLAATSEN
€ 700,00 per parkeerplaats per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dienen de genoemde huurprijzen te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien een huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUISREGLEMENT
Het kantoorgebouw beschikt over een huisreglement voor alle huurders van het kantoorgebouw ten behoeve van de algemene en gemeenschappelijke ruimten, zoals entree, gangzone, ontvangstruimte, vergaderruimte, werkcafé en pantry.

HUURTERMIJN
Flexibele huurtermijnen mogelijk vanaf 1 (één) jaar met verlengingsperioden van telkens 1 (één) jaar.

HUURBETALING
De huur en vaste servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
In de all-in huurprijs zijn de vaste servicekosten ad € 70,00 per m2 per jaar inbegrepen, te vermeerderen met omzetbelasting, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• gasverbruik inclusief vastrecht;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
• onderhoud en periodieke controle van verwarmingsinstallaties, inclusief keuringen;
• idem van liftinstallaties;
• idem van brandslanghaspels (exclusief handbrandblussers), inclusief keuringen;
• idem van brandmeld- en ontruimingsinstallaties, inclusief OP-taken en keuringen;
• idem van elektrotechnische installaties, inclusief keuringen;
• idem van dak en (indien van toepassing) dakveiligheidsvoorzieningen inclusief keuringen;
• idem van de slagboom- en hekwerkinstallatie;
• idem van het gemeenschappelijke rioleringssysteem;
• idem van automatische toegangsdeuren in de centrale entreeruimte;
• schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, het parkeerterrein, beglazing buitenzijde, beglazing gemeenschappelijke ruimten e.d.;
• onderhoud van het buitenterrein en groenvoorziening;
• legionellapreventie, betreft jaarlijkse monsterafname en periodieke audits (dagelijks beheer voor rekening en uitvoering huurder);
• telefoonkosten gemeenschappelijke voorzieningen (doormelding meldkamer BMI en spreekluisterverbinding liften);
• vuilafvoer, inclusief containerhuur en gemeenschappelijke heffingen;
• assurantiepremie buitenbeglazing;
• correctief storingsonderhoud van bovengenoemde zaken;
• administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.
De vaste kosten voor het servicekostenpakket worden jaarlijks, 1 jaar na huuringangsdatum, geïndexeerd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor Alle Huishoudens (thans 2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

INTERNET
Verhuurder heeft een onafhankelijke partij aangesteld voor het organiseren van internetverbindingen. Huurders kunnen tegen eenmalige betaling van de aansluitkosten hierop aansluiten. Indien een andere/snellere verbinding gewenst is, kan dit worden aangevraagd. De eventuele meerkosten hiervoor worden echter wel in rekening gebracht.

ZEKERHEIDSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform (deels aangepast) de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 570 Per maand

Aanvaarding

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 497 m2 (in units vanaf 35 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 2 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag