Kantoorruimte huren Koningin Julianalaan 353, Voorburg | Deskfinder.nl

Koningin Julianalaan 353

Omschrijving

ALGEMEEN
De kantoorruimte is gelegen op een uitstekende zichtlocatie op de begane grond in het verzamelgebouw ‘Corbulo’ gelegen aan een doorgaande weg (Prins Bernhardlaan) in Voorburg. Recent zijn de eerste en tweede verdieping van het gebouw herontwikkeld naar appartementen, maar blijft de begane grond beschikbaar voor commerciële functies.

Andere huurders in het gebouw zijn onder andere The Little Gym, Make me Smile, BENU Apotheek en Dijkhuizen Makelaars. Tevens ligt het gebouw direct naast het winkelcentrum ‘De Julianabaan’, hierdoor biedt de directe omgeving een ruim aanbod aan winkels, horeca en goede OV-voorzieningen.

Recent is de gevel van de eerste en tweede verdieping opgeknapt. De werkzaamheden aan de gevel van de begane grond zullen naar verwachting Q2 2023 worden afgerond.

ADRES
Koningin Julianalaan 353 (2273 JJ) te Voorburg.

OPPERVLAKTE
De totale voor verhuur beschikbare oppervlakte bedraagt circa 604 m² VVO kantoorruimte gelegen op de begane grond.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
Het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Circa 25 parkeerplaatsen in de achtergelegen overdekte parkeerplaats is voor verhuur beschikbaar. Additioneel zijn er diverse parkeermogelijkheden langs de openbare weg.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Voorburg
Sectie: E
Nummer: 8862

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€170,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 1.200,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De hoogte van de servicekosten bedraagt € 42,50,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

– Elektraverbruik incl. vastrecht ten behoeve van de installaties en verlichting van de algemene ruimten en overige kosten;
– Verbruik water incl. vastrecht en overige kosten;
– Gasverbruik incl. vastrecht en overige kosten;
– Liftinstallatie naar parkeergarage toe;
– Vuilafvoer;
– Beveiliging parkeergarage;

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object wordt met het huidige inbouwpakket aangeboden. Dit bevat o.a.:

– Huidige vloerbedekking of huidige PVC vloer;
– LED-verlichting met bewegingsdetectie;
– Huidige systeemplafond voorzien van topkoeling;
– Scheidingswanden voor vergaderruimtes;
– Kabelgoten;
– Toiletgroepen;
– Kluis;
– Pantry;
– Aparte patchruimte;
– Databekabeling, kabelgoten.

In overleg met verhuurder is een ander opleveringsniveau bespreekbaar.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het ‘Corbulo’ gebouw ligt in het verlengde van het winkelcentrum ‘De Julianabaan’, waarnaast een groot aantal landelijk opererende winkelketens, zoals AH, Jumbo, Blokker, Etos, HEMA, Bruna en McDonalds zijn gevestigd. Tevens zijn er lokale ondernemers gevestigd alsmede diverse gezellige lunchgelegenheden.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
Met de auto is het Rijkswegennetwerk uitstekend bereikbaar. Binnen enkele autominuten is de A12 (Den Haag – Utrecht) bereikbaar alsmede de N14, welke enerzijds aansluit op de N44 en overgaat in de A44 (Den Haag – Knooppunt Burgerveen) en anderzijds aansluit op de A4 (Midden Delfland – Amsterdam).

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van de tramhalte ‘Mgr. van Steelaan’ met tramlijn 2. Tevens bevindt zich schuin voor de deur de bushalte ‘Koningin Julianaplein’ met buslijn 23, welke een directe verbinding heeft met het NS station Voorburg.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Stedelijk’ en heeft de bestemming ‘Gemengd’.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over energielabel A+.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag