Kantoorruimte huren Carnegieplein 5, 's-gravenhage | Deskfinder.nl

Carnegieplein 5

Omschrijving

Algemeen
Het kantorencomplex is gelegen naast het Vredespaleis in de Internationale Zone van Den Haag en huisvest een diverse mix van organisaties waarvan NIBC en Octrooibureau V.O. de grootste zijn.

In 2018 zijn verscheidende bouwdelen volledig gerenoveerd met een hoogwaardig opleveringsniveau als resultaat. De verdiepingen genieten van veel direct zonlicht en zijn door de lay-out efficiënt indeelbaar.

Adres
Carnegieplein 5, 2517 KJ Den Haag.

Oppervlakte
Voor de verhuur is momenteel circa 606 m² kantoorruimte beschikbaar, gelegen op de zesde verdieping.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
De parkeernorm is 1:100, in de ondergelegen parkeergarage. De parkeerplaatsen betreffen zwerfplekken.

Kadastrale gegevens
Gemeente: ‘s-Gravenhage
Sectie: P
Nummer: 10470

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 170,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 1.500,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Btw-status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.

In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 45,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Gasverbruik inclusief vastrecht;
– Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– Waterverbruik inclusief vastrecht;
– Onderhoud buitenterrein en groenvoorziening;
– Onderhoud en periodieke controle van brandblusapparatuur;
– Onderhoud en periodieke controle van brandmeldinstallatie;
– Onderhoud en periodieke controle van noodverlichtingsinstallatie;
– Onderhoud en periodieke controle van verwarmings-, koel- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s);
– Onderhoud en periodieke controle van drukverhogingsinstallatie;
– Onderhoud en periodieke controle van storingsmelder en de noodverlichting;
– Onderhoud en periodieke controle van de glazenwasinstallatie;
– Onderhoud van de gemeenschappelijke verlichting;
– Onderhoud en periodieke controle van liftinstallatie(s);
– Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede
binnenzijde gemeenschappelijke ruimten;
– Onderhoud en periodieke controle van de automatische deurbediening;
– Onderhoud van de gevel (inclusief reiniging);
– Onderhoud van het dak;
– Gebruikersheffingen;
– Assurantiepremie binnen- en buitenbeglazing;
– Ongediertebestrijding;
– 5% administratiekosten over bovenstaande zaken.

Bijzonderheden:
De begane grond is momenteel ingericht als dynamische ontvangstruimte met diverse voorzieningen als een coffeecorner, evenementenruimte en vergaderruimten (welke per dagdeel worden verhuurd).

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:
– Representatieve centrale entree;
– Koelplafond met geïntegreerde ventilatievoorzieningen en (LED)verlichting;
– Fietsenstalling in de parkeergarage;
– Verwarming middels radiatoren;
– 2 wcd’s per stramienmaat van 1.80 m.;
– Heren- en damestoilet per verdieping;
– Pantry;
– Databekabeling;
– Vloerbedekking;
– Scheidingswanden;
– Royale binnentuin;
– 2 liften;
– Fietsenstalling in de parkeergarage;

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het object is gelegen aan het Carnegieplein 5 in de Internationale Zone, tussen het oude centrum van Den Haag en Scheveningen.
Naast het Vredespaleis zijn in de directe omgeving diverse gerenommeerde organisaties gehuisvest, waaronder het hoofdbureau van de Politie Haaglanden, Octrooibureau V.O., Burson Marsteller, NIBC en verschillende ambassades.
Op loopafstand is de Bankastraat gelegen met diverse faciliteiten zoals een supermarkt, bakker, slager, kapper, stomerij en diverse lunchrooms.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Den Haag is erg goed dankzij de geografische ligging binnen de Randstad maar ook door de ligging ten opzichte van de luchthaven Schiphol en Rotterdam-The Hague Airport.

Per auto
Het object is met eigen vervoer goed te bereiken. Het Hubertusviaduct en de Raamweg, welke op enkele minuten zijn gelegen, dragen bij aan een optimale aansluiting op het rijkswegennet (A44/A4 Amsterdam-Rotterdam en A12 Den Haag-Utrecht).

Per OV
Tramhalte Vredespaleis is op 2 minuten loopafstand gelegen en geeft via lijn 1 onder andere een directe aansluiting op de NS-station Den Haag Hollands Spoor. Bus 24 ligt op 5 minuten loopafstand en geeft een directe aansluiting op NS-station Den Haag Centraal Station.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Archipelbuurt e.o.’ en heeft de bestemming ‘kantoor’.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A++.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag