Spechtlaan 2, Oegstgeest | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Spechtlaan 2

Omschrijving

Algemeen
Dit paviljoen, gebouwd rond 1900, gelegen op het imposante Landgoed Endegeest, met uitzicht op het Bio Science Park het Kasteel Endegeest, leent zich uitstekend voor een zorggerelateerde invulling.

De ruime centraal gelegen entree geeft toegang tot de aan beide zijden gesitueerde vleugels. De ruimte vleugels met een licht U-vorm naar achteren beschikt over veel lichtinval en een vrij uitzicht over de weilanden het achtergelegen bos.

Adres
Spechtlaan 2 (2342 EE) Oegstgeest.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 1.225 m² v.v.o. kantoorruimte en is als volgt verdeeld:

Kelder: 18 m² n.v.o.
Begane grond: 722 m² v.v.o.
Eerste verdieping: 503 m² v.v.o.

Op de tweede verdieping zou eventueel circa 420 m² v.v.o. extra kantoorruimte kunnen worden gerealiseerd. In de huidige situatie is de kapverdieping slecht toegankelijk.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
Het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Het naastgelegen parkeerterrein biedt plaats aan totaal circa 10 personenauto's.
Tevens ligt tegenover het kasteel een ruim (gratis) parkeerterrein, welke makkelijk te bereiken is via het looppad over het landgoed.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Oegstgeest
Sectie: E
Nummer:3271
Grootte: 74.470 m²
Omschrijving: Cultuur, erf – tuin

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
n.o.t.k.

Parkeerplaatsen
n.o.t.k.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.
Huurder zal zelf zorgdragen voor de aansluiting en betaling van de nutsvoorzieningen.

De overige servicekosten zijn nader over een te komen.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Onderhoud en periodieke controle van:
– Verwarmingsinstallatie(s);
– Liftinstallatie(s);
– Hydrofoorinstallatie(s);
– Onderhoud terrein;
– Assurantiepremie buitenbeglazing;
– Het (periodiek) schoonhouden en ontstoppen van goten, hemelwaterafvoeren;
– Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:
– Representatieve centrale entree;
– Tuin;
– Balkon;
– Pantry’s;
– Sanitaire voorzieningen per verdieping;
– Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
– Granito vloer entree en hal;
– Centrale verwarming.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het paviljoen is gelegen op steenworpafstand van bedrijventerrein Bio Science Park in Leiden, nabij de op- en afritten van de A44 (Amsterdam – Den Haag). In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals Universiteit Leiden, Avery Dennison, Janssen en Galapagos.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend. Het object ligt in de directe omgeving van de A44 (Amsterdam – Den Haag) bij de op- en afritten van zowel afslag Leiden als afslag Oegstgeest. Tevens ligt het object in de directe omgeving van de N206 (Leiden _ Aerdenhout).

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kasteel eveneens uitstekend bereikbaar. Station Leiden Centraal is op 10 minuten fietsen gelegen. Tevens is bushalte Curium voor het kasteel gelegen.

Trein:
Vanaf Leiden Centraal zijn er directe verbindingen met de volgende (eind)stations:
Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal en Hollands Spoor, Vlissingen, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Lelystad, Utrecht Centraal en Hoorn Kersenboogerd.

Bus 37:
rijdt tussen Katwijk en Leiden Centraal.
Bus 57:
rijdt tussen Leiden Centraal en Hillegom.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 'Wilhelminapark en Geesten, onherroepelijk vastgesteld 2010-02-18)' en heeft de bestemming 'maatschappelijk'. Op dit moment is er een ontwerp bestemmingsplan 'De Geesten', vastgesteld 2020-06-11, met de bestemming Maataschappelijk-2.

Energielabel
Het object beschikt over Energielabel G.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs Prijs notk

Aanvaarding Direct

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 1.225 m2 (in units vanaf 1225 m2)

Plan een bezichtiging of stel een vraag