Kantoorruimte huren Lage Biezenweg 1, Vianen | Deskfinder.nl

Lage Biezenweg 1

Omschrijving

ALGEMEEN
Wanneer u op de A2 rijdt ziet u op de hoek van bedrijventerrein “De Biezen” dit moderne kantoorgebouw liggen. Het gebouw aan de Lage Biezenweg 1 in Vianen valt al snel op door de architectuur en de 5 bouwlagen.

Het gebouw is aan de binnenzijde modern afgewerkt met onder andere veel glazen wanden en up to date vloerbedekking. De kantoorruimtes worden in de huidige en hoogwaardige staat opgeleverd. Het inbouwpakket bestaat uit een combinatie van ruime kantoortuinen en kantoor-/vergaderkamers.

Naast het kantoorgebouw zijn op eigen en gereserveerde terrein 52 parkeerplaatsen aanwezig. Daarnaast is het mogelijk om te parkeren langs de openbare weg in de directe omgeving.

Bedrijventerrein “De Biezen” is een goed bereikbaar bedrijventerrein. In de directe omgeving zijn onder andere Miele Nederland, Nexxus Software, Winvision, CADAC en de Makro gevestigd.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
Het object is gelegen nabij de afrit Vianen aan de rijksweg A2 waardoor het binnen enkele minuten is te bereiken. Daarnaast is het kantoor bereikbaar via de afslag Hagestein van de A27.

Openbaar vervoer:
Met het OV is de locatie eveneens goed te bereiken. Op enkele minuten afstand is een bushalte gelegen, voor de buslijnen 63 en 64, met verbindingen van en naar Utrecht CS en Nieuwegein. De reistijd vanaf Utrecht CS bedraagt circa 30 minuten.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is totaal circa 1.757 m2 v.v.o. kantoorruimte beschikbaar, verdeeld als volgt:

Begane grond | 335 m²
1e verdieping | 407 m²
2e verdieping | 407 m²
3e verdieping | 405 m²
4e verdieping | 203 m²

Genoemde metrages zijn vastgesteld conform NEN 2580 meetcertificaat voor verhuurbare oppervlakten.

PARKEERGELEGENHEID
Bij het gebouw zijn er 52 gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar. Aanvullend zijn er openbare parkeerplekken. Daarnaast zijn er ook een aantal laadpalen aanwezig.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt in de huidige turn-key staat opgeleverd met de volgende voorzieningen:
• vloerbedekking;
• veelal glazen scheidingswanden;
• databekabeling;
• pantry per verdieping;
• bedrijfsrestaurant op de 4e verdieping;
• zonwering bij de zonbeschenen zijde;
• 6-personen liftinstallatie;
• toiletgroepen per verdieping;
• verwarmingsradiatoren met thermostaat-kranen;
• mechanische ventilatie met topkoeling;
• systeemplafonds voorzien van inbouw verlichtingsarmaturen.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

ENEGERGIELABEL
Het kantoorgebouw is voorzien van Energielabel A.

AANVAARDING
Per direct.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 120,00 per m² per jaar.

Parkeerplaatsen:
€ 533,00 per parkeerplaats per jaar.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, verhoogd met een percentage dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.
Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.
HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 32,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• gas, water en elektra ten behoeve van de gehuurde ruimte, inclusief vastrechten;
• onderhoud en periodieke controle van de liftinstallatie, de hydrofooninstallatie, de brandinstallatie, het storingsmeetsysteem, het sanitair en de lampen en dergelijke in de algemene ruimten;
• schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten, de beglazing binnen en buitenzijde, de gevels en het buitenterrein;
• afvoer dagelijks huisvuil;
• huur/gebruik containers;
• onderhoud tuinen;
• onderhoud zonwering;
• assurantiepremie buitenbeglazing;
• administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

ZEKERHEIDSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag