Polakweg 7, Rijswijk | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Polakweg 7

Omschrijving

ALGEMEEN
Dit unieke object ‘Seven’ is gelegen op een prominente zichtlocatie aan de Polakweg in het Plaspoelpolder bedrijventerrein. Momenteel is er op de begane grond van het gebouw bedrijfsruimte beschikbaar. ‘Seven’ staat bekend om zijn comfortabele en flexibele karakter, waar bedrijven de mogelijkheid hebben om een eigen identiteit te creëren en zich te onderscheiden.

Op loopafstand bevindt zich het winkelcentrum ‘In de Bogaard’, waar tal van winkels, restaurants en entertainment opties zijn gevestigd. In de directe nabijheid van het kantoorgebouw bevindt zich het Elsenburgerbos, dat een groene en rustige omgeving biedt om te wandelen of te ontspannen. Gebruikers in het gebouw zijn thans Sport+ Fysiotherapie, Eleven Software Development en SS Beauty Clinic.

ADRES
Polakweg 7 (2288 GG) Rijswijk.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 3.282 m² VVO kantoor-/bedrijfsruimte. Voor de verhuur is thans 672 m² VVO bedrijfsruimte beschikbaar gelegen op de begane grond.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Het object beschikt over 52 parkeerplaatsen gelegen op het afgesloten parkeerterrein.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Rijswijk
Sectie: G
Nummer: 2012
Grootte: 3.282 m²
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

HUURPRIJS
De huurprijs voor de bedrijfsruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Bedrijfsruimte
€ 75,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 1.000,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 30,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Beheer;
– Service;
– Verhelpen van storingen;
– Onderhoud en keuringskosten e.d. ten behoeve van de installaties voor algemeen gebruik in de gebouwen;
– Elektriciteitsverbruik in gemeenschappelijke ruimten, de betreffende gehuurde bedrijfsruimten en verlichting buiten de unit(s);
– Schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten en buitenterrein;
– Verzekering van de buitenbeglazing aan het gebouw;
– Beveiliging, alarm en opvolging van het terrein en de gebouwen;
– Gemeenschappelijk waterverbruik;
– De afvoer van licht bedrijfsafval (papier, klein huishoudelijk afval) via afvalcontainers in containerhok;
– Onderhoud buitenterrein incl. tuin- en beplantingonderhoud;
– Gebouwbeheer, installatie en beheer goed werken luchtbehandelingssysteem;
– Keuring en onderhoud van brandblusmiddelen en noodverlichting;
– Huismeesterdiensten.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object zal in huidige staat ‘as is, where is’ opgeleverd worden aan huurder.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het object is gelegen op het dynamische bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk. Het terrein staat bekend om zijn strategische ligging nabij belangrijke snelwegen, waaronder de A4 en A13. Dit bedrijventerrein huisvest een breed scala aan bedrijven, variërend van kleine startups tot grote internationale ondernemingen. Het is een belangrijk economisch centrum in de regio, met tal van kantoorruimtes, productiefaciliteiten en logistieke operaties. In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals de European Patent Office, CBR Examencentrum en TUI Nederland.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A4 (Den Haag – Amsterdam) en de A13 (Den Haag – Rotterdam). Daarnaast profiteert Polakweg 7 ook van de nabijheid van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van NS-station Rijswijk. Dit station is makkelijk te bereiken per trein, tram en bus.?

BESTEMMING
De bedrijfsruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Plaspoelpolder, 1e algehele herziening’ en heeft de bestemming ‘gemengd -3.

ENERGIELABEL
De kantoorruimte beschikt over Energielabel A++.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 75 /m2/jaar

Servicekosten € 30 /m2/jaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdfunctie Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 672 m2 (in units vanaf 672 m2)

Plan een bezichtiging of stel een vraag