Leemidden 22, De lier | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Leemidden 22

Omschrijving

Representatieve bedrijfs-/kantoorruimte (bouwjaar 2004) van circa 319 m² VVO met twee eigen parkeerplaatsen gelegen op de hoek van een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Leehove in De Lier. Het terrein van het bedrijvencomplex kan worden afgesloten door middel van een elektrisch toegangshek met afstandsbediening.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 319 m² VVO bedrijfs-/kantoorruimte verdeeld over twee verdiepingen. Een en ander is nader gespecificeerd in het NEN 2580 Meetrapport d.d. 02-02-2024.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan: het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

INDELING
Begane grond: ruime entree/hal met meterkast en toiletgroep, toegang tot de bedrijfsruimte (ca. 81,6 m² VVO) voorzien van elektrische overheaddeur en een entresol (ca. 50 m²), toilet, kantoorruimte en kantine met pantry (ca. 53,3 m² VVO). Vanuit de centrale hal geeft de trap toegang tot de eerste verdieping. Overloop met opstelplaats CV-ketel, twee ruimte kantoorruimtes (ca. 115 m² VVO), archiefkast, serverruimte en pantry.

PARKEREN
Er is parkeergelegenheid voor twee auto’s op eigen terrein.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: De Lier
Sectie: B
Nummer: 2635
Appartementsindex: A8
Omschrijving: Bedrijvigheid (industrie)

KOOPSOM
De vraagprijs van de bedrijfs-/kantoorruimte bedraagt € 575.000,00 kosten koper.

OPLEVERINGSNIVEAU
– Betonnen constructie
– Alarminstallatie
– Laadpunt voor elektrische voertuigen (snellader)
– Aluminium kozijnen met dubbel glas en elektrische zonwering
– Meterkast met voldoende groepen en een aardlekschakelaar
– Bedrijfsunit: vrije hoogte 4.60m¹
– Bedrijfsunit: krachtstroom aanwezig
– Bedrijfsunit: betonnen vloer met vloerbelasting van circa 2.000 kg/m²
– Bedrijfsunit: entresolvloer (ca 50 m²) met stalen trap
– Kantoorruimte: systeemplafond met verlichtingsarmaturen
– Kantoorruimte: voorzien van vloerbedekking
– Kantoorruimte: airconditioning / mechanische ventilatie
– Vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping
– C.V. VHR combiketel, merk Vaillant, type EcoTEC uit 2015
– Toiletgroep hal begane grond (dames- en herentoilet)
– Diverse keuken & pantryvoorzieningen
– VVE-bijdrage € 295,31 per maand (2023)

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris op uiterlijk 5 werkdagen na bereiken van wilsovereenstemming. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, en eventueel verschuldigde overdrachts- en/of omzetbelasting over de onroerende zaak en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de roerende zaken, zijn voor rekening van koper.

NOTARIS
Nader door koper te bepalen.

KOOPOVEREENKOMST
Op te stellen door instrumenterend notaris, lid van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

MILIEUSTATUS
Met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem en het gebouw zijn eigenaar geen bijzonderheden bekend die schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu volgens de thans geldende maatstaven. Milieukundig onderzoek is recentelijk niet verricht. Koper komt, ten aanzien van de milieukundige toestand, geen andere aanspraken toe jegens verkoper, dan die, waarvan verkoper zich op grond van de wet niet kan exonereren.

Voor zover aan verkoper bekend, zijn in het object geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. Verkoper is niet bekend met feiten die er op wijzen dat het object enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het object, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.

Voor zover aan verkoper bekend zijn in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig/verwerkt. Verkoper heeft gedurende de periode dat hij eigenaar/gebruiker was op of in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen aangebracht.

ERFDIENSTBAARHEDEN/KETTINGBEDINGEN/KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
Koper dient al zulke bepalingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.

LOCATIE
De bedrijfs-/kantoorruimte is op de hoek gelegen van een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein ‘Leehove’ in De Lier. Het bedrijventerrein is centraal gelegen in het Westland nabij verkeersknooppunt ‘Westerlee’.

BEREIKBAARHEID
Het knooppunt geeft direct ontsluiting op de A20 (via Maassluis-Vlaardingen-Schiedam richting het noorden van Rotterdam) en via de N222 en N223 is de A4 (Rotterdam-Den Haag-Amsterdam) en A13 (Rotterdam-Den Haag) goed bereikbaar.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is de bedrijfs-/kantoorruimte bereikbaar door middel van buslijn R-NET 455 (Zoetermeer, Delft, ‘s-Gravenzande en Naaldwijk). De bushalte is op loopafstand van het gebouw gelegen aan de Jogchem van der Houtweg.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt onder de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein De Lier’ vastgesteld op 11 februari 2015 met de huidige bestemming ‘bedrijventerrein’: bestemd voor o.a. bedrijven uit ten hoogste categorie 4.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Voor het volledige bestemmingsplan verwijzen wij u naar de websites van Ruimtelijkeplannen.nl en het Omgevingsloket.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel B, geldig t/m 14-12-2031.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Koopsom € 575.000 - Kosten koper

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 155 m2 (in units vanaf 155 m2)

Plan een bezichtiging of stel een vraag