Kantoorruimte huren Laan van Zuid Hoorn 14, Rijswijk | Deskfinder.nl

Laan van Zuid Hoorn 14

Omschrijving

ALGEMEEN
Het in 2001 gerealiseerde gebouw ‘Oversteen’ betreft een tijdloos en stijlvol kantoorgebouw dat comfortabele huisvesting biedt aan bedrijven die op zoek zijn naar efficiënte en duurzame kantoorruimte, een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid. Het gebouw is opgebouwd uit een laagbouwgedeelte en een opvallend hoogbouwgedeelte die onderling zijn verbonden door de centrale entree. De centrale entree beschikt over een bemande receptiebalie. Er zijn diverse goede hotels, restaurants en een broodjeszaak in de nabijheid van ‘Oversteen’ te vinden.

In de directe omgeving zijn diverse gerenommeerde bedrijven gevestigd, de Nederlandse Loterij B.D.O Haaglanden en Petrogas.

ADRES
Laan van Zuid Hoorn 14 te Rijswijk (2289 DE).

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte conform NEN 2580 bedraagt circa 8.928 m² VVO kantoorruimte waarvan in het laagbouw gedeelte circa 2.796 m² en in de hoogbouw circa 2.803 m² voor de verhuur beschikbaar is. Het metrage is als volgt opgebouwd:

Gebouw A (laagbouw)
Verdieping – metrage
-1 (kelder): 88 m²
0 (begane grond): VERHUURD
1: 684 m²
2: 685 m²
3: 685 m²
4: 654 m²
Totaal: 2.796 m²

Gebouw B (hoogbouw)
Verdieping – metrage
0 (begane grond): 289 m²
1: 822 m²
2: 846 m²
3: 846 m²
4: VERHUURD
5: VERHUURD
6: VERHUURD
7: VERHUURD
Totaal: 2.803 m²

Deelverhuur per etage vanaf 300 m² is bespreekbaar.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Oversteen beschikt over 88 parkeerplaatsen in de afgesloten halfverdiepte parkeergarage onder het gebouw.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Rijswijk
Sectie: E
Nummer: 2564
Grootte: 5.530 m²
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR)

HUURPRIJS
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 90,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 1.250,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 46,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar.

OPLEVERING
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

• Representatieve entree met bemande receptiebalie;
• Systeemplafonds met bandraster en HF-verlichting met spiegeloptiek en benaderingsschakeling;
• Twee liften per bouwdeel;
• Luxe sanitaire voorzieningen op elke verdieping;
• Verwarming en koeling met behulp van warmtepomp;
• Verhoogde computervloer voor elektra-, data- en telefoonbekabeling
• Warmte- en koude terugwinning;
• 100% buitenlucht voor verwarming, koeling en ventilatie;
• Een pantry per verdieping;
• Toegangscontrolesysteem;
• Te openen ramen.

Gebouw B (begane grond) is voorbereid voor de vestiging van een bedrijfsrestaurant. Het kantoorgebouw is in de basis opgezet met een vrije overspanning van 14,40 meter. Per 1,80 meter is het gebouw in de langzijde vrij indeelbaar. Hierdoor is een groot aantal indelingsvarianten te realiseren, afgestemd op een verschillend gebruik van de ruimte en daardoor ideaal voor ‘Het Nieuwe Werken’.

AANVAARDING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het object is gelegen in Hoornwijck Businesspark. Dit is een moderne en hoogwaardige nieuwbouwlocatie voor bedrijven en organisaties die zich midden in de regio Haaglanden wensen te vestigen.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend. De locatie is gelegen langs de A13 en biedt hierdoor en grote mate van exposure en bereikbaarheid.

Auto:
Hoornwijck Businesspark bevindt zich bij de Rijswijkse Hoornbrug in het hart van regio Haaglanden, met een directe aansluiting op de ring A13 (Rotterdam), A4 (Den Haag-Amsterdam) en de A12 (Utrecht).

Openbaar vervoer:
Op loopafstand ligt de halte van tramlijn 15 met een verbinding naar onder meer het centrum van Den Haag en Nootdorp/Ypenburg.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Hoornwijck – Broekpolder’ en heeft de enkelbestemming ‘kantoor’.

ENERGIELABEL
Het gebouw beschikt over een energielabel A+.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag