Kantoorruimte huren Oder 8, 's-gravenhage | Deskfinder.nl

Oder 8

Omschrijving

Algemeen
Modern (hoek) bedrijfspand bestaande uit kantoorruimte en 8 parkeerplaatsen op eigen terrein, deel uitmakende van “Bedrijventerrein Forepark”. Diverse nationale en internationale bedrijven zijn hier gevestigd alsmede het stadion van ADO Den Haag.

Adres
Oder 8 – 10 (2491 DC) Den Haag.

Oppervlakte
Voor de verhuur is thans circa 380 m² kantoorruimte beschikbaar, gelegen op de eerste verdieping van het object.

Parkeren
Op eigen terrein zijn circa 8 parkeerplaatsen beschikbaar.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 5.200,- per maand inclusief parkeerplaatsen en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn inbegrepen in de all-in huurprijs.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurgegevens
Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:

– Keuken;
– Doucheruimte;
– Airconditioning;
– Patchruimte;
– Markieskappen;
– Vloerbedekking;
– Wandafwerking;
– Alarminstallatie;
– Toiletgroep;
– Systeemplafond;

Aanvaarding
Per direct.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur, te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie en bereikbaarheid

Locatie
De kantoorruimte is gelegen op bedrijventerrein ‘Forepark’ te Den Haag.

Bereikbaarheid
Het ‘Forepark’ ligt direct nabij het Prins Clausplein tussen de A4 (Den Haag-Amsterdam v.v.), A13 (Den Haag-Rotterdam v.v.) en de A-12 (Den Haag-Utrecht v.v.) en is derhalve perfect gelegen ten aanzien van de aan- en afvoer van goederen. Ook per openbaar vervoer is het ‘Forepark’ uitstekend bereikbaar middels een tweetal busverbindingen naar de in de omgeving gelegen NS-stations (Randstad Rail). Tijdens de ochtend- en avondspits rijdt er een sneldienst rechtstreeks van en naar Den Haag Centraal Station (reistijd 10 minuten).

Bijzonderheden

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Forepark A4-A12’ en heeft de bestemming ‘bedrijf-2’.

Energielabel
Het gebouw beschikt over een energielabel A+++.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag