Kleveringweg 4, Delft | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Kleveringweg 4

Omschrijving

KANTOORLOFT VAN RUIM 500 M² OP TOPETAGE OP UITSTEKENDE ZICHTLOCATIE AAN DE A13!

Het vrijstaande representatieve kantoorgebouw is gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein “Ypenburgse Poort”. Het gebouw heeft een fraaie architectuur en beschikt over een hoogwaardig afwerkingsniveau.

De ruime representatieve entreehal op de begane grond is voorzien van een bemande receptie bedoeld voor algemeen gebruik. Gebruikers in het gebouw zijn op dit moment onder meer Projectmanagement Den Dekker, Nox People, Computerplan en Techneco.

Adres
Kleveringweg 4 (2616 LZ) Delft.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt totaal circa 2.316 m² VVO kantoor- en bedrijfsruimte. Voor de verhuur is thans 503 m² kantoorruimte beschikbaar gelegen op de 3e verdieping.

Deelverhuur is bespreekbaar.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Er zijn op eigen terrein nog 20 parkeerplaatsen beschikbaar.

Kadastrale gegevens
Gemeente : Delft
Sectie : N
Nummer : 3310
Grootte : 35 a

Huurprijs
De huurprijs is als volgt:

Kantoorruimte
€ 130,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 650,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 35,- per m² per jaar voor de kantoorruimte, te vermeerderen met BTW

Levering en diensten

In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

A. Verwarming
De levering van warmte door middel van de gemeenschappelijke CV-installatie, zijnde inclusief de kosten van o.a. gasverbruik, bediening en onderhoud van deze installatie;

B. Elektriciteit
De levering van elektriciteit ten behoeve van huurders, verlichting in algemene ruimten en aanwezige installaties, meterhuur en vastrecht;

C. Water
De levering van water inclusief kosten van vastrecht en meterhuur;

D. Technische Installatie
Het onderhoud, periodieke controle en elektriciteitsverbruik van technische installaties, waaronder o.a., indien aanwezig, koel- en ventilatiesysteem, wisselen van filters, automatische deurinstallatie, schuifhekinstallatie, hydrofoorinstallatie en vuilwaterpomp/drainagepomp, CV-installatie, brandmeldinstallatie, storingsmelder(s), noodstroominstallatie, parkeerslagboominstallatie, deurbel/videofooninstallatie/intercominstallatie;

E. Glasbewassing
De glasbewassing van buitenbeglazing alsmede in gemeenschappelijke ruimten;

F. Schoonmaak
De schoonmaak van algemene ruimten en buitenterrein, de noodtrappenhuizen, liften, ophalen huisvuil conform de geldende milieueisen. Indien gewenst zal gescheiden afvoer van huisvuil en papier plaatsvinden;

G. Lift
Het onderhoud, elektriciteitsverbruik en keuringskosten ten behoeve van aanwezige liftinstallatie(s);

H. Verlichting
Het vervangen van defecte verlichting in algemene verkeersruimte, gevelverlichting en terrein;

I. Terrein
Het onderhoud van het terrein in zijn algemeen waaronder o.a. het straatwerk, opstallen, groenvoorziening, verlichting en schuifhekinstallatie;

J. Zonwering
Het onderhoud en reparatie van zonwering;

K. Verzekering
Assurantiepremie buitenbeglazing;

L. Legionella / bacteriën
De kosten voor preventief onderzoek en noodzakelijke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van legionella en/of verontreinigingen in het gehuurde, zijnde o.a. in het water- en ventilatiesysteem;

M. Diversen
De receptie op de begane grond welke thans gefaciliteerd wordt door Computerplan zal tevens voor huurder fungeren als doorverwijzings- en ontvangstbalie. Deze extra service wordt omgeslagen in de servicekosten zolang Computerplan deze receptie functie in stand houdt. Secretariële en/of administratie ondersteuning is hierbij niet inbegrepen;

N. Diversen
De leveringen en diensten welke niet uitdrukkelijk onder A t/m M zijn omschreven echter wel tot deze categorieën behoren danwel geacht worden tot de leveringen en diensten te behoren en/of in nader overleg tussen huurder en verhuurder worden overeengekomen;

O. Administratiekosten
De administratiekosten van de hiervoor onder sub A t/m M vermelde leveranties en diensten, welke worden gesteld op 5% van die kosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering kantoorruimte
Het gehuurde zal worden opgeleverd in de huidige staat, onder andere voorzien van:
– personenlift;
– sanitaire voorzieningen per verdieping;
– klimaatinstallatie.
– kabelgoten voorzien van elektra.

De kantoorruimte zal als volgt aan Huurder worden opgeleverd:

– nieuw systeemplafond met hoogfrequente energiezuinige verlichtingsarmaturen;
– bandrasters;
– nieuwe verlichting per stramien geschakeld d.m.v. aanwezigheid sensor;
– vloeren gereedgemaakt voor aanbrengen vloerbedekking (geegaliseerd);
– bouwkundige wanden en kolommen, stalen beplating aan gevelzijde (boven en onder ramen)
geschilderd en hersteld;
– (bestaande) kabelgoten langs de gevel voorzien van elektra en vrije ruimte voor het aanbrengen van
databekabeling;
– aparte elektratussenmeter ten behoeve van het meten van elektraverbruik van Huurder.

Het opleveringsniveau van de bedrijfsruimte is in huidige staat en kan in samenspraak worden bepaald. Op dit moment bestaat de begane grond uit diverse ruimten. In overleg kan deze ruimte leeg en ontdaan van de aanwezige scheidingswanden worden opgeleverd.

Aanvaarding
In overleg

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het kantoorgebouw is gelegen op een zichtlocatie aan de A13 op het kleinschalig bedrijventerrein “Ypenburgse Poort”. In de directe omgeving bevinden zich tal van bedrijven zoals Mc Donalds, Hanos, Shurgard, Shanghai Hotel Holland Delft en Karwei.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met zowel de auto als het openbaar vervoer is goed.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe ligging aan de A13, afrit Delft Noord. Gelegen op luttele autominuten van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens goed bereikbaar.:

Tram 19 (HTM):
rijdt tussen Delft Tanthof en Leidschendam / Leidsenhage.
Bus 60 (Veolia):
rijdt tussen Delft CS en Den Haag Leidschenveen.
Bus 62 (Veolia):
rijdt tussen Delft en Nootdorp.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Delft Oost (Delftse Hout)’ en heeft de bestemming ‘kantoor’.

Energielabel
Het gebouw beschikt thans over Energielabel C

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag