Soestdijkseweg Zuid 246, Bilthoven | Dit kantoor huren? | Deskfinder.nl

Soestdijkseweg Zuid 246

Omschrijving

ALGEMEEN
Deze vrijstaande villa is gelegen in een groene omgeving aan een doorgaande weg nabij het centrum van Bilthoven, omringd door een aantal statige kantoorvilla’s. De villa heeft een zeer goede zicht locatie langs de Soestdijkseweg op loopafstand van het NS-station Bilthoven.

De Soestdijkseweg is door de gemeente De Bilt aangewezen als een Life Science As. Dit is een aaneensluiting van kennisinstellingen en innovatieve bedrijven vanaf het terrein Berg en Bosch tot aan het Utrecht Science Park en vormt het hart van het economisch beleid van de gemeente. Met de ontwikkeling van de Life Science As wil de gemeente de kennisregio Utrecht versterken en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Bilthoven creëren.

Voor de verhuur is beschikbaar: een representatieve kantoorruimte, voorzien van diverse kantoorkamers van verschillend formaten, gelegen op de begane grond.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer
Via de doorgaande wegen N234 en N237 is er een goede aansluiting op snelwegen A28 (Utrecht-Amersfoort) en A27 (Utrecht-Hilversum).

Openbaar vervoer
Bushaltes bevinden zich op enkele minuten loopafstand en het treinstation van Bilthoven is in een paar minuten lopend te bereiken.

VLOEROPPERVLAK
Begane grond | circa 277 m2 v.v.o. kantoorruimte | per direct

PARKEERGELEGENHEID
Er zijn nog 6 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein. Vrij parkeren is mogelijk langs de openbare weg.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat, o.a. met de volgende voorzieningen:
• alarminstallatie voor het gehele object;
• eigen voordeur;
• verlichtingsarmaturen;
• deels voorzien van airco, onderhoud en eventuele reparatie voor rekening en risico van Huurder;
• twee pantry’s aanwezig
• twee wc groepen aanwezig
• kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefonie;
• databekabeling;
• airco-unit (waar aanwezig);
• huidige kamerindeling;
• huidige vloerbedekking.

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

ENERGIELABEL
Het gebouw beschikt over een energielabel A.

AANVAARDING
In overleg.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 162,00 per m2 per jaar.

Parkeerplaatsen:
€ 650,00 per parkeerplaats per jaar.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, verhoogd zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode(n) van 5 (vijf) jaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 35,00 per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per maand te voldoen, voor de kosten van de navolgende leveringen en diensten:
• gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht;
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de (nood)verlichting van de gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelverlichting en verlichting naamsaanduiding;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• onderhoud en periodieke (jaarlijkse) controle van verwarmings- en/of luchtbehandelinginstallaties(s);
• idem van alarminstallatie;
• idem van brandblusmiddelen en slanghaspels;
• schoonmaken van de buitenbeglazing, kozijnen en luiken buitenzijde, zonwering en markiezen;
• schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, terrassen, riolering en terrein;
• tuinonderhoud en bladvrij houden terrein, inclusief inboet en snoeien bomen en hagen;
• onderhoud bestrating;
• schoonhouden van dak en dakgoten;
• alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waarvoor per geval van zich aandienende servicekostenpost op dat moment door de verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder. Eén en ander in overleg met huurder;
• administratiekosten ad 5 procent over de hierboven genoemde leveringen en diensten

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door Huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

ZEKERHEIDSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Lees meer Lees meer

Kenmerken

Algemeen

Huurprijs € 162 /m2/jaar

Servicekosten € 35 /m2/jaar

Aanvaarding

Bouw

Hoofdfunctie Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte 277 m2 (in units vanaf 277 m2)

Indeling

Aantal bouwlagen 2 bouwlagen

Plan een bezichtiging of stel een vraag