Kantoorruimte huren Computerweg 6, Utrecht | Deskfinder.nl

Computerweg 6

Omschrijving

ALGEMEEN
Het betreft een representatief zelfstandig turn-key kantoorgebouw aan de Computerweg 6 te Utrecht op het bedrijventerrein “Lage Weide”. Op dit bedrijventerrein zijn diverse bekende ondernemingen gevestigd zoals HEMA, Rad Powerbikes, WE Fashion en VanMoof.

Voor de verhuur is een metrage van circa 1.470 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar. Op de begane grond zijn vergaderzalen, één bedrijfskantine en een sportruimte met kleedkamer en een douche aanwezig. Aan de achterkant is een kleine bedrijfsruimte gesitueerd, welke voorzien is van een overheaddeur. Via de centrale trap is de eerste verdieping bereikbaar, waar de balie is. Op deze verdieping zijn open office spaces, twee opleidingsruimten, vergaderruimten en op aan beide vleugels is een pantry aanwezig.

Bij het kantoorgebouw is er gedacht aan duurzaamheid. Zo zijn er zonnepanelen geplaatst en is er een warmteterugwinningsysteem aangelegd in het gebouw. Tevens beschikt het gebouw over een airconditioning en een ventilatiesysteem.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
Per auto is het object goed bereikbaar. Via de noordelijke rondweg om Utrecht (N230) is de afslag 8 van de rijksweg A2 binnen enkele minuten bereikbaar.

Openbaar vervoer.
Het bedrijventerrein is per openbaar vervoer goed bereikbaar. De reistijd naar het Utrecht Centraal Station en NS-Station Maarssen bedraagt respectievelijk circa 20 minuten en circa 8 minuten (rechtstreekse verbinding met buslijn 38).

VLOEROPPERVLAK
In het gebouw is 1.470 m2 beschikbaar over 3 bouwlagen, hierdoor is het gehele gebouw beschikbaar.

PARKEERGELEGENHEID
Op het eigen parkeerterrein zijn in totaal 25 parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeernorm is 1:50.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
• ventilatiesysteem;
• airconditioning waar aanwezig;
• gescheiden sanitaire voorzieningen op beide verdiepingen;
• overheaddeur achterzijde;
• huidige indeling middels (deels) glazen scheidingswanden;
• huidige vloerbeddeking;
• meerdere pantryvoorzieningen;
• laadpalen op het parkeerterrein, verbruikskosten des huurders.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

ENEGERGIELABEL
Het gebouw is voorzien van een energielabel A.

GLASVEZEL
Het kantoorgebouw beschikt over glasvezelinternet. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van een glasvezelverbinding bij een provider

AANVAARDING
In overleg.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 135,00 per m² per jaar.

Parkeerplaatsen:
€ 250,00 per parkeerplaats per jaar.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, verhoogd met 5% dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.
Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 37,50 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• elektriciteitsverbruik en -opwek (bestaande zonnepanelen), inclusief vastrecht, transport, meet-, monitoring- en bijbehorende diensten ten behoeve van de gehuurde ruimte, de installaties van het gebouw alsmede het buitenterrein en het dak;
• gasverbruik inclusief vastrecht, transport-, meet-, monitoring en bijbehorende diensten ten behoeve van de gehuurde ruimte;
• waterverbruik inclusief vastrecht en bijbehorende diensten ten behoeve van de gehuurde ruimte;
• onderhoud en periodieke controles van verwarmings- en koelinstallaties en luchtbehandelingsinstallaties;
• onderhoud en periodieke controles van zonnestroominstallaties;
• onderhoud en periodieke controles van laadvoorzieningen voor voertuigen;
• onderhoud en periodieke controles van noodverlichting;
• onderhoud en periodieke controles van blusmiddelen;
• onderhoud en periodieke controles en keuring van de brandmeldingstallietie inclusief maandelijkse op- en Beheer taken;
• onderhoud en periodieke controles van huidige zonwering aan de buitenzijde van het gebouw (daar waar aanwezig);
• dak inspectie en preventief schoonhouden van dak en hemelwaterafvoeren;
• inspectie en jaarlijkse keuring van dakveiligheidsvoorzieningen;
• NEN3140 inspectie (1x per 5 jaar);
• kosten voor schoonmaak beglazing buitenzijde (6x per jaar);
• kosten voor gevelreiniging 1x per 5 jaar);
• onderhoud buitenterrein & groenvoorziening (inclusief herstelwerkzaamheden van verzakkingen in straatwerk);
• eventuele (gebruiks)belastingen waarvoor Verhuurder wordt aangeslagen en die voor rekening van Huurder dienen te komen;
• eventuele overige zaken die nodig zijn voor het servicen van het gebouw;
• administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

ZEKERHEIDSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 135 /m2/jaar

Servicekosten € 37,5 /m2/jaar

Aanvaarding

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 1.470 m2 (in units vanaf 1470 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 3 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag