Kantoorruimte huren Delftechpark 32, Delft | Deskfinder.nl

Delftechpark 32

Omschrijving

Algemeen
Dit representatie multi-tenant kantoorgebouw is gebouwd in 2003 en bestaat uit 13 verdiepingen. Het gebouw beschikt onder meer over een ondergelegen parkeergarage en een gemeenschappelijke entree.

Delftechpark is een ultramodern bedrijvenpark naast de universiteit en is ruim opgezet en de architectuur is vooruitstrevend. Dit bedrijventerrein onderscheidt zich door bijzondere aandacht te vestigen op kennisintensieve bedrijven en kwalitatief hoogwaardige bebouwing. Er zijn vele technische hoogwaardige bedrijven gehuisvest vanwege de locatie en uitstraling.

Adres
Delftechpark 30-40 (2628 XH) Delft.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 7.336 m² VVO kantoorruimte. Voor de verhuur is thans circa 1.739 m² VVO kantoorruimte beschikbaar gelegen op:
– 1e verdieping | ca. 1.345 m² (laagbouw)
– 4e verdieping | ca. 394 m² (hoogbouw)

De beschikbare ruimte is op een verdieping aansluitend gesitueerd en kenmerkt zich door de brede open vloer en met zeer veel daglicht door de grote ramen van plafond tot vloer.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar in de onder het gebouw gelegen parkeergarage.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Delft;
Sectie: K;
Nummer: 2558;
Grootte: 47 a 20 ca (totaal);
Omschrijving: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR).

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte en voor de parkeerplaatsen is als volgt:

Kantoorruimte
€ 135,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 800,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 35,- per m² VVO, per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– Gasverbruik inclusief vastrecht;
– Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
– Waterverbruik inclusief vastrecht;
– Onderhoud en periodieke controle van:
– Verwarmingsinstallatie(s);
– Luchtbehandelingsinstallatie(s);
– Liftinstallatie(s);
– Hydrofoorinstallatie(s);
– Glazenwasinstallatie(s);
– Brandmelderinstallatie(s);
– Gebouwbewakingsinstallatie(s);
– Storingsmelderinstallatie(s);
– Noodstroominstallatie(s);
– Handmatige of motorische aangedreven deuren;
– Intercom;
– Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede
zonwering, het verwijderen van sneeuw en ijs, beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen, parkeerkelder en/of
terrein
– Assurantiepremie buitenbeglazing;
– Onderhoud lampen en buizen in gemeenschappelijke ruimten;
– Het (periodiek) schoonhouden en ontstoppen van goten, hemelwaterafvoeren;
– Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object is onder meer voorzien van de navolgende faciliteiten:
– Representatieve centrale entree met bemande receptie;
– Personenlift;
– Toegangscontrolesysteem;
– Koeling en verwarming door middel van all-air variabel volume systeem;
– Verlichting (500 lux en aanwezigheid detectie);
– Ventilatie (2*2,5 keer de ruimte inhoud);
– WKO installatie;
– Afzuiging via TL-5 armaturen en separate afzuigroosters;
– Overwerk regeling per bouwlaag;
– Pantry per verdieping voorzien van koelkast;
– 2 dubbele toiletgroepen per verdieping;
– Kabelgoten;
– 3 personenliften en separate goederenlift;
– HR ketels voor noodverwarming;
– Eventueel medegebruik van vergadercentrum en restaurant voorziening.

Aanvaarding
Per direct.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
De faculteiten van de TU bevinden zich direct naast dit kennisintensieve kantorenpark. Het bedrijvenpark onderscheidt zich door bijzondere aandacht te vestigen op kennisintensieve bedrijven en een kwalitatief hoogwaardige bebouwing. In de directe omgeving zijn onder meer bedrijven als PKF Wallast, Kipp en Zonen, Croon, Enraf, Riscure, Pinewood en Brightsight gevestigd.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe ligging langs de A13 en de ligging in de omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Buslijn 63 verzorgt een rechtstreekse verbinding naar de stations Delft-Centraal en Delft-Zuid. Buslijnen 69, 121 en 129 verzorgen eveneens een verbinding vanuit de Delftse binnenstad naar de bushalte voor Delftechpark.

Bus 63 (Connexxion):
rijdt tussen Delft Station Centrum – Ikea Delft
Bus 69 (Connexxion)):
rijdt tussen Delft Station Centrum – Delft TU Technopolis
Bus 121 (Connexxion):
rijdt tussen Delft Station Centrum – Zoetermeer Centrum West
Bus 123 (Connexxion)
rijdt tussen Delft Station Centrum – Rotterdam Centraal Station

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘TU Midden en Noord’ en heeft de bestemming ‘kantoor’.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over energielabel A.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Lees meer Lees meer

Plan een bezichtiging of stel een vraag