Lange Vijverberg 9

Algemeen:
Representatieve, zelfstandige kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping in een rijksmonumentaal kantoorpand.

Adres:
Lange Vijverberg 9 (2513 AC) Den Haag.

Oppervlakte:
Voor de verhuur is circa 90 m² VVO kantoorruimte beschikbaar, gelegen op de 1e verdieping.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren:
In de directe omgeving bevinden zich diverse parkeergarages, waar tegen betaling kan worden geparkeerd, te weten in de Heulstraat, aan het Plein en onder het Malieveld.

Huurprijs kantoorruimte:
€ 15.000,00 per jaar, inclusief servicekosten, te vermeerderen met de verschuldigde BTW.

BTW status:
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten:
De servicekosten zijn in de huurprijs begrepen en betreft een vast bedrag.

Levering en diensten:
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen wordt aangeboden:
-gasverbruik inclusief vastrecht;
-elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de gemeenschappelijke ruimten;
-waterverbruik inclusief vastrecht;
-onderhoud en periodieke controle van verwarming en/of luchtbehandelingsinstallatie, alsmede de koelinstallatie;
-idem van brandmelderinstallatie;
-schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, lift, beglazing buitenzijde alsmede beglazing gemeenschappelijke ruimten;
-administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Verhuurder behoudt zich het recht voor om bovengenoemde leveringen en diensten, alsmede de daarbij behorende servicekosten tussentijds aan te passen of te laten vervallen.
Verhuurder zal eenmaal per jaar een specificatie aan huurder ter
hand stellen en overgaan tot verrekening.

Huurtermijn:
Het betreft een onderhuursituatie (uiterlijk tot en met 30 april 2022). Derhalve kunnen flexibele termijnen worden afgesproken.

Oplevering:
De kantoorruimte wordt in huidige staat opgeleverd, met onder andere de navolgende voorzieningen:
-een representatieve entree met natuurstenen vloer;
-personenlift;
-(gedeelde) pantry;
-(gedeelde) sanitaire voorzieningen;
-mechanische ventilatie;
-isolerende beglazing in de achtergevel;
-CV gasinstallatie, radiatoren met thermostaatkranen;
-brandbeveiliging- en ontruimingsinstallatie;
-intercominstallatie;
-databekabeling.

Aanvaarding:
Per direct.

Voorzieningen

  • Lift
  • Pantry

Beschikbare huurprijs

m2 kantoorruimte

2-10
90 m2
P.O.A.

Aanbod op maat

Zoek je meer specifiek aanbod?

Wij gaan graag voor jou op zoek.

Plan een bezichtiging of stel een vraag