Kantoorruimte huren Herenstraat 157, Voorburg | Deskfinder.nl

Herenstraat 157

Omschrijving

ALGEMEEN
De winkel-/kantoorruimte is gelegen in het gezellige historische centrum van Voorburg en bevindt zich in het winkelgebied de ‘Huygenskwartier’. Elke zaterdag is er op het Oosteinde, het verlengde van de Herenstraat, een gezellige markt en is er een diverse keuze aan restaurants, winkels en cafés.

De straten in het centrum van Voorburg staan bekend om hun prachtige pandjes en historische geveltjes.

ADRES
Herenstraat 157 (2271 CE) Voorburg

OPPERVLAKTE
De totale beschikbare oppervlakte bedraagt circa 45 m² VVO winkel-/kantoorruimte.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
In de directe omgeving is er voldoende parkeergelegenheid (blauwe zone).

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Voorburg
Sectie: E
Nummer: 8779
Grootte: 290
Omschrijving: WONEN MET BEDRIJVIGHEID

HUURPRIJS
De all-in huurprijs voor de winkel-/kantoorruimte bedraagt € 1.600,- euro per maand, te vermeerderen met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten zijn inbegrepen in de all-in huurprijs

LEVERING EN DIENSTEN
De levering en diensten zijn inbegrepen in de all-in huurprijs.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kalandermaand vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
De oplevering van de winkel-/kantoorruimte wordt in overleg met Huurder bepaald.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
In de Herenstraat en de direct daaraan gelegen straten is een mix te vinden van detailhandel, horeca en kunst. Tot 11:00 uur is er gelegenheid voor het bevoorraden van de winkels. Hierna is de Herenstraat in Voorburg een wandelpromenade.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12 en de A4. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is de winkel-/kantoorruimte eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op 5 minuten loopafstand van station/halte Voorburg. Dit station is makkelijk te bereiken per trein, metro en bus:

Trein:
NS-sprinter tussen Utrecht en Den Haag.
Metro E (RET):
rijdt tussen Den Haag Centraal en Rotterdam
Bus 23 (HTM):
rijdt tussen Scheveningen, Voorburg en Den Haag
Bus 45 (EBS):
rijdt tussen Leiden, Voorburg en Den Haag

BESTEMMING
De winkel-/kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Stedelijk’ en heeft de bestemming ‘centrum’

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag