Kantoorruimte huren Herenstraat 100, Nieuwegein | Deskfinder.nl

Herenstraat 100

Uitgelichte services

  • Pantry

    Je beschikt over je eigen/gedeelde keuken om zelf een kop koffie te zetten

Omschrijving

ALGEMEEN
De multifunctionele ruimte aan de Herenstraat 100 in Nieuwegein is gelegen op het bedrijventerrein Herenstraat/Kruyderlaan. Het bedrijventerrein bevindt zich nabij het stadscentrum van Nieuwegein, Cityplaza. Op het terrein is een mix van bedrijven gevestigd, waaronder bedrijven met een industrieel karakter, dienstverlenende bedrijven en (grootschalige) detailhandel.
In de omgeving zijn onder andere gevestigd Karwei Bouwmarkt, NVM en de Health Club Gold’s Gym.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
De bereikbaarheid per auto is goed. Via de Zuidstedeweg en Wijkerslootweg is de rijksweg A2 goed bereikbaar.
De A.C Verhoefweg is een verbindingsweg naar Utrecht en naar de rijkswegen A12, A2 en A27. Het stadscentrum van Nieuwegein met het hoofdwinkelcentrum Cityplaza bevindt zich op ongeveer 10 minuten loopafstand.

Openbaar vervoer:
Openbaar vervoer is aanwezig in de vorm van een bushalte, welke op 5 minuten lopen ligt. Buslijnen 71 en 74 onderhouden een regelmatige verbinding naar het Centraal Station Utrecht. Op 6 minuten lopen bevindt zich de halte voor de sneltram, welke eveneens een regelmatige verbinding heeft richting het Centraal Station Utrecht.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is beschikbaar circa 420 m2 gelegen op de 1e verdieping.

Het bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan het genoemde metrage.

PARKEERGELEGENHEID
Parkeerplaatsen op eigen terrein. In de nabije omgeving is parkeren toegestaan.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
• dubbele toiletgroepen per verdieping;
• systeemplafond met inbouwverlichtingsarmaturen;
• gesausde wanden;
• huidige vloerbedekking;
• pantry per verdieping;
• plaatradiatoren met deels thermostatische ventielen;
• gemeenschappelijke entree;
• diverse brandslanghaspels.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen, dit komt voor rekening en installatie van de huurder.

AANVAARDING
In overleg, per 1 april 2021.

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 50,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient de huurprijs te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, met een nader te bepalen percentage verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
Vanaf 1 (één) jaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per maand vooruit.

SERVICEKOSTEN
€ 17,50 per m² per jaar, op basis van voorschot en nacalculatie, voor de navolgende leveringen en diensten, te vermeerderen met omzetbelasting.
• gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht;
• gasverbruik inclusief vastrecht en transport voor de algemene ruimten alsmede voor de gehuurde ruimte;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht en transport voor de algemene ruimten;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• onderhoud en periodieke controle van verwarmingsinstallatie;
• glazenbewassing buitenzijde;
• onderhoud en periodieke controle van de brandslanghaspels en de brandmeldinstallatie;
• 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.

Bovenstaande lijst is niet limitatief.

Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.
Over een waarborgsom wordt geen rente vergoed.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Locatie en bereikbaarheid

  • Auto
  • Nabij bus
  • Nabij tram/metro

Eigen vervoer: De bereikbaarheid per auto is goed. Via de Zuidstedeweg en Wijkerslootweg is de rijksweg A2 goed bereikbaar. De A.C Verhoefweg is een verbindingsweg naar Utrecht en naar de rijkswegen A12, A2 en A27. Het stadscentrum van Nieuwegein met het hoofdwinkelcentrum Cityplaza bevindt zich op ongeveer 10 minuten loopafstand.Openbaar vervoer: Openbaar vervoer is aanwezig in de vorm van een bushalte, welke op 5 minuten lopen ligt. Buslijnen 71 en 74 onderhouden een regelmatige verbinding naar het Centraal Station Utrecht. Op 6 minuten lopen bevindt zich de halte voor de sneltram, welke eveneens een regelmatige verbinding heeft richting het Centraal Station Utrecht.

Parkeermogelijkheden

  • Eigen terrein
  • Openbare weg

Faciliteiten

  • Pantry

Plan een bezichtiging of stel een vraag