Javastraat 132, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Javastraat 132

Omschrijving

ALGEMEEN
Een uniek object gelegen op de rand van de archipel en 2005. Het betreft een zelfstandige winkel-, kantoor- en praktijkruimte met eigen voordeur, centraal gelegen op een zichtlocatie op de hoek van de Javastraat en Balistraat. De ruimte is voorheen in gebruik geweest als horecaruimte, maar is voor diverse doeleinden te gebruiken. Vanwege de hoekligging is het mogelijk om extra daglichttoetreding te creëren aan de Balistraatzijde. Een impressie is te vinden tussen onderstaande afbeeldingen. Tevens is het mogelijk om de ruimte op de begane grond intern te verbinden met de bovengelegen kantoorruimte (ca. 465 m² kantoorruimte

De Javastraat kenmerkt zich door de aanwezigheid van hoogwaardige bedrijven en instellingen en diverse winkels en horecagelegenheden. De Bankastraat en de Frederikstraat met zijn vele speciaalzaken zijn beide om de hoek gelegen.

ADRES
Javastraat 132 (2585AX) Den Haag.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte bedraagt circa 242 m² VVO winkel-/kantoorruimte, verdeeld over de begane grond en kelder.

Het is mogelijk om het gehuurde uit te breiden met circa 465 m² kantoorruimte gelegen op de 1e t/m 3e verdieping aan de Balistraat 1A.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

FRONTBREEDTE
7 m¹.

PARKEREN
In de directe omgeving zijn er in ruime mate openbare (betaalde) parkeervoorzieningen aanwezig.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: P
Nummer: 10583 A1
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (industrie/detailhandel)

HUURPRIJS
Op aanvraag.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico, overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
De winkelruimte zal worden opgeleverd in casco+ gerenoveerde staat.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Model verhuurder gebaseerd op de huurovereenkomst door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het object is gelegen in de wijk Archipel, op de hoek van de Javastraat, recht tegenover de Frederikstraat. De Javastraat is één van de hoofdverkeersaders om de stad uit te rijden. In de deze omgeving is een grote diversiteit aan speciaalzaken en gevarieerd aanbod aan gezellige horecagelegenheden te vinden, maar ook diverse dienstverlenende organisaties. Op loopafstand bevindt zich de Denneweg en het Haagse Kernwinkelgebied.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12 en de A4. Beide op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is zeer goed te noemen.
Op loopafstand is de halteplaats te vinden voor tramlijnen 1 en 9 met een rechtstreekse verbinding naar het centrum en station Den Haag Centraal.

BESTEMMING
Het registergoed valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Archipelbuurt e.o.’ d.d. 18-12-2014 met de bestemming ‘ Gemengd-1’.
De voor ‘Gemengd – 1’ (artikel 4) aangewezen gronden zijn op de begane grond onder andere bestemd voor:
a. detailhandel;
b. dienstverlening (onder voorwaarden);
c. bedrijven in de categorie A;
d. maatschappelijke doeleinden;
e. lichte horeca.

N.B. het verdient aanbeveling, om ondanks deze omschrijvingen in het bestemmingsplan, het voorgenomen gebruik te toetsen bij de gemeente.

ENERGIELABEL
De winkel-/kantoorruimte beschikt over Energielabel A++.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs Prijs op aanvraag

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Winkelruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 242 m2 (in units vanaf 242 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 1 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag