Enthovenplein 1, 's-gravenhage | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Enthovenplein 1

Omschrijving

ALGEMEEN
Het kantoorgebouw ‘Haagsche Hub’ onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid en moderne mogelijkheden. Recentelijk zijn verschillende verdiepingen gerenoveerd, evenals de begane grond, waardoor het object een eigentijdse en representatieve uitstraling heeft. Het biedt de huurders de vrijheid om de kantoorruimte naar eigen wens in te richten.

Oorspronkelijk is het gebouw in 1995 ontwikkeld voor De Consumentenbond en tot 2022 solitair in gebruik geweest door deze organisatie. Sinds 2022 zijn de 5e en 6e verdiepingen verhuurd aan de Oogkliniek. Momenteel is voor de verhuur ca. 1.565 m² kantoorruimte beschikbaar op de begane grond, 7e en 8e verdieping van het kantoorgebouw. Met 9 bouwlagen en een totale oppervlakte van circa 8.200 m² VVO kantoorruimte, biedt de ‘Haagsche Hub’ een ruime en inspirerende werkomgeving.

Parkeermogelijkheden zijn beschikbaar in de naastgelegen Q-Park garage, waar abonnementen rechtstreeks via Q-Park kunnen worden gehuurd.

ADRES
Enthovenplein 1 ‘Haagsche Hub’ (2521 DA) Den Haag.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 8.298 m² VVO kantoorruimte. Voor de verhuur is thans circa 1.565 m² VVO kantoorruimte beschikbaar en is als volgt verdeeld:

Verdieping | Metrage VVO
Begane grond – Ca. 344 m²
7e verdieping – Ca. 613 m²
8e verdieping – Ca. 608 m²
Totaal Ca. 1.565 m²

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Parkeren is mogelijk in de naast de Haagsche Hub gelegen, ondergrondse, parkeergarage Q-Park Laakhaven, aan de Rijswijkseweg 27 te Den Haag.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: AD
Nummer: 4513
Grootte: 2.762 m²

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 155,- per m² per jaar, te vermeerderen met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 50,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
• nachtveiligheidsdienst, bewaking, servicedesk (receptie);
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht en netbeheer t.b.v. verbruik in door huurder gehuurde ruimte;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht en netbeheer t.b.v. verbruik gemeenschappelijke ruimten en de gebouwgebonden installaties en systemen;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• rioolrecht;
• onderhoud en periodieke controle van de gebouwgebonden installaties en systemen;
• contracten inclusief telefoonkosten t.b.v. doormeldinstallaties van o.a. brandmeldinstallatie, liftstallatie en de gebouwbewakingsinstallatie;
• schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten en liften, beglazing buitenzijde (alsmede zonwering, beglazing gemeenschappelijke ruimten, gemeenschappelijke terrassen, parkeerkelder en/of terrein);
• verzorging huisvuil, containerhuur e.d. ten behoeve van algemene afvalstromen (niet huurderspecifieke afvalstromen als vetten, oliën en/of chemisch afval);
• interne bewegwijzering;
• bijdrage restaurantvoorziening;
• assurantiepremie beglazing;
• administratie- en beheerskosten ad 5% over de bovenomschreven leveringen en diensten, te vermeerderen met de wettelijke omzetbelasting.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:
• entree, welke volledig is gerenoveerd naar een representatieve (multitenantvriendelijke) omgeving;
• 2 personenliften;
• nieuw systeemplafond met LED-verlichtingsarmaturen;
• gesausde constructieve wanden;
• nieuwe sanitaire voorzieningen op iedere verdieping;
• te openen ramen;
• restaurantvoorziening;
• glasvezelbekabeling;
• mindervalidentoilet op de begane grond;
• binnentuin;
• fietsenkelder.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVERKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
De Haagsche Hub bevindt zich in het deelgebied Laakhaven/HS, een onderdeel van het Central Innovation District (CID) van de gemeente Den Haag. Dit gebied ondergaat momenteel een dynamische ontwikkeling, met als doel de transformatie naar een aantrekkelijkere woon- en werklocatie.

In de nabije omgeving zijn bekende bedrijven zoals Odido, Amazon en De Haagse Hogeschool gevestigd. Het Stationspostgebouw aan de overkant is volledig gerenoveerd om plaats te bieden aan het (nieuwe) hoofdkantoor van PostNL.

Bereikbaarheid van De Haagsche Hub is uitstekend. Het ligt op fietsafstand van het centrum van Den Haag en op loopafstand van treinstation Den Haag Hollands Spoor, waar een levendig stationsplein met winkels en horecagelegenheden wordt gerealiseerd. Daarnaast is de dichtstbijzijnde uitvalsweg slechts 3 minuten rijden.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12 en de A4. Beide op- en afritten bevinden zich op enkele autominuten van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op 5 minuten loopafstand van station Hollands Spoor. Daarnaast stopt tram 15 (halte ‘Waldorpstraat / Station HS’) direct voor de deur.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Laakhavens’ en heeft de bestemming ‘Gemengd -4.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A++.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 155 /m2/jaar

Servicekosten € 50 /m2/jaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 1.565 m2 (in units vanaf 344 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 9 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag