Kantoorruimte huren Oder 8, 's-gravenhage | Deskfinder.nl

Oder 8

Omschrijving

Algemeen Modern (hoek) bedrijfspand bestaande uit kantoorruimte en 8 parkeerplaatsen op eigen terrein, deel uitmakende van “Bedrijventerrein Forepark”. Diverse nationale en internationale bedrijven zijn hier gevestigd alsmede het stadion van ADO Den Haag. Adres Oder 8 – 10 (2491 DC) Den Haag. Oppervlakte Voor de verhuur is thans circa 380 m² kantoorruimte beschikbaar, gelegen op de eerste verdieping van het object. Parkeren Op eigen terrein zijn circa 8 parkeerplaatsen beschikbaar. Huurprijs De huurprijs bedraagt € 5.200,- per maand inclusief parkeerplaatsen en servicekosten, te vermeerderen met BTW. BTW status Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd. Servicekosten De servicekosten zijn inbegrepen in de all-in huurprijs. Huurprijsaanpassing Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huurprijsbetaling Per kwartaal vooruit. Huurgegevens Huurtermijn 5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar. Oplevering Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten: – Keuken; – Doucheruimte; – Airconditioning; – Patchruimte; – Markieskappen; – Vloerbedekking; – Wandafwerking; – Alarminstallatie; – Toiletgroep; – Systeemplafond; Aanvaarding Per direct. Zekerheidsstelling Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur, te vermeerderen met BTW. Huurovereenkomst Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen. Locatie en bereikbaarheid Locatie De kantoorruimte is gelegen op bedrijventerrein ‘Forepark’ te Den Haag. Bereikbaarheid Het ‘Forepark’ ligt direct nabij het Prins Clausplein tussen de A4 (Den Haag-Amsterdam v.v.), A13 (Den Haag-Rotterdam v.v.) en de A-12 (Den Haag-Utrecht v.v.) en is derhalve perfect gelegen ten aanzien van de aan- en afvoer van goederen. Ook per openbaar vervoer is het ‘Forepark’ uitstekend bereikbaar middels een tweetal busverbindingen naar de in de omgeving gelegen NS-stations (Randstad Rail). Tijdens de ochtend- en avondspits rijdt er een sneldienst rechtstreeks van en naar Den Haag Centraal Station (reistijd 10 minuten). Bijzonderheden Bestemming De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Forepark A4-A12’ en heeft de bestemming ‘bedrijf-2’. Energielabel Het gebouw beschikt over een energielabel A+++. Courtage Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn. Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 5.200 Per maand

Aanvaarding Direct

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 380 m2 (in units vanaf 380 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 2 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag