Westblaak 41, Rotterdam | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Westblaak 41

Omschrijving

Algemeen
Karakteristieke kantoorverdieping in het gemeentelijk monument het ‘Grotiushuis’ aan de Westblaak in het centrum van Rotterdam. De verdieping kent een totale grootte van circa 912 m² v.v.o.

De ligging aan de eerste naoorlogse kantorenboulevard van de stad en aan de rand van het kernwinkelgebied maakt de locatie bijzonder. Alle centrumvoorzieningen, zoals een grote verscheidenheid aan horeca, leisure, hotels, winkels, waaronder meerdere flagshipstores, warenhuis De Bijenkorf, de Markthal, bioscopen, theaters, musea en hoogwaardig OV, zijn in de directe omgeving te vinden.

De onderbouw van het Grotiushuis’ is ingevuld met winkels, leisure en horeca, terwijl de verdiepingen zijn bestemd voor kantoren. De te koop aangeboden 6e verdieping omvat twee kantoorvleugels, ter weerszijden van het hoofdtrappenhuis en de liftlobby.

Ligging en bereikbaarheid
Het ‘Grotiushuis’ ligt op loopafstand van het Centraal Station (± 12 minuten) en Station Blaak (± 9 minuten), waar trein, metro, tram en bus samenkomen. Daarnaast ligt het drukste metrostation van Rotterdam (Beurs) bijna voor de deur. Dit metrostation is de enige overstapmogelijkheid, waar alle 5 metrolijnen samenkomen. Door het zeer ruime aanbod aan openbaar vervoer is de locatie uitstekend en snel bereikbaar.

Per auto
De auto bereikbaarheid van het ‘Grotiushuis’ is voor een binnenstadlocatie eveneens goed te noemen. Via de Maasboulevard en Boompjes, de Maastunnel traverse en de bruggen over de Nieuwe Maas, is het rijkswegennet makkelijk te bereiken.

Indeling
6e verdieping — circa 700 m² kantoorruimte – Westblaak 41
6e verdieping — circa 212 m² kantoorruimte – Westblaak 55

Parkeren
Parkeren kan in verschillende nabijgelegen garages, onder meer aan de Crispijnstraat (Lijnbaan), de Hartmanstraat (Westblaak gebouw), het Schouwburgplein en Wijnstraat. In deze garages kunnen – mits voorradig – abonnementen worden afgesloten.

Voorzieningen
De kantoorverdieping wordt in de huidige staat opgeleverd, voorzien van o.a.:
– centrale entree met authentiek trappenhuis;
– drie personenliften;
– stadsverwarming met radiatoren en convectors;
– mechanische afzuiging;
– airco splitunits in de meeste kantoren;
– te openen ramen;
– binnen lichtwering aan de zuidgevel;
– brandmeldinstallatie met handmelders en slow hoops;
– nooduit transparanten;
– bel- en intercominstallatie;
– bestaande toiletten.

Koopsom
€ 1.695.000,00 kosten koper.

VVE
De bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren per het 2e kwartaal van 2022 bedraagt respectievelijk € 12.809,92 en € 3.952,84 per kwartaal. Het voorschot stookkosten bedraagt € 2.100,- respectievelijk € 800,- per kwartaal.

Financiële positie VVE
Koper wordt van rechtswege lid van de Vereniging Van Eigenaren Westblaak Tussen Keerwer En Karel Doormanstraat Genaamd Grotiushuis Te Rotterdam. Deze VVE is actief en heeft een professionele externe administrateur. Er is een planning voor komend groot onderhoud (meerjarig), die periodiek wordt bijgesteld. Op korte termijn staat de revitalisering van de hoofdentree van de kantoren gepland en later in de tijd staat de revitalisering van de gevels met de kozijnen en ramen op het verlanglijstje van de leden. Voor deze investeringen is en wordt door de vereniging jaarlijks (extra) gereserveerd. Eind 2020 bedroeg de reservepositie van de VVE bijna € 995.000,- (naar boven afgerond). Het aandeel van de te koop aangeboden appartementen bedroeg op 31-12-2020 iets meer dan € 160.000,-, welk bedrag geacht wordt in de koopsom te zijn begrepen. De jaarcijfers 2021 zijn nog niet goedgekeurd, maar de reservepositie is in het afgelopen jaar verbeterd.

Overdracht
De appartementsrechten worden vrij van huur en gebruiksrechten geleverd.

Zakelijke lasten (let op: 2021) Westblaak 41 Westblaak 55
Waterschapslasten € 146,02 € 50,54
OZB belasting € 2.416,02 € 836,32
Rioolheffing € 653,39 € 256,25

Bestemming
De vigerende bestemming van het ‘Grotiushuis’ is “Centrum-1”. Deze bestemming reguleert het gebruik als kantoor op de verdiepingen.

Bouwperiode
1957 tot 1960.

Monumentenstatus
Het ‘Grotiushuis’ is een van de laatste ‘moderne’ naoorlogse kantoorgebouwen, die nog grotendeels haar authentieke karakter en gevelbeeld heeft behouden, reden waarom het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst wegens haar betekenis voor de wederopbouw van de stad.

Energielabel.
Voor het ‘Grotiushuis’ geldt door de monumentenstatus geen verplichting om een geldig energielabel te hebben.

Levering
Per direct mogelijk.

Kadastrale gegevens
Adres : Westblaak 55 Westblaak 41
Gemeente : Rotterdam, 4e Afd. Rotterdam, 4e Afd.
Sectie : AG AG
Nummer : 1211-A 1211-A
Index : 16 17

Milieu
Het is aan verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat, die ten nadele strekt van kantoorgebruik of die zou kunnen leiden tot een saneringsplicht dan wel tot het nemen van andere maatregelen.

Aansprakelijkheid
Koper dient te verklaren dat hij er mee bekend is dat het gebouw, waarvan de twee appartementsrechten deel uitmaken, meer dan 60 jaar oud zijn. Dit betekent dat de eisen die aan de algehele bouwkwaliteit mogen worden gesteld, lager liggen dan bij nieuwe kantoorgebouwen. Ondanks dat er sprake is van intensief beheer vanuit de VVE staat verkoper niet in voor de kwaliteit van het gebouw en de appartementsrechten in het bijzonder. Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek in stelt dan wel laat instellen naar de onroerende zaak dan wel dat hij dit onderzoek bewust achterwege laat en dus welbewust de daaraan verbonden risico’s zonder enig voorbehoud of enig aanspraak jegens verkoper aanvaardt.

Koopovereenkomst
In de op te maken koopovereenkomst zullen de algemeen gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zal de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten, die de notaris nodig acht.

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie op algemeen gebruikelijke voorwaarden te stellen van 10% van de koopsom of in plaats daarvan een waarborgsom van gelijke grootte te storten op de derdenrekening van de instrumenterend notaris(kantoor).

Kosten
Alle kosten alsmede de verschuldigde overdrachtsbelasting verband houdende met de door de notaris op te stellen koopovereenkomst en leveringsakte zijn voor rekening van koper.

Notariskantoor
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Koopsom € 1.695.000 - Kosten koper

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 912 m2 (in units vanaf 912 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 1 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag